Arturs Baumanis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (43); Atdzejotājs (1); Publisher (1); Compiler (5); Editor (2); Author of the comment (1); Person of reception (10)

Photos: Person in photo(2)

NameArturs Baumanis
PseudonymPtolomejs
Name at birthArtūrs Valentīns Baumanis
SummaryArturs Baumanis (1905–1989) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks, kritiķis, bibliotekārs. Periodikā publicējis literārus darbus un apceres. Sarakstījis monogrāfijas "Krišjānis Barons" (1935) un "Kronvaldu Atis" (1939). 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bija laikraksta "Latvju Domas" redaktors (1945–1946). Kopš 1950. gada dzīvoja ASV. Plašākais darbs - romānu cikls 8 sējumos "Hernhūtieši" (1975), kur apzināti arhaizētā vēstījuma manierē, kas balstīta notikumu vērojumā no atšķirīgu darbības personu perspektīvas, sniegts plašs ieskats hernhūtisma kustības sākumos Latvijā un dažādu sociālo slāņu dzīves apstākļos un psiholoģijā.
Personal informationDzimis amatnieka Dāvja un Marijas Baumaņu ģimenē, dzimta cēlusies no Smiltenes puses.
Work1918: pirmie darbi publicēti Smiltenes reālskolas audzēkņu izdevumā "Skolnieks" ar pseidonīmu Ptolomejs.
Publicējies mēnešrakstos "Latvju Grāmata”, "Piesaule”, "Daugava”, "Latvju Mēnešraksts”, žurnālos "Līra”, "Zaļā Vārna”, "Burtnieks”, "Sējējs”, laikrakstos "Latvis”, "Latvijas Jaunatne”, "Jaunākās Ziņas”, "Latvijas Vēstnesis”, "Rīts” un "Brīvā Zeme” (bijis speciālkorespondents Vakareiropā 1938/1939).

Kopš 1926: periodikā parādās recenzijas, apceres, literatūrvēsturiskus raksti, ievadraksti.
1935–1937: līdzstrādnieks Luda Bērziņa rediģētajai „Latviešu literatūras vēsturei”, kur publicējis apceres par Neredzīgo Indriķi, Jāni Lapiņu, Rūdolfu Egli, Paulu Jēgeri-Freimani, Arturu Gobu, Robertu Kroderi, Jāni Akmeni un Krišjāni Baronu.

1943: laikraksta „Kurzemes Vārds” pirmajā numurā vēstīts par jaunākiem iecerēm grāmatniecībā, kur cita starpā minēts , ka Arturs Baumanis uzsācis darbu pie "Latviešu literatūras leksikona”, kas iecerēts 50 līdz 60 burtnīcās vairāku gadu garumā; bija uzsācis darbu pie "Literatūras vārdnīcas”.

Sastādījis mācību līdzekli - 1935, 1936, 1938: Dzejas dārzs: ilustrēta latviešu dzejas hrestomātija pamatskolai un pirmskolai.
Monogrāfiju "Krišjānis Barons" (1935, K. Barona prēmija) un "Kronvaldu Atis" (1939) autors.
1946: sastādījis un izdevis latviešu dzejas antoloģiju angļu valodā "Latvian poetry".
Plašākais darbs – romānu cikls 8 sējumos "Hernhūtieši" (1975, K. Barona prēmija 1976) – "Grāfa kunga sūtnis", "Saderinātie", "Hernhūtieši", kur apzināti arhaizētā vēstījuma manierē, kas balstīta notikumu vērojumā no atšķirīgu darbības personu perspektīvas, sniegts plašs ieskats hernhūtisma kustības sākumos Latvijā un dažādu sociālo slāņu dzīves apstākļos un psiholoģijā.

Quotations

Par romānu cikla "Hernhūtieši" daļu "Grāfa kunga sūtnis" (Ceļinieks, 1975)

"Baumanis savā triloģijā nu rāda pēckara laiku, kas sākas ar Nīstādes miera līgumu 1721. gada, kad Vidzeme atdota Krievijai un atjaunotas muižnieku privilēģijas, kas zviedru valdīšanas laika bija ierobežotas. Ar to sākas ari vissmagākais dzimtbūves laikmets mūsu vēsturē. Attēlojot hernhūtisma kustības sākumus, romāns reizē sniedz an plašu laikmeta ainu, tā ka to varam dēvēt par vēsturisku. Bet ar šāda veida romāniem ir tā: vēsturiskās vietas, personas, notikumi sacerējumam dod tikai skeletu, kas rakstniekam jāpiepilda ar dzīvu miesu un asinīm, un šai ziņā ļauta brīva vaļa viņa fantāzijai. Visos šāda veida romānos blakus vēsturiskajām personām darbojas arī fiktīvas, rakstnieka izdomātas. [..] Svarīgākais jautājums tad nu ir, par cik autors pratis savus personāžus parādīt ka patiesi dzīvus cilvēkus, līdz ar to iedzīvinot arī tēlojamo vidi un laikmetu. Jāsaka, ka Baumanim tas ir izdevies. Galvenās personas noraksturotas sīki, parādītas visāda veida izdarībās un situācijās. Cilvēki, kas parādās tikai epizodiski, un tādu ir liels skaits, iezīmēti tikai ar dažiem raksturīgiem vilcieniem. Romāna darbība risinās trijstūri: Rauna, Valmiera, Smiltene. [..] Baumanim piemīt krietnas stāstītāja dāvanas, tālab ari dažādu personu pagātnes reminiscences vai nostāstus par citām personām, kas romānā tieši nefigurē, var lasīt ar interesi. [..] Stilā autors centies panākt zināmu veclaicīgumu."
Kadilis, Jānis. Dramatiski sākumi brāļu draudzēm Vidzemē. Laiks, 1975, 22. nov.

Occupationsauthor
literary scholar
literary critic
historian
literary historian
Birth time/place27.02.1905
Rīga
Rīga

Education1913 – 1917
Rīga
Rīga

Beidzis Leitana skolu mazturīgajiem.


1918
Smiltenes reālskola
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

1919
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads
Beidzis Smiltenes II pakāpes Darba skolu.

1922 (Date is approximate)

Ieguvis skolotāja tiesības.


1922
Smiltene State Gymnasium
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads

1923 – 1933
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējis Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: ekonomika un tieslietas.


1952
Čikāga
Chicago, Illinois

Ieguvis maģistra grādu bibliotēku zinātnēs (1952) Čikāgas universitātē.

Working placeDetroita
Detroit, Michigan
Strādājis Detroitas publiskajā bibliotēkā.

Rīgas pilsētas 2. pamatskola
Rīga
Rīga
Skolotājs.

1922 – 1930
Smiltenes vidusskola
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads
Strādājis par skolotāju.

1930
Smiltene
Smiltene, Smiltenes novads
Līdz 1930. gadam strādāja par skolotāju Smiltenes reālskolā.

1937 – 1940
Rīga
Rīga
Jaunizveidotā Rakstniecības un teātra muzeja pārzinis.

1937 – 1944
Rīga
Rīga
Rakstniecības un teātra muzeja pārzinis.

1939 – 1940 (Date is approximate)
Žurnāls "Raksti un Māksla"
Redaktors.

1940
Žurnāls "Raksti un Māksla"
Rīga
Rīga
Atbildīgais redaktors.

1945 – 1946
Laikraksts "Latvju Domas"
Augsburga
Augsburg, Bavaria, Germany

Redaktors.

Participation in organisationsLatviešu Rakstnieku apvienība
Place/time of death17.07.1989
Detroita
Detroit, Michigan

Buried
RewardsKrišjāņa Barona prēmija
Prēmija par grāmatu "Krišjānis Barons".
1936

Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par grāmatu "Kronvaldu Atis".
1939

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par romānu ciklu "Hernhūtieši" – "Grāfa kunga sūtnis", "Saderinātie" un "Hernhūtieši".
1976

Jāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par romānu ciklu "Hernhūtieši".
1977

Map legend

Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
27.02.1905Birth time/placeCity
2Detroita
(Detroit, Michigan)
17.07.1989Place/time of deathCity
3Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1918EducationCity
4Rīga
(Rīga)
1913 - 1917EducationCity
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1923 - 1933EducationBuilding, house
6Čikāga
(Chicago, Illinois)
1952EducationCity
7Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1919EducationCity
8Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1922EducationCity
9Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1930Working placeCity
10Rīga
(Rīga)
1937 - 1944Working placeCity
11Detroita
(Detroit, Michigan)
(Not set)Working placeCity
12Augsburga
(Augsburg, Bavaria, Germany)
1945 - 1946Working placeCity
13Smiltene
(Smiltene, Smiltenes novads)
1922 - 1930Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1937 - 1940Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1940Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.