Apsīšu Jēkabs

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (30); Person of reception (23)

Photos: Person in photo(3)

NameApsīšu Jēkabs
PseudonymJāņzemnieks
Name at birthJānis Jaunzemis
SummaryRakstnieks APSĪŠU Jēkabs (īst. v. Jānis Jaunzemis; 1858 - 1929) dzimis saimnieka un skolotāja ģimenē. No tēva apguvis pirmās zināšanas un reliģiozu ievirzi. Pabeidzis J. Cimzes skolotāju semināru Valkā. Strādājis par skolotāju dažādās skolās. 1881-93 Apsīšu Jēkabs bijis skolotājs Kokmuižas pagastskolā Valmieras tuvumā, te dibinājis Kocēnu pag. kori un sacerējis savus labākos darbus. Ienācis literatūrā ar dzeju 1880. gadā, turpinājis ar prozu, publicējot periodikā savus stāstus, starp tiem arī pazīstamākie ("Krusttēvs Ādams", "Ārprātīgais" (abi 1883), "Kaimiņi" (1884), "Iegātnis" (1885), "Pie pagasta tiesas", "Laimes spoks" (abi 1885), "Bagāti radi" (1886), "Svešos ļaudīs" (1888), stāstu un tēlojumu sērija "Iz tautas bilžu galerijas" (1889-91), esejas "Vēstules iz tēvijas" (1885-95, 1901). Tulkojis arī H.K. Andersena pasakas. Pamatā savā prozā Apsīšu Jēkabs izmanto reālistisko līniju, tēlojot 19. gs. 60.-80. gadu lauku sadzīves pretrunas, uzsvēris patriarhālās dzīves kārtību un lauku ļaužu kristīgo un tikumisko dvēseles skaidrību.
Personal informationDēls Atis Jaunzems - Gaujienas mācītājs un skolu darbinieks.
WorkPirmais dzejolis "Sapņi" publicēts laikraksta "Baltijas Vēstnesis" pielikumā 1880.25.VI/7.VII; paraksts Jaunzemju Jānis)
No 1881 periodikā iespiestas tulkotas H. K. Andersena pasakas (vēlāk apkopotas vairākos izdevumos: 1-2, 1884-87, 1-9, 1907-15, 1-6, 1924-26).
Bijis baznīcas laikraksta "Evanģēliuma Gaisma" nodaļas vadītājs.
Publicējis pētījumus par lizumiešu izloksni (1914, 1921) un brošūru "No Lizuma senatnes" (1928).
Quotations"Apsīšu Jēkabs — šis vienīgais vārds izteic un ietver visu 80. gadu latvju stāstu rakstniecību. Viņš vienīgais valda šai liriskajā Esenberģa un Lautenbacha gadudesmitā, kā īsts liels episks mākslinieks. Jo dziļi episka ir Apsīšu Jēkaba talanta īpatnība, kaut gan viņš nav uzrakstījis neviena plašāka darba. Gan gadudesmitā beigās sāka parādīties Purapuķe, Doku Atis, Deglavs,
Blaumanis. Bet īsto gatavību šie rakstnieki aizsniedza tikai vēlāk. Apsīšu Jēkaba mākslas kodols ir patiesa, gaiša, kristīga mīlestība —mīlestība ne kā uzspiesta pavēle, bet kā sirds likums. Gar tā laika valdošām noskanam — tautisko jūsmošanu un mīlas sērām — Apsīšu Jēkabam nav daļas. Viņš meklē kaut ko lielu un nopietnu, pastāvīgu, nesatricināmu, meklē lauku sētās klusos siržu varoņus, meklētos, no kuriem vēlāk izauga Saulieša askētiskie ideālisti un baltās dvēseles vientuļi un ari lielā Jāņa Poruka patiesības meklētāji."
P. Ērmanis. Latvju Grāmata, Nr.2 (01.03.1926)

"Attīstot Jura Neikena aizsākto latviešu īsā stāsta reālistisko līniju, Apsīšu Jēkabs sasniedzis augstāku māksliniecisko kvalitāti. Līdzīgi J. Neikenam Apsīšu Jēkabs pievērsies audzināšanas problēmām, taču dziļākā sociālā, ētiskā un estēt. skatījumā. Aizstāvējis kristietības ideju par mīlestības primāro lomu audzināšanā. J. Neikenam raksturīgo didaktiku Apsīšu Jēkaba stāstos aizstājis cilvēka raksturu un to savstarpējo attiecību reālistisks attēlojums. Spilgtos mākslas tēlos viņš atsedzis 19. gs. 60.-80. gadu lauku sadzīves pretrunas, cildinājis patriarhālās dzīves kārtības garīgo spēku un lauku ļaužu kristīgi tikumisko dvēseles skaidrību. Turpinādams brāļu Kaudzīšu aizsākto t.s. sirdsšķīsto ļaužu tradīciju, Apsīšu Jēkabs radījis Andra tēva tēlu ("Bagāti radi") - klasisku cilvēka ētiskā spēka un garīgās harmonijas paraugu. Stāstiem izkopts, episki mierīgs vērotāja stils, mērķtiecīga kompozīcija, daudzveidīgi raksturošanas paņēmieni, labskanīga, tēlaina valoda, poētiski Latvijas dabas, īpaši meža tēlojumi. 80. gadu beigās Apsīšu Jēkaba literārā darbība apsīka. Stāstā "Uz pilsētu" (pirmoreiz publicēts žurnālā "Austrums" 1892) plašā didaktiskā tēlojumā izvērsts J.Neikena un Kaudzīšu darbos ieskicētais motīvs par pilsētu kā ļaunuma perēkli."
B. Gudriķe. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R., Zinātne, 2003
LinksAtis Jaunzems (1893–1941) - Son
Anna Misiņa (1865–1928) - Relative
Occupationsteacher
author
Birth time/place08.12.1858
Lizums
Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads
Mājas "Kalaņģi"
Education1868 – 1872
Velēnas draudzes skola
Draudzesskola
"Draudzesskola", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4415

1872 – 1874
Cēsu apriņķa skola
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

1878 – 1879
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Valka
Valka, Valkas novads

Ieguvis draudzes skolas skolotāja tiesības.

Working placeSinoles pagastskola
Sinole
Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Velēnas draudzes skola
Draudzesskola
"Draudzesskola", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4415

Skolotāja palīgs (tēvam)


Evanģēliuma Gaisma
Rīga
Rīga
Nodaļas vadītājs

1879 – 1881
Rūjienas draudzes skola
Rūjiena
Rūjiena, Valmieras novads

Palīgskolotājs


1881 – 1893
Kokmuižas pagastskola
Kokmuiža
Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220

Skolotājs


1893 – 1900
Vecgulbenes draudzes skola
Vecgulbenes pagasts ✚
Gulbenes novads
Skolotājs

1900 – 1915
Jāņa baznīcas meiteņu skola
Rīga
Rīga
Skolotājs

1906 – 1907
Rīgas pilsētas 1. bibliotēka
Rīga
Rīga
Vadītājs

1916 (Date is approximate)
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Rīga

Ticības mācības un latviešu valodas skolotājs


1919 (Date is approximate)
Marijas Beķeres sieviešu ģimnāzija
Stabu iela 14, Rīga
Stabu iela 14, Rīga, LV-1011
Skolotājs

1920 (Date is approximate)
M.Milleres privātā pamatskola un ģimnāzija
Rīga
Rīga
Place/time of death10.06.1929
Zvārtava
Zvārtava, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads
Gaujienas draudzes mācītājmuižā
BuriedRīgas Otrie Meža kapi
Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Lizums
(Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads)
08.12.1858Birth time/placeVillage
2Zvārtava
(Zvārtava, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads)
10.06.1929Place/time of deathVillage
3Rīgas Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026)
(Not set)BuriedCemetery
4Draudzesskola
("Draudzesskola", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4415)
1868 - 1872EducationFarmstead
5Lielā Skolas iela 6, Cēsis
(Lielā Skolas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101)
1872 - 1874EducationBuilding, house
6Valka
(Valka, Valkas novads)
1878 - 1879EducationCity
7Sinole
(Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads)
(Not set)Working placeVillage
8Draudzesskola
("Draudzesskola", Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4415)
(Not set)Working placeFarmstead
9Rūjiena
(Rūjiena, Valmieras novads)
1879 - 1881Working placeCity
10Kokmuiža
(Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, LV-4220)
1881 - 1893Working placeManor house
11Vecgulbenes pagasts ✚
(Gulbenes novads)
1893 - 1900Working placeParish
12Rīga
(Rīga)
1900 - 1915Working placeCity
13Rīga
(Rīga)
1906 - 1907Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
1916Working placeCity
15Stabu iela 14, Rīga
(Stabu iela 14, Rīga, LV-1011)
1919Working placeBuilding, house
16Rīga
(Rīga)
1920Working placeCity
17Rīga
(Rīga)
(Not set)Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.