Andrievs Dzelzkalns

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (1)

Photos: Person in photo(2)

NameAndrievs Dzelzkalns
PseudonymTirzmalietis
SummaryAndrievs Dzelzkalns (1840-1926) – skolotājs, sabiedrisks darbinieks, rakstnieces Tirzmalietes tēvs. Dzelzkalns bija Tirzas pagastskolas skolotājs un pārzinis 53 gadus (1858–1911). Viņa pedagoga prasme audzinājusi tirzmaliešus vairākās paaudzēs, piedevām skola bija pagasta sabiedriskās dzīves centrs. Rakstījis preses izdevumos, sarakstījis drāmu „Sētā un gaitā” par klaušu laiku dzīvi muižā. Luga pirmo reizi uzvesta Galgauskā 1909. gadā. Piedalījies sava brālēna Kārļa Dzelzkalna vadītajā Tirzas korī 2., 3. un 4. Vispārējos latviešu dziesmu svētkos. Pirmais pēc mācītāja P. E. Šaca ierīkoja Tirzā publisku bibliotēku. Tā pastāvēja pagastskolā bez oficiālas atļaujas, tomēr bija savi lasītāji un bibliotēkā atradās ap simts grāmatu. Vēlāk savu krājumu atdeva Jānim Misiņam, tā pieliekot roku vēlākās Misiņa bibliotēkas tapšanā.
Personal informationSkolotāja un baznīcas zvaniķa Andrieva dēls, brālis Kārlis Dzelzkalns (1852-1931) – skolotājs, kordiriģents un ērģelnieks. Brāļadēls Kārlis Dzelzkalns (1870-1933) – literāts. J. Poruka skolas gadu draugs.
Quotations"Trešos lieldienas svētkos š.g.apraka Tirzas pagasta kapsētā sirmo tautas skolotāju, rakstnieku un rakstnieces Tirzmalietes tēvu – Andrievu Dzelzkalnu. Es nekur eesmu vēl ievērojusi kādu piemiņas atzīmi par viņu. Neviens nav atcerējies nomirušo. Dzejniece bija ievietojusi laikrakstos nāves ziņu un pēc tam īsu pateicību pavadītājiem (liekas, nedaudziem tirzmaliešu radiem un Lejaszemes paziņām). Es dziļi nožēloju, ka neredzēju tā apbedīšanu. Dienu priekš tam biju Tirza skapsētā pie sava tēva kapa un tad redzēju arī svaigo, atvērto kapu priekš vecā Dzelzkalna. - Turpat aprakti ir viņa meita Anna un arī sieva. Vientuļš kapsētas stūris, aiz kura sākas tikai lauks un nebeidzams mežs. Dzejniece Tirzmaliete aizvadīja savu pēdējo draugu un palika gluži vientuļa. Es nezinu vientuļākas sievietes starp mūsu latviešu rakstniecēm. Tēvs un māte viņai ir bijuši tas dārgākais dzīvē. Sava mūža pēdējās dienas Andrievs Dzelzkalns pavadīja savas meitas sabiedrībā un viņi abi ir bijuši kā divi lieli bērni, fantazēdami un sapņodami savā atšķirtībā. Es redzu šo kādreiz slaiko stāvu, stipri salīkušu un ģīmi apēnotu no gaišas, sudrabainas bārzdas. Viņš man atmiņā kā īsts sens turzmalietis, īsts latvietis, kurš tik daudz strādājis priekš savas tautas tanī laikā, kas viss bija nomākts un kad katrs vārds priekš tautas bija nedrošs. Ikviens sirms tirzmalietis atmin vēl savu skolotāju. Es nezinu, cik gadus tas bija par skolotāju Turzas pagasta skolā, bet tie būs bijuši gari, gari gadi. Tikai vecuma spiests viņš aizgāja uz dzīvi Lejas ciemā, prm no darba vietas un Lejas ciemā viņš arī nomira, kur baznīcas zvans skan 'pa Tirzas modei", kā man dzejniece pati rakstīja.
Ceļam pie viņa kapa nevajadzētu aizaugt, viņš bija mūsu tagadējo brīvo dienu sapņotājs."

Aida Niedra. Andrievs Dzelzkals. Rīgas Ziņas Apvienotas ar Latvju Vēstnesi, Nr.102 (08.05.1926)
LinksTirzmaliete (1876–1942) - Daughter
Kārlis Dzelzkalns (1870–1933) - Nephew
Kārlis Dzelzkalns (1852–1931) - Brother
Occupationsteacher
play writer
Birth time/place09.10.1840
Tirza
Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Residence1870 – 1912
Tirzas pagastskola
Tirza
Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Pašreizējā Tirzas pamatskolas namā ar ģimeni nodzīvojis 42 gadus (1870 - 1912).
Working place1858 – 1911
Tirzas pagastskola
Tirza
Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
Skolotājs un pārzinis 53 gadus.
Place/time of death29.03.1926
Lejasciems
Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Buried
Kancēnu kapi
"Kapsēta", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424
Memorials06.08.2011
Tirza Primary School
Tirza
Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads
2011. gada 6. augustā pie Tirzas pamatskolas ēkas uzstādīta piemiņas plāksne Andrievam Dzelzkalnam un viņa ģimenei.

Map legend

Showing 1-6 of 6 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Tirza
(Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads)
09.10.1840Birth time/placeVillage
2Tirza
(Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads)
1870 - 1912ResidenceVillage
3Lejasciems
(Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads)
29.03.1926Place/time of deathVillage
4Kancēnu kapi
("Kapsēta", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424)
(Not set)BuriedCemetery
5Tirza
(Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads)
1858 - 1911Working placeVillage
6Tirza
(Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads)
06.08.2011MemorialsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.