Sorbonnas Universitāte

OrganisationSorbonnas Universitāte
RepositoriesLatvijas literatūra

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Parīze
(Paris, France)
(Not set)LocationCity
Person
Place, event
Type
From
To

Studējis franču literatūras zinātni.

Paris, France
Education

Zināšanas apildinājusi Sorbonas Universitātē.

Paris, France
Education

Papildinājusies franču valodā un literatūrā studentu apmaiņas programmas ietvaros. Maģistra darbs par Provansas dzejnieku Frederiki Mistrālu.

Paris, France
Education
Paris, France
Education
1909
1910

Klausās lekcijas.

Paris, France
Education
1910
Paris, France
Education
1910
1911
Paris, France
Education
1911

Mācās ārzemniekiem domātā kursā. Mācībām ir 3 pakāpes − sertifikāts franču valodā, diplomdarbs un doktora grāds.

Diplomdarbam Stērste izvēlas tematu par Bodlēra estētiku. Diplomdarbs saīsinātā versijā iespiests Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā 1920. g. Nr, 4.–5.

Stērste apmeklē arī Luvras mākslas skolu.

Paris, France
Education
1911
1913

Franču valodas un mākslas vēstures studijas.

Aizstāv diplomdarbu par renesanses gleznotāju Filipīno Lipi.

Paris, France
Education
1911
1914
Filozofijas studijas, gatavojot doktorātu Spinozas filozofijā.
Paris, France
Education
1914
1917

Iegūst doktora grādu, aizstāvot disertāciju estētikā "Kritiskais un zinātniskais virziens tagadnes vācu estētikā". Darbs franču valodā izdots grāmatā Francijā 1926. gadā.

Paris, France
Education
1923
1925

Studējis franču literatūru

Paris, France
Education
1925
1926
Pēc Latvijas Universitātes beigšanas ticis komandēts uz Sorbonnas universitāti, kur 1928. gadā nokārtojis doktora eksāmenu pirmo daļu.
Paris, France
Education
1926
1928
Paris, France
Education
1928
1930

Beidzis studijas 1935. gada 2. jūnijā ar doktora grādu tieslietās par disertāciju "Baltijas jūra un Baltijas valstis". Pirmais latvietis, kurš ieguvis doktora grādu tieslietās Parīzes universitātē.

Paris, France
Education
1928
1935

1930. gadā ar Kultūras fonda atbalstu Raudive dodas studēt uz Parīzi, kur apgūst filozofiju un literatūru, īpaši pievēršoties grieķu literatūrai un mākslai, Anrī Bergsona u.c. redzamu domātāju darbiem. Ar interesi viņš klausās Karla Gustava Junga lekcijas. Šo studiju rezultātā 1931. gadā iznāk Raudives pētījums - viņa pirmā grāmata "Grieķu un romiešu mīti mākslā".

Parīzē Raudivi visvairāk iedvesmo Luvra, viņš to atceras kā lielāko ierosinājumu un pārdzīvojumu vietu.

Paris, France
Education
1930
1932

Dažus mēnešus Sorbonnas Universitātē studē mākslas vēsturi.

Paris, France
Education
1936
Papildinājies Sorbonnas universitātē 1936. un 1937. gadā.
Paris, France
Education
1936
1937

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.