Lettisch-literärische Gesellschaft / Latvian Literary Society

OrganisationLettisch-literärische Gesellschaft / Latvian Literary Society
Additional information

"24 gadus vecā jaunava, kas meimero ar savām tievajām, rahītiskajām kājiņām, modina līdzcietību un vēlēšanos,kaut taču rastu kādu gudru līdzekli, kādu gudru dakteri, kas spētu glābt"

J.T.Bērents 1851. gada 19. IX Jelgavā biedrības sapulcē. Citēts pēc: Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā. 1929, 158.lpp.

Linked organizationsLatviešu draugu biedrība
Latviešu biedrība
Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Litterärischen Gesellschaft
Laikraksts "Ceļa Biedris"
RepositoriesLatvijas literatūra
Person
Place, event
Type
From
To
Biedrs
Participation in organisations
Participation in organisations
Dalībnieks
Participation in organisations

Bija viens no biedrības dibinātājiem (1824), tās Vidzemes nodaļas direktors (1829–1838) un goda biedrs (1843).

Participation in organisations
1824
Viens no biedrības dibinātājiem, Kurzemes nodaļas direktors (1824-1826)
Jelgava
Participation in organisations
1824
1826
Biedrības biedrs, izstājas no biedrības pēc konflikta ar F.E.Neanderu, kas šķietami nesaskaņoti ar autoriem pievienojis piezīmes Kurzemes mācītāju rakstam par labojumiem un papildinājumiem G.F.Stendera gramatikā, kas publicēts 1829.gada turpinājumizdevumā "Magazin".
Sīkāk par konfliktu: Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā. Rīga, 1929, 126.-129.lpp.
Participation in organisations
1824
1830
Viens no biedrības dibinātājiem, dalībnieks.
Jelgava
Participation in organisations
1824
1858

1824. gada 10. septembrī Jēkaba ielā Rīgā, Fēgezaku namā divas trepes augsti, kā raksta Āronu Matīss, notiek Latviešu literārās (draugu) biedrības dibināšanas sapulce. Bērents ir viens no biedrības dibinātājiem, biedrības sekretārs (1823-1838), Vidzemes nodaļas direktors (1845-1851) un biedrības prezidents (1845-1851), kopš 1858 - goda loceklis.

Jēkaba iela, Centra rajons, Rīga, LV-1050, Latvia
Participation in organisations
1824
1866
Ar J.F.Lundberga atbalstu ievēlēts par goda biedru.
Participation in organisations
1836
Biedrības prezidents
Jelgava
Participation in organisations
1838
1845
Dalībnieks, Kurzemes nodaļas direktors
Participation in organisations
1839
1849
Merķelis tiek uzņemts par goda biedru, tas izraisa skandālu, kura laikā citādi mierīgais biedrības loceklis Karls Eduards Napierskis no biedrības demonstratīvi izstājas, bet 1843. gadā tiek uzņemts atpakaļ, arī goda biedra statusā.
Rīga
Participation in organisations
1841
1850

Biedrībā uzņemts ar baltvācu žurnālista, literāta Rūdolfa Šulca atbalstu.

Participation in organisations
1862
Biedrības biedrs, Vidzemes nodaļas vadītājs.
Participation in organisations
1864
1866
Biedrības loceklis
Rīga
Participation in organisations
1869
1887
Biedrības sekretārs
Participation in organisations
1874
1875
Goda biedrs
Participation in organisations
1886
Goda biedrs
Rīga
Participation in organisations
1886
1899

Biedrības biedrs, referents.
1926. gada sapulcē priekšlasījums par A. Bīlenšteinu un viņa darbu pie Bībeles valodas rediģēšanas.
1927. gada sapulcē priekšlasījums par zemnieku dzīvi Cēsu un Āraišu draudzēs 17. gadsimtā
1928. gada sapulcē priekšlasījums par Latviešu literārās (draugu) biedrības dibināšanu un darbību.
Ziņas no: Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simt gadu darbā. Rīga, 1929, 341.-342. lpp.

Participation in organisations
1897

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.