Collections

View:
Showing 1-20 of 79 items.
#SīktēlsNo.OrganisationLanguagesYearTitleShort descriptionSubmitted byFiles 
    
1
910lv(not set)Folklore collection of Dāvis OzoliņšThe folklore collection of Jaunroze parish teacher Dāvis Ozoliņš consists mostly of folklore material collected in Jaunroze, Ape, Jaunlaicene, and other parishes in northern Latvia by Ozoliņš himself and by his correspondents. The surviving 13 317 items were given to the Archives of Latvian Folklore in 1929, donated by Dāvis Ozoliņš’ son, Kārlis Ozoliņš.Kārlis Ozoliņš1116
2
1lv(not set)(not set)Augusts Bīlenšteins, Dreimaņu P., K. Dauguls, Peitāns A., Blumbergs., J. Steinbergs, Zievalds P., J. Bergmans, Šķerbergs A., Vītoliņš A., Bīlenšteina māte, Lienevalds, K. G. Freidenfelds, Tomans., Graudiņu J., Valdovska., Pēteris Blaus, Vagners, Lerhe K., Bertelsons, Celmiņu M., Blaubergs K., Naprovska., Ozols J., Zunte, Švanbergs P., J. Gailīts, J. Akmentiņu, Mislņš J., Strādnieks A., Pētersonu K., Buclers, J. Knostenbergs P., J. Ezers, Sk. Heniņš J. Pūņi, Šmitu K., Vulfs J., Kalniņš N., F. Fišers, J. Kauliņš, Kārkliņu E., Grestes J., M. Freimane, Šmitu A., Šepskis, Klintskalns E., Zīle R., Graudiņu J., K. Elverfelda, Klusiņš M., S. Jānis, Viesturs., Kristaps Bahmanis, Matisons J., A. Jansons, J. Mūrnieks, ņa D. krāj. Bruniņu J., Treiliba K., Plaudis J., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Palevičs J., Becenbergs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Mikus Skruzītis, Kārlis Ābele, llsters J., Ūdru A., Kārlis Ports, Lašu P., Miķelsonu A., Jānis Baumanis, Kromšu A., Blaubergs P., Studane M., Jass A., Ģirģens J., Liepiņu J., Ļūļe I., Stukuļu E., Kalniņu J,, Kreicmans J., F. Mierkalns, Lapiņš, J. Sproģis, Vīksne J., Jansons 1., Niedres J., Kalnvārnu A., V. Gaile, Karpu J., Ansabergs, Piperu A., J. Grīnberģis, Girgensons J., Zaļenieks, Purņa J., E. Letermans, E. Birznieks, O. Mačiņš, Ozolu J., Bredenfelds, M. Siliņš, Jēkabs Kurpnieks, Mačulans, M. Eihe, Ķesteris K., Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Boks, Ansons J., Šteinberga A., Bērziņs, Ieviņš, Ansis Bandrevičs, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Jānis Avens4858
3
3lv(not set)A. Bīlenšteins no Bitnera rokrakstiemAugusts Bīlenšteins, Celmiņu M., Šmitu K., Pēteris Blaus, Pētersonu K., Blaubergs K., Dreimaņu P., Ozols J., Matisons J., Auseklis, llsters J., Kārkliņu E., Sk. Heniņš J. Pūņi, Mislņš J., J. Steinbergs, Klintskalns E., Valdovska., Šķerbergs A., Jānis Avens, J. Ezers, J. Akmentiņu, Vulfs J., Miķelsonu A., A. Jansons, Karpu J., Peitāns A., Buclers, J. Knostenbergs P., K. Dauguls, M. Freimane, Paeglis J., Lienevalds, F. Mierkalns, Bērziņš, J. Sproģis, Ūdru A., Ansabergs, Purņa J., ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Kauliņš, Ģirģens J., Taupmans, S. Jānis, Šteinberga A., Ieviņš, Kārlis Ports, Alkšņu J., Kļaviņš J., Kalniņš N., Plaudis J., Bredenfelds, Liepiņu J., J. Gailīts, Bērziņs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Mazvērsīts J., Grestes J., J. Mūrnieks, Saržanfs J., Zievalds P., J. Grīnberģis, Rozentals J., Graudiņu J., Poriete I., F. Fišers, E. Birznieks, O. Mačiņš, Vagners, Jānis Baumanis, Graudiņu J., Blaubergs P., Zunte, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, M. Eihe, Tomans., J. Graudiņš, Švanbergs P., Mikus Skruzītis, Putniņš A., Vīksne J., Jansons 1., V. Gaile, Šmitu A., Blumbergs., Treiliba K., Arāju K., Graudiņš K., Kalniņš J., Šepskis, Briedis A., Kalniņu J., Vītoliņš A., Šmits K., Šteinbergs K., M. Siliņš, Kromšu A., Jass A., Ļūļe I., Griens L., K.J., Palevičs J., Klusiņš M., A. Ezeriņš, M. Dreimane, Grigale M., Krumiņa J., Herfeļu A., Bērziņš, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis2087
4
4lv(not set)Barona un Brīvzemnieka krājumsPētersonu K., Pēteris Blaus, Celmiņu M., Dreimaņu P., Sk. Heniņš J. Pūņi, Blaubergs K., Ozols J., M. Freimane, Matisons J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Mislņš J., A. Jansons, Šmitu K., llsters J., J. Akmentiņu, Augusts Bīlenšteins, Vulfs J., Buclers, Strādnieks A., J. Mūrnieks, Jansons 1., Girgensons J., Kārkliņu E., Miķelsonu A., Treiliba K., Lašu P., Peitāns A., Grestes J., M. Eihe, J. Steinbergs, Kļaviņš J., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Zīle R., Kalniņš N., Konrads J., V. Gaile, Kalniņš J., Šmits K., Šķerbergs A., Skurbe J., Ozolu J., Šteinberga A., Paeglis J., Jānis Avens, J. Sproģis, K. Dauguls, M. Siliņš, Ģirģens J., Bredenfelds, Klintskalns E., Putniņš A., Jānis Baumanis, J. Ezers, Kundziņš K., Karpu J., Kārlis Ports, Ansis Bandrevičs, K. G. Freidenfelds, Zievalds P., Hartmanis, Teters, Zunte, Graudiņu K., F. Fišers, F. Mierkalns, Paegļu Mārtiņš, Tomans., Graudiņu J., Boks, Ķesteris K., J. Bergmans, Ūdru A., Blumbergs., Šteinbergs K., Klusiņš M., Kristaps Bahmanis, J. Kauliņš, J. Gailīts, Ansabergs, Bertelsons, Ieviņš, Graudiņu J., Reinis Ebelis, Palevičs J., Mikus Skruzītis, Jansonu J., Plaudis J., Kukule L., Pētersons P., Bērziņs, Vagners, Galke F., Vītoliņš A., M. Dreimane, Mazvērsīts J., Šmitu A., Lienevalds, Valdovska., J. Grīnberģis, Alkšņu J., Arāju K., A. Boze, Blaubergs P., Ansons J., Zaļenieks, E. Letermans, Graudiņš K., Šepskis, S. Jānis, A. Ezeriņš, Stūls P., Jass A., Liepiņu J., Krūmiņš K., Liecnieks K., L. Fišere, Naprovska., Bērziņš, O. Mačiņš, Rencs J., Stukuļu E., Grigale M., Kristaps Alksnis-Zundulis, Vīksne J., Pakalnu F., Taupmans, Lerhe K., Matuts J., J. Graudiņš, Švanbergs P., Zivarte A., Kjaviņš E., Virpis A., Kadeģis A., Jānis Pārstrauts, Rēvalde A., Becenbergs, Kalnvārnu A., Poriete I., E. Birznieks, Briedis A., K. Elverfelda, Kromšu A., Studane M., Bīlenšteina māte, J. Knostenbergs P., Krumiņa J., Pumpure M., Auseklis, Purņa J., Rozentals J., Liepiņu K., Jēkabs Kurpnieks, Ļūļe I., Bifners J., Dreimane J., K. Brīvnieks, Sebešs P., Šēfers., Bērziņš, Piperu A., H. Visendorfs, Kalniņu J., A. Burkinu, Grauziņa I., Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Kalniņu J,, Virpis N., Kadeģis J., Tomsons R., Saulīts J., Ozols, E. Žiglevics, Vītols R., Baumans, Ozols, Griens L., Kleinhofs-Mazmuižnieks, Lundmane I., Mednis, Ciemīšu E., F. Jansons, Miķelsons., Sīlis M., J. Grīva, Viesturs., Ziednere L., Kārlis Ābele, Lība Zidnere19506
5
7lv(not set)G. F. Bitnera (Buettner) krājumsAugusts Bīlenšteins, Pētersonu K., M. Freimane, Blaubergs K., J. Ezers, Šķerbergs A., Sk. Heniņš J. Pūņi, Ozols J., Kārkliņu E., A. Jansons, F. Mierkalns, Dreimaņu P., Šteinberga A., Strādnieks A., Matisons J., Celmiņu M., Karpu J., Pēteris Blaus, Šmitu K., K. G. Freidenfelds, Mislņš J., Treiliba K., Jansons 1., Šteinbergs K., J. Bergmans, J. Akmentiņu, Šmitu A., Peitāns A., Blumbergs., Ansabergs, Alkšņu J., J. Steinbergs, Plaudis J., Vagners, Jēkabs Kurpnieks, Palevičs J., Ieviņš, Bērziņš, Mazvērsīts J., Zievalds P., Girgensons J., Purņa J., Graudiņu J., Blaubergs P., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Rencs J., Lienevalds, J. Graudiņš, S. Jānis, Bērziņs, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Avens, llsters J., Ūdru A., Pakalnu F., J. Mūrnieks, K. Dauguls, Kārlis Ports, V. Gaile, Klintskalns E., E. Žiglevics, Saržanfs J., Vulfs J., Buclers, Konrads J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Arāju K., Graudiņš K., Zīle R., Graudiņu J., F. Fišers, Vītoliņš A., Ozolu J., Jānis Baumanis, Bīlenšteina māte, Zunte, M. Eihe, Krūmiņš K., Taupmans, Lerhe K., J. Gailīts, Klusiņš M., F. Jansons, Miķelsons., Kadeģis J., Ansons J., Jānis Pārstrauts, Bērziņš, Auseklis, Kristaps Bahmanis, Paegļu Mārtiņš1008
6
8lv(not set)H. Visendorfa krājumsReinis Ebelis, J. Kauliņš, Becenbergs, Rencs J., Mazvērsīts J., O. Mačiņš, J. Grīnberģis, Kromšu A., Augusts Bīlenšteins, Taupmans, Arāju K., Kārkliņu E., Mislņš J., Pētersonu K., Auseklis, H. Visendorfs, Dreimaņu P., Ļūļe I., Poriete I., M. Freimane, Blaubergs K., Peitāns A., J. Steinbergs, Ozols J., F. Fišers, J. Ezers, Pēteris Blaus, ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Akmentiņu, Celmiņu M., Studane M., Grauziņa I., Sk. Heniņš J. Pūņi, Šķerbergs A., llsters J., K. Dauguls, Karpu J., Ģirģens J., Grigale M., Jass A., Vīksne J., Buclers, Mačulans, Ūdru A., Šmitu K., A. Jansons, Vulfs J., K. G. Freidenfelds, Klintskalns E., Zievalds P., Palevičs J., Grestes J., J. Mūrnieks, Blumbergs., Purņa J., Bīlenšteina māte, Kristaps Bahmanis, Bērziņš, Ozols, Strādnieks A., Kārlis Ports, Alkšņu J., Lašu P., Bertelsons, Baumans, Ozols, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jansons 1., Matisons J., Girgensons J., Miķelsonu A., Pinne., Kalnvārnu A., Kalniņš N., Šepskis, Vītoliņš A., Graudiņu J., Lienevalds, Tomans., Jānis Avens, Graudiņš K., Plaudis J., Vagners, Bredenfelds, Jānis Baumanis, A. Boze, J. Gailīts, F. Mierkalns, Valdovska., V. Gaile, Šmitu A., Konrads J., Treiliba K., Liepiņu K., Šteinbergs K., Zunte, Liepiņu J., S. Jānis, Vītola Z., Kundziņš K., Pakalnu F., Ansabergs, E. Letermans, Zīle R., Graudiņu J., E. Birznieks, Šmits K., Ozolu J., M. Siliņš, M. Eihe, Griens L., Ozols., Šteinberga A., Jānis Pārstrauts, Bērziņs, Ieviņš, Paegļu Mārtiņš, Putniņš A., Jansonu J., Saržanfs J., Piperu A., Zaļenieks, Kļaviņš J., Skurbe J., Kalniņš J., Kalniņš R., A. Burkinu, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Jēkabs Kurpnieks, Paeglis J., Krūmiņš K., Teters, Stukuļu E., Kalniņu J,, Matuts J., Naprovska., Mednis, Ģirģenu J., Švanbergs P., F. Jansons, Zivarte A., Pētersons P., Boks, J. Knostenbergs P., Kreicmans J., K. Balodis, K. Gangnus, Sebešs P., Rēvalde A., Viesturs., Ansis Bandrevičs, Mikus Skruzītis, J. Bergmans3764
7
9lv, ru(not set)Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļaJ. Ezers, Palevičs J., Alkšņu J., Karpu J., Kristaps Bahmanis, F. Fišers, F. Mierkalns, Pakalnu F., J. Kauliņš, Kristaps Alksnis-Zundulis, Liepiņu K., E. Birznieks, Augusts Bīlenšteins, F. Jansons, Kalniņu J,, M. Freimane, Kārkliņu E., Ansabergs, Stukuļu E., Ieviņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, Niedres J., Griens L., Ģirģenu J., Dreimaņu P., Blumbergs., Bērziņs, Pētersonu K., Ozols J., Jansons 1., A. Jansons, Vulfs J., Celmiņu M., Kromšu A., K. G. Freidenfelds, Pēteris Blaus, J. Akmentiņu, Mislņš J., Jēkabs Kurpnieks, Kleinhofs-Mazmuižnieks, Blaubergs K., Strādnieks A., Saržanfs J., Bērziņš, Matisons J., Klintskalns E., Peitāns A., Jānis Baumanis, Buclers, J. Grīnberģis, Lienevalds, llsters J., J. Mūrnieks, Konrads J., Ģirģens J., M. Eihe, Taupmans, Lerhe K., Herfeļu A., Jānis Avens, Kundziņš K., E. Letermans, J. Steinbergs, Lašu P., Kalniņu J., Graudiņu J., Zunte, Baumans, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Paegļu Mārtiņš, Šmitu K., Šķerbergs A., K. Dauguls, Zievalds P., Rozentals J., Arāju K., Kalniņš J., Šepskis, Graudiņu J., Briedis A., Blaubergs P., Bīlenšteina māte, Rencs J., Ļūļe I., Tomans., S. Jānis, Grigale M., Šteinberga A., Valdovska., Piperu A., Girgensons J., Treiliba K., Skurbe J., Poriete I., Plaudis J., Bredenfelds, L. Fišere, J. Graudiņš, Mezevskis J., Bērziņš, Vīksne J., Mazvērsīts J., Ūdru A., Grestes J., Kalnvārnu A., Kārlis Ports, Purņa J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Zīle R., Miķelsonu A., Vītoliņš A., Vagners, Šteinbergs K., Mačulans, Liepiņu J., Paeglis J., Krūmiņš K., Teters, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Dreimane J., J. Knostenbergs P., Virpis A., Jānis Pārstrauts, Pinne., Ziednere L., A. Zvirbulis, Becenbergs, Ansis Bandrevičs, Reinis Ebelis, Kārlis Ābele, Lība Zidnere, J. Bergmans3113
8
10lv(not set)Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijaKlintskalns E., J. Steinbergs, Ģirģens J., Celmiņu M., Jānis Avens, F. Fišers, Ozols J., Jānis Baumanis, K. G. Freidenfelds, Augusts Bīlenšteins, Kārlis Ports, Plaudis J., Bērziņš, Pēteris Blaus, Pētersonu K., Šmitu A., Dreimaņu P., J. Mūrnieks, Liepiņu J., Lašu P., A. Boze, Ūdru A., Mikus Skruzītis, Graudiņu J., Piperu A., Matisons J., Blaubergs K., Kārkliņu E., Blaubergs P., Purņa J., E. Letermans, Šmitu K., Kalnvārnu A., llsters J., Krūmiņš K., Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Akmentiņu, S. Jānis, Peitāns A., Mislņš J., Kalniņu J., Mednis, Karpu J., K. Dauguls, Graudiņš K., Buclers, J. Graudiņš, J. Ezers, Šķerbergs A., M. Freimane, ņa D. krāj. Bruniņu J., K.J., Zievalds P., Sk. Heniņš J. Pūņi, Kalniņš R., Lapiņš, Paegļu Mārtiņš, A. Jansons, Graudiņu J., K. Balodis, Zaļenieks, Miķelsonu A., F. Jansons, J. Kauliņš, Reinis Ebelis, Tomans., Zunte, Vulfs J., Kjaviņš E., Blumbergs., Šmits K., Ģirģenu J., Palevičs J., Vagners, Rencs J., Paeglis J., Vītoliņš A., A. Burkinu, J. Grīva, Grestes J., J. Gailīts, Ciemīšu E., F. Mierkalns, Kromšu A., Lienevalds, J. Sproģis, Alkšņu J., Bertelsons, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Taupmans, Jansons 1., Pakalnu F., Kalniņš J., Mačulans, Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Strādnieks A., Valdovska., Ansabergs, Girgensons J., Graudiņu K., Lerhe K., Ieviņš, Kristaps Bahmanis, Kļaviņš J., Treiliba K., Šteinbergs K., M. Eihe, Ļūļe I., Grigale M., Sebešs P., J. Bergmans, Konrads J., Arāju K., Zīle R., Kalniņš N., Ozolu J., Studane M., Putniņš A., Kundziņš K., Mazvērsīts J., J. Grīnberģis, Liepiņu K., Bredenfelds, Jēkabs Kurpnieks, Ķesteris K., Stukuļu E., Boks, J. Knostenbergs P., Šteinberga A., Becenbergs, Bērziņs, Bērziņš, Niedres J., V. Gaile, E. Žiglevics, Saržanfs J., Skurbe J., Šepskis, Poriete I., O. Mačiņš, Bīlenšteina māte, Griens L., Kleinhofs-Mazmuižnieks, Naprovska., Klusiņš M., Strautiņš V., A. Ezeriņš, Auseklis, Ozols, Vīksne J., H. Visendorfs, Rozentals J., Briedis A., M. Siliņš, Jass A., Grauziņa I., Kukule L., Kalniņu J,, Matuts J., Švanbergs P., Žiglevics, Mezevskis J., Pētersons P., M. Dreimane, Kreicmans J., Virpis A., K. Brīvnieks, Jānis Pārstrauts, Viesturs., Kārlis Ābele11103
9
2216lv(not set)Alaunu Reiņa dainu vākumsReinis Alauns, Augusts Bīlenšteins, Dreimaņu P., Pētersonu K., Pēteris Blaus, Kārkliņu E., llsters J., Klintskalns E., Blaubergs K., Kārlis Ports, Karpu J., J. Ezers, Matisons J., Celmiņu M., Šķerbergs A., Blumbergs., J. Steinbergs, Lašu P., Miķelsonu A., Krūmiņš K., Jānis Avens, Sk. Heniņš J. Pūņi, Strādnieks A., Mazvērsīts J., Ūdru A., Pakalnu F., K. Dauguls, M. Freimane, Ozols J., Rencs J., Kristaps Alksnis-Zundulis, Lapiņš, Putniņš A., Šmitu K., J. Akmentiņu, Niedres J., A. Jansons, Kalnvārnu A., Girgensons J., Zaļenieks, O. Mačiņš, M. Siliņš, K.J., S. Jānis, Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, K. G. Freidenfelds, V. Gaile, Jansonu J., Šmitu A., Peitāns A., Vulfs J., Zievalds P., Mislņš J., H. Visendorfs, ņa D. krāj. Bruniņu J., Skurbe J., Arāju K., Zīle R., E. Aboliņš, F. Fišers, Plaudis J., Jānis Baumanis, A. Boze, Graudiņu J., Kromšu A., Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Ģirģens J., Jēkabs Kurpnieks, Liepiņu J., Lienevalds, Stukuļu E., Tomans., Taupmans, Mednis, Ģirģenu J., Palevičs J., J. Graudiņš, Adamoviču A., F. Jansons, Šteinberga A., Kristaps Bahmanis, J. Bergmans1792
10
2220lv(not set)Viļa Altberga dainu vākums Kandavā un LielaucēVilis Altbergs, Kārkliņu E., Pētersonu K., Reinis Alauns, J. Ezers, Jānis Baumanis, Griens L., Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Avens49
11
2230lv(not set)Āronu Matīsa dainu vākums BērzonēMatīss Ārons, Dreimaņu P., Augusts Bīlenšteins, Matisons J., Pēteris Blaus, Celmiņu M., Mislņš J., Šmitu K., J. Steinbergs, llsters J., J. Akmentiņu, P. Akmens, Blaubergs K., Klintskalns E., Reinis Alauns, M. Freimane, J. Sproģis, A. Ariņš, Kārlis Ports, K. G. Freidenfelds, Vulfs J., Kārkliņu E., Jansons 1., Graudiņu J., F. Fišers, J. Ezers, Jānis Baumanis, Ģirģens J., Taupmans, Kristaps Alksnis-Zundulis, Sk. Heniņš J. Pūņi, Pētersonu K., Jānis Ansabergs, Mazvērsīts J., A. Jansons, Šķerbergs A., Ozols J., Buclers, Bertelsons, J. Kauliņš, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Liepiņu J., Klusiņš M., S. Jānis, Šteinberga A., Paegļu Mārtiņš, Reinis Ebelis, Bērziņš, Strādnieks A., Kundziņš K., Grestes J., J. Mūrnieks, K. Dauguls, Kalnvārnu A., V. Gaile, Karpu J., Blumbergs., Zievalds P., Zaļenieks, E. Letermans, ņa D. krāj. Bruniņu J., Arāju K., Lašu P., Kalniņš R., Šepskis, Miķelsonu A., Kromšu A., Grauziņa I., Rencs J., Krūmiņš K., Stukuļu E., Tomans., Naprovska., Mednis, J. Graudiņš, Švanbergs P., Strautiņš V., Pētersons P., A. Ezeriņš, Kristaps Bahmanis, Jānis Avens, J. Bergmans2329
12
2240lv(not set)D. Baloda dainu vākums KandavāD. Balods, Reinis Alauns, Pētersonu K., Kārkliņu E., M. Freimane, Vulfs J., J. Ezers, Matīss Ārons, Jānis Bajars, A. Jansons, Treiliba K., F. Fišers, Plaudis J., Lienevalds, Sk. Heniņš J. Pūņi, Strādnieks A., Šmitu K., Dreimaņu P., K. G. Freidenfelds, V. Gaile, E. Žiglevics, Blumbergs., Mislņš J., E. Letermans, Skurbe J., Graudiņu J., Baumans, Vilis Altbergs, Ķesteris K., Naprovska., Panks., Kristaps Alksnis-Zundulis342
13
2252lv(not set)Roberta Bērziņa dainu vākumsR. Bērziņš, Vulfs J., Sk. Heniņš J. Pūņi, Reinis Alauns, Pētersonu K., E. Letermans, Matīss Ārons, Celmiņu M., Karpu J., Ozols J., Mislņš J., Pēteris Balsts, Kundziņš K., Matisons J., K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Šepskis, Jānis Baumanis, Kromšu A., Rencs J., Pēteris Blaus, Kārkliņu E., Šmitu K., Mazvērsīts J., Dreimaņu P., J. Grīnberģis, P. Akmens, Blaubergs K., J. Ezers, Kristaps Alksnis-Zundulis, Paegļu Mārtiņš, D. Balods, Bērziņš, Ozols, Strādnieks A., Jānis Bajars, M. Baumans, J. Akmentiņu, Jānis Ansabergs, Niedres J., A. Jansons, A. Ariņš, E. Žiglevics, Blumbergs., Zievalds P., Alkšņu J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Treiliba K., J. Steinbergs, Skurbe J., Arāju K., Graudiņu J., F. Fišers, O. Mačiņš, Ozolu J., Šteinbergs K., A. Boze, Ģirģens J., Vilis Altbergs, Liepiņu J., Jaunroze Kuģa Ozoliņu J., Emīlija Baginska, Kalniņu J,, Švanbergs P., Mezevskis J., Pētersons P., J. Knostenbergs P., Kristaps Bahmanis, Ansis Bandrevičs, Augusts Bīlenšteins944
14
2253lv(not set)Roberta Tautmīļa-Bērziņa dainu vākums Ķēču Annas muižā un KosāR. V. Bērziņš, Matīss Ārons, Strādnieks A., Ozols J., Augusts Bīlenšteins, Paegļu Mārtiņš, Pēteris Blaus, llsters J., Matisons J., Celmiņu M., Purņa J., Lašu P., Jānis Baumanis, Kristaps Alksnis-Zundulis, Jānis Avens158
15
2256lv(not set)Luda Bērziņa dainu vākumsLudis Bērziņš, Ansabergs, Ieviņš, F. Mierkalns, Bērziņs, Bērziņš, Sk. Heniņš J. Pūņi, Jānis Baumanis, Pētersonu K., Ozols., P. Akmens, Blaubergs K., Augusts Bīlenšteins, Matīss Ārons, Reinis Alauns, Dreimaņu P., Ozols J., Ansabergu M., Šmitu K., Celmiņu M., R. Bērziņš, M. Freimane, K. Bankers, Rencs J., Kārkliņu E., Strādnieks A., Mazvērsīts J., Pakalnu F., Karpu J., Mislņš J., ņa D. krāj. Bruniņu J., J. Steinbergs, Poriete I., F. Fišers, J. Ezers, Vilis Altbergs, M. Eihe, Palevičs J., D. Balods, Pēteris Blaus, Bērziņš, Jansons 1., M. Baumans, J. Akmentiņu, Matisons J., Jānis Ansabergs, Valdovska., Šķerbergs A., Kalnvārnu A., Klintskalns E., Peitāns A., Vulfs J., Buclers, J. Grīnberģis, Girgensons J., Akmins P., Treiliba K., Skurbe J., Arāju K., Lašu P., Miķelsonu A., Plaudis J., Jānis Behmanis, Alberts J., Graudiņu J., A. Burkinu, J. Kauliņš, Aizderdzis E., Studane M., Andrejs Bērziņš, Sk. Saržants J. Garlene (Vandzenē), Ģirģens J., Mačulans, Liepiņu J., Paeglis J., Ķesteris K., Tomans., Matuts J., Klusiņš M., Švanbergs P., Grigale M., Šteinberga A., K. Balodis, Sebešs P., J. Grīva, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, Reinis Ebelis, Jānis Avens1277
16
2257lv(not set)Kārļa Bikes dainu vākums GaujienāKārlis Bike, Pēteris Blaus, J. Mūrnieks, Mislņš J., Celmiņu M., Dreimaņu P., Augusts Bīlenšteins, Matīss Ārons, J. Akmentiņu, Reinis Alauns, M. Freimane, llsters J., Matisons J., ņa D. krāj. Bruniņu J., Jānis Ansabergs, Klintskalns E., Karpu J., Peitāns A., J. Steinbergs, J. Kauliņš, Ģirģens J., Palevičs J., Reinis Ebelis, Kārkliņu E., Šmitu K., Jānis Bajars, Pētersonu K., K. Dauguls, Kalnvārnu A., Kārlis Ports, R. V. Bērziņš, Blaubergs K., Liepiņu K., J. Ezers, A. Boze, Aizderdzis E., Taupmans, Ludis Bērziņš, Jānis Avens, Bērziņš, Kundziņš K., Ūdru A., Grestes J., R. Bērziņš, Šmitu A., Buclers, H. Visendorfs, Kļaviņš J., E. Letermans, Kalniņš J., Lašu P., Hartmanis, Šepskis, Graudiņu J., Miķelsonu A., F. Fišers, Plaudis J., O. Mačiņš, Šmits K., Bredenfelds, Jānis Baumanis, Graudiņu J., Zunte, Liepiņu J., Ansabergu M., Teters, Mednis, Ģirģenu J., Strautiņš V., Romans Banka, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis, J. Bergmans1101
17
2289lv(not set)Helenes Brunavas dainu vākumsHelene Brunava, Vulfs J., M. Freimane, Sk. Heniņš J. Pūņi, K. G. Freidenfelds, Graudiņu J., A. Boze, Rode, Kristaps Alksnis-Zundulis, Kristaps Bahmanis85
18
2309lv(not set)Jāņa Dāvida dainu vākums BiksērēJ. Davids, Klintskalns E., Augusts Bīlenšteins, Celmiņu M., Pēteris Blaus, Matisons J., Branks, llsters J., K. Blūms, A. Boze, J. Akmentiņu, Rode, Šmitu K., Dreimaņu P., Dreimane J., Matīss Ārons, Reinis Alauns, Karpu J., Ozols J., P. Dambītis, J. Steinbergs, Peitāns A., Jānis Avens, Jānis Bajars, P. Akmens, Lašu P., Ūdru A., R. V. Bērziņš, Miķelsonu A., P. Caunīts, Paegļu Mārtiņš, J. Mūrnieks, K. G. Freidenfelds, M. Freimane, Kārlis Bike, Blaubergs K., Blaubergs P., J. Kauliņš, F. Jansons, Bērziņš, J. Sproģis, M. Baumans, Pētersonu K., A. Jansons, Kalnvārnu A., Kārlis Ports, Zievalds P., Buclers, Mislņš J., Arāju K., E. Aboliņš, Alberts J., Bredenfelds, Zunte, Jānis Bitaku, D. Balods, Dambe, Kārkliņu E., Kundziņš K., Mazvērsīts J., Valdovska., R. Bērziņš, K. Arnīts, Vulfs J., Girgensons J., H. Visendorfs, Treiliba K., Kalniņš R., Jānis Čakars, Graudiņu J., Liepiņu K., F. Fišers, Briedis A., Kalniņu J., J. Ezers, Jānis Baumanis, G. Dambergs, Aizderdzis E., Katrine Brežinska, Graudiņu K., Rencs J., Krūmiņš K., Tomans., Palevičs J., J. Gailīts, A. Ezeriņš, Pēteris Balsts, Romans Banka, Fricis Baginskis, Rēvalde A., Kristaps Alksnis-Zundulis, Ludis Bērziņš, Augusts Briedis1503
19
2311lv(not set)Dekšenieku Anša dainu vākumsDekšenieku A., Pētersonu K., Reinis Alauns, K. G. Freidenfelds, Kārkliņu E., R. Bērziņš, J. Ezers, Kristaps Alksnis-Zundulis, J. Grīnberģis, Sk. Heniņš J. Pūņi, M. Baumans, Niedres J., Mazvērsīts J., Valdovska., Dreimaņu P., Grestes J., M. Freimane, Ozols J., E. Žiglevics, Vulfs J., Zievalds P., Buclers, K. Bankers, J. Steinbergs, P. Dambītis, Rozentals J., Miķelsonu A., Nezināmi teicēji (Daži baltijas semināristi), F. Fišers, E. Birznieks, Kromšu A., Katrine Brežinska, Ģirģens J., Liepiņu J., Fricis Borgs, Ansabergu M., Lerhe K., Palevičs J., J. Graudiņš, Švanbergs P., Grigale M., Jānis Pārstrauts, Augusts Bīlenšteins, D. Balods428
20
2318lv(not set)Friča Dravnieka dainu vākums Fricis Dravnieks, Tīzenberga, Saulīts A., J. P., Miežu J., Viesturs, Mezevskis J., Kristaps Alksnis-Zundulis44
Showing 1-20 of 79 items.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.