Vilis Lācis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Werke: Author (167); Author of the comment (3); Person of reception (166)

Illustrationen: Person in photo(4)

NameVilis Lācis
GeburtsnameJānis Vilhelms Lācis
ZusammenfassungVilis Lācis (īstajā vārdā Jānis Vilhelms Lācis; 1904–1966) – rakstnieks, politiķis. Rakstījis romānus, stāstus un lugas. Bijis Latvijas Republikas Iekšlietu ministrs, Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs un Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs, kā arī PSRS Augstākās Padomes Tautību padomes priekšsēdētājs. Viens no galvenajiem padomju varas un ideoloģijas kolaboracionistiem. Viņa paraksts ir zem daudzām Latvijas sabiedrisko un politisko darbinieku apcietināšanas un deportācijas pavēlēm. LPSR Tautas rakstnieks (1947), divu Staļina prēmiju (vēlāko PSRS Valsts prēmiju) laureāts (1949, 1952), apbalvots ar 7 Ļeņina ordeņiem un Otrā pasaules (Tēvijas) kara I pakāpes ordeni.
Persönliche InformationDzimis ostas strādnieka Teņa un Karlīnes Lāču ģimenē. Četrus gadus jaunāka māsa Milda.
1927: laulības ar klasesbiedreni Mariju Buti, ģimenē piedzima dēli Zigurds Lācis(1928) un Ojārs Lācis (1932). Jaunākais dēls Ojārs 1940. gadā gāja bojā nelaimes gadījumā, iekrītot lifta šahtā.
1944: evakuācijas laikā Padomju Krievijā sieva Marija ar vecāko dēlu Zigurdu uzturējās Kirovas apgabalā. Marija regulāri brauca apciemot vīru, un šajā laikā viņu ģimenē dzimst vēl viens dēls – Edvīns (1944), taču laulāto atšķirtības dēļ tiek izteiktas aizdomas, ka tas nav Viļa Lāča dēls.
1944: precējies otrreiz ar Veltu Kalpiņu, ģimenē piedzima dēli Leonīds Lācis (1945) un Juris Lācis (1946).
1946: Latvijas nacionālie partizāni veica atentāta mēģinājumu pret Vili Lāci.
Līdz 1954: Jānis Vilhelms Lācis. Vārds "Vilis" ir vārda "Vilhelms" saīsinātā forma.
Professionelle Tätigkeit1920: pirmās publikācijas (korespondences, feļetoni) laikrakstā "Sibīrijas Cīņa".
1930: pirmais stāsts "Sieviete" publicēts žurnālā "Domas".

Romāni

1930–1931: "Atbrīvotais zvērs" (žurnālā "Domas", grāmatā 1939).
1931–1932: "Piecstāvīgā pilsēta" (laikrakstā "Sociāldemokrāts", grāmatā 1939).
1931–1932: "Pasaules jūrās" (laikrakstā "Sociāldemokrāts", grāmatā 1940).
1932: "Putni bez spārniem" (laikrakstā "Sociāldemokrāts", grāmatā 1940).
1933–1934: "Zvejnieka dēls" (laikrakstā "Jaunākās ziņas", grāmatā 1934).
1935: "Pūļa elks".
1935: "Senču aicinājums".
1936: "Cilvēki maskās".
1939: "Akmeņainais ceļš".
1937–1938: "Vecā jūrnieku ligzda" (pārveidotais variants "Zītaru dzimta", 1955).
1939: "Purvmale" (laikrakstā "Jaunākās Ziņas").
1941: "Pazudusī dzimtene".
1946–1948: "Vētra".
1942: "Uz jauno krastu".
1954: "Ciems pie jūras".
1962: "Pēc negaisa".

Stāsti

1930: "Sieviete".
1932: "Čumišas karātavas" (kalendārā "Strādnieku gada grāmata").
1932: "Vecais kurinātājs" (žurnālā "Domas").
1933–1934: "Ceļojums uz Kalna pilsētu" (žurnālā "Atpūta").
1934: "Pusnakts brīnums" (žurnālā "Jūrnieks").
1936: "Vanadziņš" (laikrakstā "Jaunākās Ziņas").
1937: "Četri braucieni".
1937: "Rotaļa virs bezdibeņa".
1938: "Vainīgie".
1938: "Zeme un jūra".
1939: "Vēlais pavasaris" (laikrakstā "Jaunākās Ziņas").
1942: "Edžiņš".
1943: "Nākotnes kalēji", "Notikums jūrā".
1943: "Langstiņš iet medībās".
1945: "Aizputes dēli".

Lugas

1936: "Tālais ceļš" (teātrī 1935).
1936: "Kristaps Kaugurs" (arī teātrī).
1938: "Jaunā maiņa".
1945: "Vedekla" (teātrī 1943).
1945: "Uzvara" (arī teātrī).
1948: "Bāka uz salas" (teātrī 1937).

Kopumā sarakstījis 20 romānus un garos stāstus, 58 stāstus, 6 lugas un daudzus publicistiskus apcerējumus par sabiedriskās dzīves un daiļrades tēmām. 14 romānu un garo stāstu dramatizējumi iestudēti teātros, vairāki atkārtoti.
1934: romāna "Zvejnieka dēls" skatuves variants vienlaikus izrādīts Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Ventspilī. Pēc Otrā pasaules kara tā iestudējums guvis panākumus daudzu padomju republiku teātros. Par iestudējumu Drāmas teātrī piešķirta PSRS Valsts prēmija (1959).

Literāro darbu ekranizējumi

1939: "Zvejnieka dēls" (režisors Vilis Jānis Lapenieks).
1947: "Mājup ar uzvaru" (lugas "Uzvara" variants).
1955: "Uz jauno krastu" (režisors Leonīds Lukovs).
1957: "Zvejnieka dēls".
1960: "Vētra".
1972, 1978: "Vanadziņš" (aktierfilmas un leļļu filmas varianti).
1983:
"Akmeņainais ceļš" (režisors Rolands Kalniņš).
1989: "Zītaru dzimta" (TV seriāls – 6 filmas; režisors Aloizs Brenčs).

Literāro darbu recepcija

1955: pēc romāna "Uz jauno krastu" veidota Marģera Zariņa tāda paša nosaukuma opera.
pēc stāsta "Vanadziņš" veidota Oļģerta Grāvīša TV opera – viencēliens "Vanadziņš".
1959: romāns "Pazudusī dzimtene" kļuvis par ierosmi baletam "Rigonda" (komp. R. Grīnblats, baletmeistare Helēna Tangijeva-Birzniece).

Politiskā darbība

PSKP XIX, XX un XXII kongresā ievēlēts par PSKP CK locekļa kandidātu.
LKP IX-XIX (izņemot XVI) kongresos ievēlēts par LKP CK loceklis.
Galerie der Zitate"Vilis Lācis vienlaikus dzīvoja vairākas dzīves. Kā rakstnieks viņš izdzīvoja to cilvēku likteņus, kas risinājās viņa darbos. Taču līdztekus viņa darbiem risinājās paša rakstnieka dzīves romāns ar sākotnēji paša iecerētu sižetu, aizsāktu kāpinājumu un organizētām peripetijām; autors vienlaikus ir romāna galvenais varonis, un notikumu gaitā tam iecerēta spīdoša un galvu reibinoša karjera. Puisim no lielpilsētas nomales bija jāiekaro pasaules slava un atzinība. Mērķis – skaidrs un liels, tāpēc likmes augstas, tā sasniegšanai tiek izmantoti visi iespējamie līdzekļi. Taču vēlāk – tuvojoties romāna vidum, brīdī, kad galvenajam varonim jāsasprindzina visi spēki, lai pārvarētu pēdējos šķēršļus un iegūtu cerēto piepildījumu, kuram pakļauts un ziedots tik daudz, sākas drāma – varonis ieguvis visu, ko viņš gribējis un uz ko cerējis, tomēr izrādās, ka romāna autors ir pavisam kāds cits. Autors-varonis ir tikai viens no personāža, kura gaitām lielais spēlmanis – liktenis – paredzējis citu atrisinājumu. Sākotnējais sociālkritiskais romāns ar dēku romāna pieskaņu vēršas drāmā, iecerētais un dzīvē realizētais rada sekas, kas iepriekš nav bijušas paredzētas. Sākotnēji spēcīgais un veiksmīgais varonis vēršas antivaronī, kas vairs nav notikumu gaitas virzītājs. Viņa ziņā ir vairs tikai reaģēt, pakļauties notikumiem un noteikumiem, kurus veidojuši paša izvēlētie ceļi un līdzekļi. To radītās sekas ir smagas. Gluži kā modernistu darbos, galvenais varonis cenšas pārrakstīt sava romāna sākumu vēl un vēlreiz – taču mainītā pagātne ir tikai kādā tagadnes brīdī tapis pagātnes interpretējums. Romāna izskaņā kādreiz spožais varonis ir vecs, slims un vientuļš cilvēks, kas, izrādās, dzīvojis divas dzīves, nevienā no tām negūstot piepildījumu. Savulaik talantīgais sapņotājs ir vērties noslēgtā cilvēkā, kas caur tumšām acenēm raugās pasaulē, viens izciezdams savas sāpes. [..]
Vili Lāci, tāpat kā daudzus citus rakstniekus (ja runājam par literatūru), nav nepieciešams reabilitēt, attaisnot vai padarīt par negatīvo vēstures varoni un izsvītrot no grāmatām. Ir nepieciešams saprast, atbildēt uz jautājumu "kāpēc?", "kā?", "kas īsti notika, un kādas ir šo notikumu sekas?". Notikumu gaitu vairs mainīt nav iespējams. Bijušo par nebijušu – arī ne. Vilis Lācis savu izvēli ir izdarījis."

Briedis, Raimonds. Vilis Lācis. Latviešu rakstnieku portreti. Laikmeta krustpunktos. Rīga: Zinātne, 2001, 51.–53. lpp.
SaiknesVoldemārs Kalpiņš (1916–1995) - Brother-in-law
NodarbesSchriftsteller
autors
Birth time/place12.05.1904
Rīnūži
Ozolkalni, Rīga
Dzimis Mangaļu pagasta, tagad Rīgas pilsētas Ziemeļu daļas Vecmīlgrāvja Rīnūžos.
Residence1904 – 1912
Rīga
Rīga

1912
Toboļska
Tobolsk, Tyumen Oblast, Russia

1912 – 1915
Rīga
Rīga

1915 – 1916
Ārciems
Ārciems , Pāles pagasts, Limbažu novads
Lāču ģimene rentnieki "Pukšu" mājās.

1916

Langas ciema "Dīķu" mājas.


1917 – 1918
Barnaula
Barnaul, Altai Krai, Russia

1921 – 1935
Rīga
Rīga

1935 – 1938
Pabaži
Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads

1938 – 1941
Rīga
Rīga

1941 – 1944
Maskava
Moscow, Russia

00.10.1944 – 1966 (Datum ist ungenau)
Ausbildung1912 – 1917
Daugavgrīvas draudzes skola
Daugavgrīva
Daugavgrīva, Rīga, Latvija

1917 – 1918
Barnaulas skolotāju seminārs
Barnaula
Barnaul, Altai Krai, Russia
Working place
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Rīga
1.–6. sasaukuma deputāts.


PSRS Augstākā Padome
Maskava
Moscow, Russia
1.–5. deputāts.

1921 – 1923
Rīgas osta
Rīga
Rīga

Zvejnieks, dokers.


00.09.1923 – 00.02.1924 (Datum ist ungenau)
Rīgas osta
Rīga
Rīga

Kurinātājs uz kuģa, kas brauc uz Angliju un Franciju.


00.02.1924 – 1925
Rīgas osta
Rīga
Rīga
Ostas strādnieks.

1926
Rīgas osta
Rīga
Rīga
Kuģa kurinātājs (reiss pa Vācijas, Beļģijas, Anglijas un Dānijas ostām).

1927 – 1933
Rīgas osta
Rīga
Rīga
Krāvējs Eksportostā.

1933 – 1935
Rīga
Rīga
Rīgas pilsētas 9. bibliotēkas bibliotekārs.

00.06.1940 – 00.07.1940
Rīga
Rīga
Latvijas Tautas valdības iekšlietu ministrs.

00.08.1940
Rīga
Rīga
Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājs.

1941
Latvijas Komunistiskā partija
Rīga
Rīga
Centrālkomitejas loceklis.

1941
Latvijas PSR Augstākā Padome
Rīga
Rīga

Deputāts.


1946 – 1959
Latvijas PSR Ministru Padome
Rīga
Rīga

Ministru Padomes priekšsēdētājs.


1954 – 1958
PSRS Augstākā Padome
Maskava
Moscow, Russia
Tautību Padomes priekšsēdētājs.
Participation in organisations1929 – 1933
Rīgas osta
Rīga
Rīga

Ostas transporta strādnieku arodbiedrības valdes loceklis.

Iesaistījies nelegālajā kreisajā pagrīdē un revolucionārajā kustībā.


1940 – 1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)

Biedrs

Komunistiskās partijas biedra stāžs dokumentos ticis skaitīts jau no 1928. gada.


17.10.1940 – 06.02.1966
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1952 – 1966
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
Service1925 – 1926
Liepāja
Liepāja
Karadienests jūras kara flotes instruktoru skolā Liepājā, pēcāk tiek pārcelts uz Rēzeknes kājnieku pulku.

1925 – 1926
Rēzekne
Rēzekne
Karadienests jūras kara flotes instruktoru skolā Liepājā, pēcāk tiek pārcelts uz Rēzeknes kājnieku pulku.
Emigrated1917 – 1918
Barnaula
Barnaul, Altai Krai, Russia

1918 – 00.11.1921
Bijska
Biysk, Altai Krai, Russia

Bijis ciema padomes sekretārs latviešu ciemā (1919–1921).


1941 – 1944
Maskava
Moscow, Russia
Otrā pasaules kara laikā atradās evakuācijā Maskavā, Padomju Krievijā.
Detention1918 – 1921
Bijska
Biysk, Altai Krai, Russia
Ort/Zeit des Todes06.02.1966
Rīga
Rīga
Buried
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Memorials1974
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
Kapa piemineklis (tēlnieks A. Gulbis, arhitekts J. Skalbergs).
Museums1984 – 1991 (Datum ist ungenau)
Viļa Lāča memoriālais muzejs
Stokholmas iela 33, Rīga
Stokholmas iela 33, Rīga, LV-1014
PreiseLPSR Tautas rakstnieks
1947

Staļina prēmija
Vētra
Prēmija piešķirta par romānu "Vētra".
Literatūra
1949

Staļina prēmija
Uz jauno krastu
Prēmija piešķirta par romānu "Uz jauno krastu".
Pirmās pakāpes prēmija
1952

Bildlegende

Zeige 1-38 von 38 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Rīnūži
(Ozolkalni, Rīga)
12.05.1904Birth time/placePart of a city
2Toboļska
(Tobolsk, Tyumen Oblast, Russia)
1912ResidenceCity
3Pabaži
(Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads)
1935 - 1938ResidenceVillage
4Rīga
(Rīga)
1904 - 1912ResidenceCity
5Rīga
(Rīga)
1912 - 1915ResidenceCity
6Ārciems
(Ārciems , Pāles pagasts, Limbažu novads)
1915 - 1916ResidenceVillage
7Barnaula
(Barnaul, Altai Krai, Russia)
1917 - 1918ResidenceCity
8Rīga
(Rīga)
1921 - 1935ResidenceCity
9Rīga
(Rīga)
1938 - 1941ResidenceCity
10Maskava
(Moscow, Russia)
1941 - 1944ResidenceCity
11Rīga
(Rīga)
06.02.1966Ort/Zeit des TodesCity
12Maskava
(Moscow, Russia)
1941 - 1944EmigratedCity
13Barnaula
(Barnaul, Altai Krai, Russia)
1917 - 1918EmigratedCity
14Bijska
(Biysk, Altai Krai, Russia)
1918 - 01.11.1921EmigratedCity
15Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
Nicht angegebenBuriedCemetery
16Daugavgrīva
(Daugavgrīva, Rīga, Latvija)
1912 - 1917AusbildungPart of a city
17Barnaula
(Barnaul, Altai Krai, Russia)
1917 - 1918AusbildungCity
18Rīga
(Rīga)
1921 - 1923Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
01.09.1923 - 01.02.1924Working placeCity
20Rīga
(Rīga)
01.02.1924 - 1925Working placeCity
21Rīga
(Rīga)
1926Working placeCity
22Rīga
(Rīga)
1927 - 1933Working placeCity
23Rīga
(Rīga)
1933 - 1935Working placeCity
24Rīga
(Rīga)
01.06.1940 - 01.07.1940Working placeCity
25Rīga
(Rīga)
01.08.1940Working placeCity
26Rīga
(Rīga)
1941Working placeCity
27Rīga
(Rīga)
1941Working placeCity
28Rīga
(Rīga)
1946 - 1959Working placeCity
29Maskava
(Moscow, Russia)
1954 - 1958Working placeCity
30Rīga
(Rīga)
Nicht angegebenWorking placeCity
31Maskava
(Moscow, Russia)
Nicht angegebenWorking placeCity
32Liepāja
(Liepāja)
1925 - 1926ServiceCity
33Rēzekne
(Rēzekne)
1925 - 1926ServiceCity
34Bijska
(Biysk, Altai Krai, Russia)
1918 - 1921DetentionCity
35Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
17.10.1940 - 06.02.1966Participation in organisationsBuilding, house
36Rīga
(Rīga)
1929 - 1933Participation in organisationsCity
37Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
1974MemorialsCemetery
38Stokholmas iela 33, Rīga
(Stokholmas iela 33, Rīga, LV-1014)
1984 - 1991MuseumsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.