Elza Egle

Работы: Darba autors (3); Переводчик (9)
ИмяElza Egle
ПсевдонимB. Balta
Родное имяJunge
РезюмеDzejniece, dramaturģe un tulkotāja Elza Egle (1888) dzimusi Valmieras novada Kauguru pagastskolas skolotāja ģimenē. Beigusi Cēsu ģimnāziju, strādājusi par skolotāju. 1914. gadā publicēti viņas pirmie dzejoļi ar pseidonīmu B. Balta, šajā gadā apprecas ar vēlāko literatūrzinātnieku un tulkotāju Rūdolfu Egli. Devusies vīram līdzi uz Pēterburgu, kur studējusi un vēlāk kopā strādājuši Sociobiblioloģiskajā institūtā. Pēc atgriešanās Latvijā 1922. gadā pievērsusies tulkošanai no vācu, angļu un franču valodas. 1930. iestudēta viņas luga "Zelta ādere". Tulkojusi no krievu valodas, īpaši Maksima Gorkija darbus.

Личная информацияLiteratūrvēsturnieka Rūdolfa Egles sieva.
Профессиональное деьтельность1914: pirmā publikācija ar pseidonīmu B. Baltas ir divi dzejoļi ar kopīgu virsrakstu "1914. gada Ziemsvētki" laikrakstā "Latvija" (1914.27.XII/9.I)
1930: izrādīta Egles sarakstītā komēdija "Zelta ādere" (grāmatā 1933).
Tulkojusi krievu valodā Apsīšu Jēkaba, Jāņa Poruka, Kārļa Skalbes un Andreja Upīša darbus .

Tulkojumi no franču, vācu un angļu valodas:

1930: A. Ridlejs "Spoku vilciens", A. Gulbja apgāds
1937: H. Zūdermanis "Leišu stāsti", A. Gulbja apgāds
1937: H. Zūdermanis "Kūlenītis"
1937: P. Renjē "Meklējiet prieku"
1939: Ā. Kronins "Tirāns", apgāds "Grāmatu draugs"
1939: L. Bromfīlds "Lieti nāk", apgāds "Grāmatu draugs"
1944: L. Tīgels "Lielā pārvērtība", apgāds "Grāmatu draugs"
1973: A. Kronins "Cepurnieka pils", izdevniecība "Liesma"
1981: L. Bromfīlds "Lieti nāk", izdevniecība "Liesma"

Tulkojumi no krievu valodas:

1941: M. Gorkijs "Manas universitātes"
1941: M. Gorkijs "Ienaidnieki" VAPP Daiļlit. apgādn
1946: M. Gorkijs"Toms Gordejevs"
1947-1954: M. Gorkijs "Raksti" (1.-23.sēj.), Latvijas Valsts izdevniecība
1952: M. Gorkijs "Vectēvs Archips un Ļoņka", Latvijas Valsts izdevniecība
1964: A. Kuprins "Izlase", Latvijas Valsts izdevniecība
Галерея цитат“Ar Junges Elzu iepazinos jau pirms pirmā pasaules kara,” stāsta Kārlis Egle. “Viņa bija lepna un stalta meitene, kas ar vienkāršajiem lauku puišiem daudz vis negribēja draudzēties. Elza bija paskolota, rakstīja dzejoļus. Interesējās par literatūru un mākslu. Sirsnīgas attiecības Elzai izveidojās ar manu brāli Rūdolfu, kas nesen bija pārbraucis no studijām Drēzdenē. Abi varēja stundām ilgi runāties par mākslas problēmām. Un 1914. gadā abi arī apprecējās.” Drīz pēc kāzām Rūdolfs devās uz Petrogradu, un pēc kāda laika viņam turp sekoja ari Elza. Viņa teicami prata vairākas valodas un sāka vingrināties tulkošanā. Jau 1915. gadā Elza pārtulkoja latviešu valodā Garlība Merķeļa “Vanemu Imantu”. Kad Pēteris Stučka aicināja Rūdolfu Egli talkā latviešu literatūras antoloģijas sastādīšanai un tulkošanai krievu valodā, šajā darbā iesaistījās arī Elza. Kā zināms, latviešu rakstnieku darbu krājuma Izdošanu krievu valodā bija iecerējis Maksims Gorkijs. Elzas Egles tulkojumā tur ievietoti J. Poruka, Apsīšu Jēkaba un K. Skalbes darbi. Ari vēlāk Elza tulkoja latviešu rakstnieku darbus krievu valodā. Rūdolfs Egle strādāja Krievijas Zinātņu akadēmijas Slāvu nodaļas bibliotēkā un pēc Oktobra revolūcijas darbojās ari Izglītības komisariāta Sociobiblioloģiskajā institūtā. Šajā Institūtā sāka strādāt ari Elza. “Mans darbs pie Institūta ļoti atbildīgs,” viņa rakstīja kādāvēstulē uz Druvienu (1919. gada 3. aprīli), kad vīra vecāki viņu aicināja ciemos. “Uz mana vārda tiek izsniegtas komisariātā visas naudas summas priekš Institūta”.

K. Karulis. Tulkotāju Elzu Egli pieminot. Karogs, Nr. 4 (1973)

СвязиRūdolfs Egle - Husband
Виды деятельностипереводчик
литератор
Место и дата рождения16.04.1888

Kauguri
Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads
Место проживания1915–1922

Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast
ОбразованиеLeona Paegles iela 1, Cēsis
Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Beigusi Cēsu ģimnāziju.


Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast

Studējusi Petrogradas universitātē

Место смерти15.09.1950

Rīga
Rīga
Захоронение00.09.1950

Raiņa kapi
Varoņu iela 3A, Rīga, LV-1005