Valdis Lukss

lv
Сообщить редактору

Коллекции (1)

Работы: migrate (71); migrate (1); migrate (2); migrate (11)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяValdis Lukss
Дополнительные именаVoldemārs Lukss
РезюмеValdis Lukss (īstajā vārdā Voldemārs Lukss; 1905–1985) – dzejnieks.
Личная информацияDzimis drēbnieka ģimenē. Māc. Smārdes pagastskolā. Mācības pārtrauca 1. pas.karš, kura laikā L. ģimene evakuējās uz Sibīriju. 1921 L. atgriezās Ljā, 1922 pabeidza Rīgas 2. psk., 1922-26 māc. Rīgas 4. vidusskolā.
Sieva Olga Luksa (1913). Dēls – Jānis (1946), meita – Ruta (1947).

Šajā laikā un 20.-30. gados sarakstītā
dzeja iekļauta krāj. "Skarbums" (1941). 2. pas. kara laikā L. sākumā dzīv.
Uržumā, vēlāk iestājies Latv. strēl. divīzijā, kur bijis vada komandieris,
vēlāk frontes laikr. "Latviešu Strēlnieks" līdzstr., 1942-45 laikr. "Par Padomju Latviju" līdzstrādnieks. Pirmo kara gadu dzejoļi un poēma "Tēvs un
dēls" apkopoti krāj. "Sniga sniegi..." (1943). Šī krāj. dzejoļi vēlāk ie-
kļauti grām. "Kara krūze" (1945), kam raksturīgs skaudruma un lirisma apvienojums ar asi kontrastējošu tēlainību, sirsnīgām intonācijām. L. kara laika dzejai raksturīga karavīra dienasgrāmatas valoda. 1944. g. rudenī L. atgriezās Rīgā. 1945-47 bija laikr. "Literatūra un Māksla" red., 1947-50 -
RS dzejas konsultants, 1950-65 - RS valdes pirmais sekretārs. LPSR N.b.k.d. (1955).
L. pēckara gadu dzejai raksturīgs pad. iekārtas slavinājums. Sociālisma
jauncelsmes tēlojums un atmiņas par kara laiku poēmā "Rita sāk dzīvot" (1948). 1948-57 izd. vairākas L. dzejoļu grām. bērniem. Par divām -
"Pirmklasnieki" (1956) un "Tinces varavīksne" (1957), kā arī par Baku komisāram E. Bergam veltīto poēmu "Slava" (1957) L. piešķīrta LPSR Valsts prēm. (1958). Vēl publicēti dzejoļu krāj. "Marts" (1962), "Dzērves" (1964), "Asins raudze" (1970), "Apvaga" (1973), "Strūgala" (1975), "Iepēdas" (1980).
Periodikā L. public. literatūrkrit. rakstus, V. Majakovska, S. Maršaka, A. Tvardoska, S. Mihalkova u.c. dzejnieku darbu tulk.; pazīstams arī kā dziesmu tekstu autors.
Izd. L. Raksti 4 sēj. (1965-67). Izlases "Dzejas" (1949) un "Izlase"
(1955).
L. Rukšāns H. Valdis Lukss. R., 1980; Osmanis J. Skanīgās norudenes // Lukss V. Norudenes. R., 1985.
E.Venters
Профессиональное деьтельность1925: pirmie dzejoļi publicēti žurnāla "Darba Jaunatne" 9. un 10. numurā.
1926: kopkrājums "5x5=25".
Studiju laikā publicējies žurnālā "Trauksme", "Domas" u. c. izdevumos.
СвязиRoberts Lukss - Brother
Виды деятельностипоэт
редактор журнала/газеты
Место/время рождения21.06.1905
Smārdes pagasts
Smārdes pagasts, Engures novads
Dzimis Smārdes pagasta Sileniekos.
migrate1915 (Дата не точная)
Smārdes pagastskola
Smārde
Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads
Mācības pārtrauca Pirmais pasaules karš.

1922
mācījies
beidzis Rīgas 2.pamatskolu

1922–1926
Rīgas 4. vidusskola
Zvārdes iela 1, Rīga
Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004

1927–1937
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050
Beidzis Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu
место работы1940–1941
Latvijas PSR AP Prezidija izdevums "Ziņotājs"
Rīga
Rīga
Atbildīgais redaktors

1940–1941
Latvijas PSR Galvenās literatūras pārvalde
Rīga
Rīga
Galvenās literatūras pārvaldes pilnvarotais

1940–1941
Laikraksts "Literatūras Avīze" (1940–1941)
Rīga
Rīga
Redakcijas sekretārs

00.08.1940–00.09.1940
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)
Rīga
Rīga
Redaktors

1945–1947
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Laikraksta redaktors

1947–1950
Союз советских писателей Латвии
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dzejas sekcijas konsultants

01.04.1950–31.12.1965
Союз советских писателей Латвии
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes pirmais sekretārs
migrate1938
Iestājies nelegālajā organizācijā "Sarkanā palīdzība", kas bija saistīta ar komunistisko pagrīdi.

1940–1985
Союз советских писателей Латвии
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1944–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952–1985
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
migrate00.11.1947
Rumānija
Romania

1948
Vācija
Germany
Vācijs Demokrātiskā republika

1960
Čehija
Czechia
Čehoslovākija
Место/время смерти24.07.1985
Rīga
Rīga
migrateRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
НаградыLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1955

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija iešķirta par bērnu dzejoļu krājumiem "Pirmklasnieki" un "Tinces varavīksne" un poēmu "Slava".
Literatūrā
1958

Показаны записи 1-17 из 17.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Smārdes pagasts
(Smārdes pagasts, Engures novads)
21.06.1905Место/время рожденияPagasts
2Zvārdes iela 1, Rīga
(Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004)
1922 - 1926migrateĒka, māja
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1927 - 1937migrateĒka, māja
4Rīga
(Rīga)
1940 - 1941место работыPilsēta
5Rīga
(Rīga)
1940 - 1941место работыPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1940 - 1941место работыPilsēta
7Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1940 - 1985migrateĒka, māja
8Rīga
(Rīga)
31.07.1940 - 31.08.1940место работыPilsēta
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1945 - 1947место работыĒka, māja
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1947 - 1950место работыĒka, māja
11Rumānija
(Romania)
31.10.1947migrateValsts
12Vācija
(Germany)
1948migrateValsts
13Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.04.1950 - 31.12.1965место работыĒka, māja
14Čehija
(Czechia)
1960migrateValsts
15Rīga
(Rīga)
24.07.1985Место/время смертиPilsēta
16Smārde
(Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads)
1915migrateCiems
17Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(Не указано)migrateKapsēta

:Категория не указана

:Категория не указана

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.