Valdis Lukss

lv
Ziņot redaktoram

Коллекции (1)

Работы: migrate (64); migrate (1); migrate (2); migrate (10)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяValdis Lukss
Личная информацияLUKSS Valdis (īst. v. Voldemārs Lukss; 1905.21.VI Smārdes pag. Sileniekos - 1985.24.VII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - dzejnieks.
Dz. drēbnieka ģim. Māc. Smārdes pagastskolā. Mācības pārtrauca 1. pas.
karš, kura laikā L. ģimene evakuējās uz Sibīriju. 1921 L. atgriezās Ljā, 1922 pabeidza Rīgas 2. psk., 1922-26 māc. Rīgas 4. vidusskolā. Pirmie
dzejoļi public. žurn. "Darba Jaunatne" 1925 (9.-10. nr.). 1926 iznāca L.
un citu jauno autoru kopkrājums "5x5=25". Beidzis LU Filol. un filoz. fak.
Vēstures nod. (1937). Studiju laikā publicējies žurn. "Trauksme", "Domas"
u.c. izdevumos. 1938 iestājies nelegālajā org-jā "Sarkanā palīdzība", kas
bija saistīta ar komun. pagrīdi.
1940-41 L. bija izd. "Rīts" un LPSR AP Prezidija "Ziņotāja" atbildīgais
red., Galv. lit. pārvaldes pilnvarotais un "Literatūras Avīzes" red. sekre-
tārs. Uzņemts par RS b. (1940). Šajā laikā un 20.-30. gados sarakstītā
dzeja iekļauta krāj. "Skarbums" (1941). 2. pas. kara laikā L. sākumā dzīv.
Uržumā, vēlāk iestājies Latv. strēl. divīzijā, kur bijis vada komandieris,
vēlāk frontes laikr. "Latviešu Strēlnieks" līdzstr., 1942-45 laikr. "Par Padomju Latviju" līdzstrādnieks. Pirmo kara gadu dzejoļi un poēma "Tēvs un
dēls" apkopoti krāj. "Sniga sniegi..." (1943). Šī krāj. dzejoļi vēlāk ie-
kļauti grām. "Kara krūze" (1945), kam raksturīgs skaudruma un lirisma apvienojums ar asi kontrastējošu tēlainību, sirsnīgām intonācijām. L. kara laika dzejai raksturīga karavīra dienasgrāmatas valoda. 1944. g. rudenī L. atgriezās Rīgā. 1945-47 bija laikr. "Literatūra un Māksla" red., 1947-50 -
RS dzejas konsultants, 1950-65 - RS valdes pirmais sekretārs. LPSR N.b.k.d. (1955).
L. pēckara gadu dzejai raksturīgs pad. iekārtas slavinājums. Sociālisma
jauncelsmes tēlojums un atmiņas par kara laiku poēmā "Rita sāk dzīvot" (1948). 1948-57 izd. vairākas L. dzejoļu grām. bērniem. Par divām -
"Pirmklasnieki" (1956) un "Tinces varavīksne" (1957), kā arī par Baku komisāram E. Bergam veltīto poēmu "Slava" (1957) L. piešķīrta LPSR Valsts prēm. (1958). Vēl publicēti dzejoļu krāj. "Marts" (1962), "Dzērves" (1964), "Asins raudze" (1970), "Apvaga" (1973), "Strūgala" (1975), "Iepēdas" (1980).
Periodikā L. public. literatūrkrit. rakstus, V. Majakovska, S. Maršaka, A. Tvardoska, S. Mihalkova u.c. dzejnieku darbu tulk.; pazīstams arī kā dziesmu tekstu autors.
Izd. L. Raksti 4 sēj. (1965-67). Izlases "Dzejas" (1949) un "Izlase"
(1955).
L. Rukšāns H. Valdis Lukss. R., 1980; Osmanis J. Skanīgās norudenes // Lukss V. Norudenes. R., 1985.
E.Venters
СвязиRoberts Lukss - Brother
Виды деятельностипоэт
редактор журнала/газеты
Место рождения21.06.1905
Dzimis Smārdes pagasta Sileniekos.
migrate
mācījies
mācījies Smārdes pagastskolā (mācības pārtrauca 1.pasaules karš)191?g.

1922
mācījies
beidzis Rīgas 2.pamatskolu

1922–1926
mācījies
mācījies Rīgas 4.vidusskolā

1937
studējis
beidzis LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļu
migrate24.07.1985
Rīga
Rīga
migrate
НаградыLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1955

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija iešķirta par bērnu dzejoļu krājumiem "Pirmklasnieki" un "Tinces varavīksne" un poēmu "Slava".
Literatūrā
1958

Показаны записи 1-1 из 1.
#МестоДатаКатегорияТипТип местаФрагмент текста
   
1Rīga
(Rīga)
24.07.1985(Не указано)migratePilsēta

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.