Valdemārs Dambergs

lv
Ziņot redaktoram

Работы: migrate (51); migrate (1); migrate (1); migrate (11)

Иллюстрации: Лицо в фото(2)

ИмяValdemārs Dambergs
Дополнительные именаVoldemārs
Личная информацияDAMBERGS Valdemārs (arī Voldemārs Dambergs; 1886.23.V Pēterburgas gub. Družnoseljes muižā, Krievijā - 1960.12.VII Kopenhāgenā, Dānijā) - rakstnieks.
Dz. muižas pārvaldn. ģim. No 1906 ģim. dzīv. Ljā, Līvbērzes Abomenēs. Māc. Jelgavas reālsk. (1899-1905), RPI Mehānikas nod. (1905-06), beidzis Tērbatas univ. Klasiskās filol. nod. (1916). 1916 dienējis latv. strēlnieku rezerves pulkā Valmierā, beidzis Pāvila karask. Petrogradā, 1917 kā kareivis nonācis Urālos. 1918. g. sāk. krievu val. skolotājs latv. vsk. Valmierā; 1919 iesaukts armijā, 1920 atgriezies Ljā, pievērsies rakstniecībai un strād. par latv. val. skolotāju Rīgas 2. pils. ģimn. (1927-34); šās sk. audzēkņu žurn. "Urdziņa" red. un izdevējs (1932-35). Bijis Hercoga Pētera ģimn. Jelgavā (1934-36) un Jelgavas ģimn. direktors (1936-39), Jelgavas t-ra dramaturgs (1936-40, 1941-44). 1944 emigrējis uz Vāciju, 1945 izceļojis uz Dāniju, kur strād. par latv. ģimn. direktoru (1945-51), vadījis izd. "Dānijas Latviešu Ziņas" (no 1957).
Pirmās lit. ierosmes D. smēlies krievu dzejā. Viņa pirmie lit. mēģinājumi - dzejoļi kr. val. nav publicēti. Pirmā publikācija - dzejolis "Agrais rudens" laikr. "Jaunatne" lit. piel. 1906.9.VIII. D. dzeja izd. krāj. "Zīmējumi" (1907), "Bareljefi" (1910), "Dvēseles ritmi" (1921), "Klusais karnevāls" (1925) un "Zemes Mārai" (1935). Pēdējā akcentēti dabas un zemes spēka, senlatviskās vides motīvi. D. dzejā īpaša uzmanība pievērsta poētikas jaut., izteiksme atturīga, emocionāli skopa. Estētiska garīgās pas. apcere, balstīta gk. lit. refleksijās. D. pievērsies arī dramaturģijai - sar. liriskās komēdijas "Ziedu viesulī" (grām. un t-rī 1921), "Mēs viņus gūstīsim!" (grām. un t-rī 1923), "Neticīgā Kolombīne" (t-rī 1926, grām. 1936) u.c. Plašākais darbs ir autobiogr. rom. "Gaitniecības ceļi" (1-3, 1922-28). Galv. varoņa konkrētie pieredzējumi 1. pas. kara laikā savīti ar vispārinātiem pārspriedumiem par morāles, s-bas un reliģijas jaut., darbībā iesaistīti arī mitol. tēli. Tematiski ar šo rom. saistīts krāj. "Visvalda Tūla stāsti" (1923) un "Visvalda Tūla jaunība" (per. 1944). Trimdā trīs minētie darbi apvienoti triloģijā "Karogu maiņā" (1948-56).
Kultūrvēst. nozīme D. grām. "Desmit gadu sarakstīšanās ar Edvartu Virzu"
(1942), "Sarakstīšanās ar Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti. Vēstules" (1954).
Sar. monogr. "Karlo Goldoni komēdija "Melis" Jelgavas teātrī" (1940). D.apc.
par latv. rakstn. apkopoti grām. "Zaļais rakstniecības koks" (1947).
L. Grīns A. Valdemārs Dambergs // Latvju Grām., 1928, 6; Virza E. Valdemārs Dambergs // Virza E. Laikmeta dokumenti. R., 1930; Dambergs V. Dzejnieka un rakstnieka darbs // Trimdas rakstnieki. Kemptene, 1947. 1. sēj.; Valdemāra Damberga septiņdesmit gadi // Labietis, 1956, 6; Eglītis Anšlavs. Valdemāra Damberga septiņdesmit gadi // Eglītis A. Par rakstniekiem un grāmatām. R., 1993.
I. Treimane
СвязиEdvarts Virza - Draugs
Виды деятельностиавтор
Место рождения23.05.1886
migrate1916
studējis
beidzis Tērbatas universitātes Klasiskās filoloģijas nodaļu

1899–1905
mācījies
mācījies Jelgavas reālskolā

1905–1906
studējis
mācās RPI Mehānikas nodaļā

1917
mācījies
beidzis Pāvila karaskolu Petrogradā
migrate12.07.1960
НаградыKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Gaitniecības ceļi".
Literatūra
1929

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1933. gada 16. novembra lēmumu.
IV šķira
1933

Raiņa un Aspazijas fonda balva
Balva piešķirta par apceri "Rainis latviešu rakstniecībā".
1955

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.