Skaidrīte Sirsone

lv
Сообщить редактору

Коллекции (1) Коллекции (1)

Работы: migrate (62); migrate (2); migrate (8); migrate (8)

Аудио/видео: migrate (1)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяSkaidrīte Sirsone
Личная информация1920: 5. aprīlī dzimusi strādnieka ģimenē.
1921: ģimene atgriežas Latvijā pēc bēgļu gaitām.

SIRSONE Skaidrīte (dz. 1920.5.IV Kostromas apg. Manturovas ciemā, Krievijā - 1998. 10.I Rīgā, apbed. Mālpils kapos) - literatūrkritiķe, tulkotāja un bibliogrāfe.
Dz. strādnieka ģim. 1921 ģim. pēc bēgļu gaitām atgriezās Ljā, dzīv. Mālpils pag., no 1925 - Rīgā. S. māc. Rīgas 18. psk. (1927-28), beigusi 8. psk. (1933), 1. valsts ģimn. (1938), LVU Filoloģijas fak. Latviešu val. un lit. nod. (1946). Strād. par mašīnrakstītāju Armijas ekonomiskajā veikalā (1938-44), par zin. sekretāri ZA Val. un lit. inst. (1945-51), direktora vietnieci zin. darbā (1948), bijusi lektore LVU Filoloģijas fak. (1946-51). 1951 par līdzdalību t.s. franču grupā notiesāta uz 10 gadiem izsūtījumā stingra režīma labošanas darbu nometnē. Pēc sešiem Karagandā pavadītiem gadiem 1956 atbrīvota, atgriezusies Ljā. Reabilitēta 1990. 1957-63 strād. ZA Val. un lit. inst. par zinātnisko līdzstrādnieci, 1963-75 - Grāmatu palātā par vecāko bibliogrāfi. 1975-90 galv. bibliogrāfe Valsts b-kas Letonikas nodaļā. RS b. (1965). Bijusi korporācijas "Daugaviete" loc. (kopš 1938), piedalījusies tās darbības atjaunotnē, pirmā Filistru b-bas priekšniece.
Pirmā publikācija - raksts "Latviešu valodas un literatūras piecgade" laikr. "Literatūra un Māksla" 1946.23.VIII. Problēmu raksti un aktuālākā dzejas procesa vērtējumi public. Val. un lit. inst. izdevumos un periodikā, īpašu uzmanību S. pievērsusi Ā.Elksnes lirikai. Sar. monogr. "Latviešu dzeja" (1966, kopā ar M. Dombrovsku). Nepublic. palikusi monogrāfija par V.Luksu. Sar. priekšv. "Darbīgā mūža lielais devums" (arī sast. bibliogrāfiju) R.Egles izlasei "Raksti par literatūru" (1989), apceri par V.Strēlerti ("Latviešu rakstnieku portreti", 1994), priekšv. L.Bērziņas grām. "Pa svešiem lielceļiem" (1994). J.N.Ramaņa darba "Krusta skolas grāmata" faksimilizdevumā (1995) public. S. sar. "Piezīmes par J.N.Ramaņa dziesmām". Tulk. H. Heines liroepiku un prozu ("Izlase", 1-2, 1948-50, kopā ar citiem), vairākus rom.: V. Šreiera "Kapteiņa Loja sapnis" (1958), H. Jobsta "Atradenis" un "Audzēknis" (abi 1967). Sar. priekšv. "Darbīgā mūža lielais devums" un sast. bibliogrāfiju R. Egles izlasei "Raksti par literatūru" (1989).
No 70. gadiem pievērsusies arī bibliogrāfijai. Sast. bibliogr. rādītāju "Eduards Veidenbaums" (1978), bibliogr. rādītāju "Latviešu padomju literatūras zinātne un kritika" (1. sēj., 1.-3. d., 1984-87). Nākamā sēj. sagatavotais manuskripts par periodu 1956-60 glabājas Latvijas Nacionālās b-kas Letonikas nodaļā. Sast. bibliogr. "Grāmatas un publikācijas periodikā" ("Kritikas gadagrāmata", sākot ar 6. laidienu 1978). Sast. bibliogrāfiju E. Zālītes Kopotiem rakstiem (4. sēj., 1988) u.c. Līdzaut. biobibliogr. rādītājam "Latviešu pirmspadomju literatūra" (1980).
LZA Lit., folkl. un mākslas inst. gadskārtējos rakstu krāj. "Latviešu literatūra" (1995-97) public. bibliogr. pāeskati par izdevumiem un recenzijām šajā nozarē laikposmā 1994-96. Kultūrvēsturiski nozīmīgs ir S. kopā ar E.Rauhvargeru sastādītāis rakstu krāj. "I Rīgas valsts ģimnāzija. 1920-1944" (1994).
L. Bērsons I. Apklususi klusā literatūras strādniece // LMM, 1998, 15./21.I; Gudriķe B. Skaidrītes Sirsones piemiņai // LZA Vēstis. A daļa, 1998, 1/2.
B. Kalnača
Профессиональное деьтельность

Skaidrītes Sirsones veidotie bibliogrāfijas rādītāji

1977: Latvijas PSR devītajā piecgadē: Literatūras rādītājs, 1971–1975 (kopā ar Olgu Straumīti). Rīga: Viļa Lāča LPSR Valsts bibliotēka.
1978: Eduards Veidenbaums, 1867–1892 (priekšvārda autore – Skaidrīte Sirsone). Rīga Valsts bibliotēka.
1984–1987: Latviešu padomju literatūras zinātne un kritika. 1. sējuma 1.–3. daļa. Rīga: V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka. Letonikas nodaļa.
1986: Sešos gados, 1980–1985: grāmatas : oriģināldarbi un tulkojumi. Rīga: Latvijas Padomju rakstnieku savienība.

Sastādītais krājums

1994: I Rīgas valsts ģimnāzija: 1920–1944: atmiņu krājums (kopā ar Eiženu Rauhvargeru. Rīga: Zinātne.


Tulkojumi no vācu valodas

1958: Šreiers, Volfgangs. Kapteiņa Loja sapnis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1967: Jobsts, Herberts. Atradenis; Audzēknis: Ādama Probsta dramatiskais mūža gājums. Rīga: Liesma.

Виды деятельностипереводчик
литературовед
литературный критик
библиограф
Место рождения05.04.1920
Manturova
Manturovo, Kostroma Oblast, Russia
migrate1921–1925
Mālpils
Mālpils, Mālpils novads

1925–1998
Rīga
Rīga
migrate1927–1928
Rīgas pilsētas 18. pamatskola
Lībekas iela 27, Rīga
Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014

1928–1933
Rīga City 8th Primary School
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001

1933–1938
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1938–1946
University of Latvia
Rīga
Rīga

Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa

место работы1938–1944
Audēju iela 16, Rīga
Audēju iela 16, Rīga, LV-1050
Armijas ekonomiskais veikals, mašīnrakstītāja

1945–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Zinātniskā sekretāre


1946–1951
Latvijas Valsts universitāte
Rīga
Rīga
Filoloģijas fakultāte, lektore

1948–1948
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Direktora vietniece zinātniskajā darbā

1957–1963
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1963–1975
National Library of Latvia
Rīga
Rīga

Toreizējā Viļa Lāča Valsts bibliotēka, Grāmatu palāta (tagad Bibliogrāfijas institūts), vecākā bibliogrāfe


1975–1990
National Library of Latvia
Rīga
Rīga
Toreizējā Viļa Lāča Valsts bibliotēkas Letonikas nodaļa, galvenā bibliogrāfe
migrate1938
Studenšu korporācija "Daugaviete"
Rīga
Rīga

1965
Союз советских писателей Латвии
Rīga
Rīga
migrate1951–1956
Karaghandi
Karagandy 100000, Kazakhstan
Par dalību tā sauktajā franču grupā notiesāta uz 10 gadiem izsūtījumā stingra režīma labošanas darbu nometnē. Atbrīvota pēc sešiem gadiem. Reabilitēta 1990. gadā,
migrate10.01.1998
Rīga
Rīga
migrate17.01.1998
Mālpils kapi
Klusā iela, Mālpils, Mālpils novads
Показаны записи 1-19 из 19.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Manturova
(Manturovo, Kostroma Oblast, Russia)
05.04.1920Место рожденияPilsēta
2Mālpils
(Mālpils, Mālpils novads)
1921 - 1925migrateCiems
3Rīga
(Rīga)
1925 - 1998migratePilsēta
4Lībekas iela 27, Rīga
(Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014)
1927 - 1928migrateĒka, māja
5Bruņinieku iela 24A, Rīga
(Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001)
1928 - 1933migrateĒka, māja
6Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1933 - 1938migrateĒka, māja
7Rīga
(Rīga)
1938 - 1946migratePilsēta
8Audēju iela 16, Rīga
(Audēju iela 16, Rīga, LV-1050)
1938 - 1944место работыĒka, māja
9Rīga
(Rīga)
1938migratePilsēta
10Rīga
(Rīga)
1945 - 1951место работыPilsēta
11Rīga
(Rīga)
1946 - 1951место работыPilsēta
12Rīga
(Rīga)
1948 - 1948место работыPilsēta
13Karaghandi
(Karagandy 100000, Kazakhstan)
1951 - 1956migratePilsēta
14Rīga
(Rīga)
1957 - 1963место работыPilsēta
15Rīga
(Rīga)
1963 - 1975место работыPilsēta
16Rīga
(Rīga)
1965migratePilsēta
17Rīga
(Rīga)
1975 - 1990место работыPilsēta
18Rīga
(Rīga)
10.01.1998migratePilsēta
19Mālpils kapi
(Klusā iela, Mālpils, Mālpils novads)
17.01.1998migrateKapsēta

:Категория не указана

:Категория не указана

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.