Kornēlija Apškrūma

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (25)

ИмяKornēlija Apškrūma
Родное имяStalšāne
Личная информацияDz. saimnieka ģim., agri zaudējusi tēvu. Beigusi psk. un Smiltenes vsk. (1957). Rakstījusi skolas lit. žurnālam, piedalījusies lit. konkursos. Pēc vsk. beigšanas iestājusies LVU Filol. fak., bet veselības dēļ pēc 2 g. mācības pārtraukusi. Dzīv. Alūksnes raj. Virešu pag., kopš 1958 bijusi b-kas vad. Virešos, piedalījusies tautas nama atjaunošanā, kultūras tradīciju veidošanā. Vairākus gadus veidojusi laikr. "Malienas Ziņas" literāro lappusi "Ezerlāse", konsultējusi tās autorus.
Dzejoļi public. laikr. "Malienas Ziņas" u.c. presē, kopkrājumā "Mūža acis" (1991). Izd. dzejoļu krāj. "Mājvieta" (1993), "Smiltenei" (1997), "Mīļumvārdi" (3 grām., 1998-2001), "Cerību vārti" (2001) u.c. Rakstījusi gk. veltījuma tipa un dažādiem dzīves gadījumiem lietojamu dzeju.
L. Plaude D. Atveras "Cerību vārti": [Tekstā stāsta K.A.] // Malienas Ziņas, 2001, 15.XII.
A.Rožkalne
Виды деятельностипоэтесса
Место/время рождения12.04.1937
Tolaik Palsmanes pagasts
migrate1957
mācījies
beigusi psk. un Smiltenes vsk.

1957
studējis
LVU Filol. fak., bet veselības dēļ pēc 2 g. mācības pārtraukusi
НаградыLielā lasītāju balva
Balva piešķirta par krājumu "Priekā un skumjās rakstīti panti".
Dzeja
2007

Atzinības krusts
Goda zīme piešķirta ar Ordeņa kapitula 2007. gada 22. oktobra lēmumu. (Goda zīme pasniegta 2007. gada 16. novembrī Rīgas pilī).
2.pakāpes (sudraba) goda zīme
2007

Lielā lasītāju balva
Balva piešķirta par krājumu "Atnāc mani vēl satikt".
Oriģināldzeja
2008

Lielā lasītāju balva
Balva piešķirta par krājumu "Dzirdēt ar sirdi".
Oriģināldzeja
2015

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.