Jukums Palevičs

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (11); migrate (3)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяJukums Palevičs
Личная информацияPALEVIČS Jukums (1873.18.V Bunkas pag. Izriedes muižā - 1900.23.VII Ropažos, apbed. Ādažu kapos) - rakstnieks.
Dz. kalpa ģim. Māc. Lielezeres min-jas sk., ko vadīja viņa vecākais brālis Indriķis. 1888-91 P. mācījās Liepājas ģimn., kur aktīvi iesaistījās skolnieku pašizglītības pulciņā kopā ar J. Jansonu-Braunu, F. Roziņu u.c. vēlākajiem jaunstrāvniekiem. P. stud. 1892-93 Tērbatas univ. Vēst. un filol. fak., 1893-1900 Maskavas univ. Vēst. un filol. un Jurid. fak., to beidzis, P. ieradās Ropažos, kur pēkšņi mira. P. idejiski saistīts ar jaunstrāvn. un viņu aizstāvēto reālismu un sociālo problemātiku literatūrā. P. pirmā publikācija - skice "Daiļas lasītājas un laipni lasītāji" laikr. "Baltijas Vēstnesis" piel. 1893.9./21.I. P. humoristiski groteskais stāsts "Kā Cibiņu Juris iebrauca laulības ostā" (laikr. "Dienas Lapa" 1894) vērsts pret mākslin. vājo un lubeniecisko literatūru. Asprātīgajā, sulīgiem raksturiem bagātajā komēdijā "Preilenīte" (sar. 1893, per. 1903, grām. 1909) personu dialogos ievītas lit. dzīves aktualitātes. Drāmas "Spīgaņi" (sar. 1896, per. 1903 ar cenzūras svītrojumiem un nos. "Purvā", grām. 1907) konflikts risināts vienas ģim. ietvaros, centrā izvirzot tolaik visai populārais sieviešu emancipācijas jautājums.
Izd. Kopoti raksti (Maskavā 1937, nepab., iznāca 1. sēj.), "Lugas" (1969).
L. Eiduks J. J. Paleviča dzīve un darbs // Palevičs J. Kop. r. M., 1937. 1. sēj.; Grigulis A. Jukums Palevičs // Grigulis A. Kop. r. R., 1964. 6. sēj.; Hausmanis V. Jukums Palevičs // Palevičs J. Lugas. R., 1969; Knope E. Jukums Palevičs // Karogs, 1973, 6.
E. Knope
СвязиMilda Paleviča - Niece
Indriķis Palēvičs - Brother
Виды деятельностиавтор
Место/время рождения18.05.1873
Dzimis Bunkas pagasta Izriedes muižā.
migrate
mācījies
Skolu vadīja P. vecākais brālis Indriķis.
Lielezeres ministrijas skolā

1888–1891
mācījies
Liepājas ģimnāzijā

1892–1893
studējis
Tērbatas universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē

1893–1900
studējis
Maskavas universitātes Vēstures un filoloģijas un Juridiskajā fakultātē
Место/время смерти23.07.1900
Ropaži
Ropaži, Ropažu novads
migrate


Показаны записи 1-1 из 1.
#МестоДатаТипТип места
  
1Ropaži
(Ropaži, Ropažu novads)
23.07.1900(не задано)Ciems

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.