Jo

lv
Сообщить редактору

Коллекции (1)

Работы: migrate (5); migrate (2)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяJo
Родное имяJolanta Silanže
Профессиональное деьтельностьDzejoļus raksta kopš 12 gadu vecuma.

1993 – pirmā publikācija dzejolis "Pēdējā mīlas nakts" laikrakstā "Rakstnieka Vārds" (1. aprīlis).

Jo dzejoļi tulkoti angļu, krievu, baltkrievu, lietuviešu, somu valodā.
Jo atdzejojusi Latvijas krievu autoru dzeju un prozu (S. Haņins, V. Svetlovs, A. Punte, S. Timofejevs, A. Bovtovičs, R. Pranča, J. Aļšanska).
Галерея цитат"Jo poētiskās pasaules veselumu un savdabību veido spēle un teatralizācija kā pretstāja ārpasaules destrukcijai un vērtību relatīvismam. Jo pasauli ietver dažādi intonēts mīļuma oreols; mīlestība saistīta ar pirmatnējo, dabisko instinktu pasauli, kuras izteicējtēli bieži vien ir mītisku elementu marķēti; mīlestības un erotiskajā dzejā teatralizācija izpaužas kā dažādu masku nomaiņa. Jo dzejā nozīmīga ir fonika – aliterēti, asonansēti vārdu sabalsojumi, izsauksmes vārdi, gari vilkta skaņa, kurai semantiska slodze." (I. Kalniņa)
Место/время рождения05.01.1972

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.