Jānis Andrups

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (222); migrate (3); migrate (1); migrate (20)

Иллюстрации: Лицо в фото(2)

ИмяJānis Andrups
ПсевдонимJēkabs Akmens, Jānis Akots, Telemaks
Родное имяJānis Alfrēds Andriņš
РезюмеJānis Andrups (1914–1994) – literatūrkritiķis un zinātnieks, redaktors un sabiedrisks darbinieks. Dzimis Bolderājā. Beidzis skolotāju institūtu (1944), studējis baltu filoloģiju Latvijas Universitātē, salīdzināmo valodniecību Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā (1945–1947). Presē darbojas jau no 1934. gada. Strādājis kā skolotājs un tautskolu inspektors. Kopš 1947. gada dzīvoja Londonā. Laikraksta "Londonas Avīze" redaktors (1947–1962, 1975–1986) un mēnešraksta "Ceļa Zīmes" redaktors. Neilgu laiku vadīja savu tipogrāfiju Venta Press Londonā. Bija trimdas PEN kluba loceklis un LaRAs biedrs.
Личная информация
Dzimis strādnieka Gotharda Andriņa ģimenē.

1947: vasarā salaulājies ar dziedātāju Elmu Krūmiņu.
Otra laulība ar tēlnieci Rēziju Andrupi.
Профессиональное деьтельность1932: pirmā publikācija - dzejolis "Es mācos" laikrakstā "Jūrmalas Vārds" oktobrī.
Literārās publikācijas periodiskajos izdevumos "Daugavas Vēstnesis", "Sējējs" un citur.

Kopš 1941. gada darbojies par Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektoru.

Intensīvi darbojies Rīgas laikrakstos un žurnālos, rakstījis stāstus, recenzijas, apcerējumus par literatūru un audzināšanas jautājumiem ("Daugava", "Jaunā Audze", "Sējējs").

Redaktora darbība

Pirmās iemaņas žurnālistikā guva no jaunatnes rakstnieka un skolotāja Friča Jansona, kas viņu pieņēma par tehnisko redaktoru jaunatnes žurnālā "Dzimtene un Pasaule".

1933
: jaunatnes žurnāla "Dzimtene un Pasaule" tehniskais redaktors.
Žurnālu "Sējējs" un "Daugava" līdzstrādnieks.
Kopš 1943: literārā mēnešraksts "Latvju Mēnešraksts" redakcijas loceklis.
1947-1962, 1975-1986: laikraksta Londonas Avīzes redaktors
Kopš 1986: laikraksta
Brīvā Latvija redkolēģijas loceklis.
1953-1987: žurnāla
Ceļa Zīmes redaktors.

Tulkotājs

No angļu valodas
1953: Ernests Hemingvejs "Vecais vīrs un jūra".
1955: Čarlzs Morgans "Notikums upes līnijā".
Галерея цитат"Kaut trimdā esam izklīduši piecos kontinentos, tomēr visi satiekamies vienā pasaulē, ko varam saukt par garīgo Latviju... To veido visas vērtības, kuras kopā saucam par kultūru: mūsu valoda, rakstniecība un citas mūsu mākslas, mūsu tradīcijas un šīs gara spējas vērtības pārdzīvot, uzturēt mūsos dzīvas un radīt no jauna." / Jānis Andrups "Garīgā Latvija".


Par Jāni Andrupu kā literatūras kritiķi

"Jānim Andrupam piemīt spēja asi uztvert rakstnieku personību un parādīt individuālās iezīmes viņu darbos. Pēc Jāņa Rudzīša aiziešanas aizsaulē viņš patlaban ir mūsu lielākā autoritāte kritikā. Par latviešu daiļliteratūras satura kodolu Andrups uzskata ārējās un iekšējas brīvības saucienu, kas parādās tiklab tautasdziesmās, kā mūsu rakstos no tautas atmodas līdz šim laikam. Bet stila attīstību viņš saredz ap 30 gadu ilgos paaudžu nomaiņas posmos. Viņš atzīst, ka ir tikai viena latviešu kultūra, kuras esamību izšķir tās kvalitatīvās vērtības, bet politikas iejaukšanas šīs vērtības apslāpē un iznīcina."

Salnājs, Kārlis. Daudzu druvu kopējs. Brīvā Latvija, 1989, 1. maijs.


"Var teikt - kur ir Andrups, tur cildeni plīvo Latvijas karogs par spīti ienaidniekiem un mazticīgajiem. Providence Andrupam piešķīrusi daudzus talantus, un viņš tos kā auglīgu seklu izsējis plašos tīrumos. Šī sēšana ir devusi bagātīgu ražu. Andrups ar savu nākotnes vīziju bijis dedzīgs skolotājs, kodolīgs redaktors
gan Latvijā, gan trimdā Temzas krastā, kur viņš uzmanīgi vēro polītiskās debesis, kas piesātinātas ar elektrības dzirkstīm. [..] Andrups ir arī briljants esejists un kritiķis."

Vaivars, Jūlijs. Redaktora Jāņa Andrupa 70 mūža gadi. Latvija Amerikā, 1984, 19. maijs.
Виды деятельностилитературовед
литературный критик
историк
общественный работник
продюсер
Место/время рождения17.05.1914
Bolderāja
Rīga
migrate1935
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga

1938–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1945–1947
Gēteborga
Göteborg, Västergötland, Sweden

Studēja salīdzinošo valodniecību Gēteborgas universitātē.

место работы1941–1943
Laikraksts "Rēzeknes Ziņas" (1941–1944)
Rēzekne
Rēzekne
Strādāja redakcijā.

1941–1943
Tautskolu inspektors Rēzeknes apriņķī.

1943–1944
Latvju Mēnešraksts
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks.


1944–1945
Laikraksts "Latvju Vārds"
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Redaktors.

1953–1987
Ceļa Zīmes
Londona
London, Greater London, United Kingdom
Redaktors.
migrateLatviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Londona
London, Greater London, United Kingdom
Latvju biedrības Lielbritānijā priekšsēdis.

1938
Akadēmiskā organizācija "Ramave"
migrate1970
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1970
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Viesojās pie ASV latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1970
Austrālija
Australia
Viesojās pie Austrālijas latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1973
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1978
Tobago
Tobago, Trinidad and Tobago
Место/время смерти18.01.1994
Londona
London, Greater London, United Kingdom
migrate17.09.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
НаградыKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu žurnālistikā.
1976


:Категория не указана

:Категория не указана

:Категория не указана
Показаны записи 1-17 из 17.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Bolderāja
(Rīga)
17.05.1914Место/время рожденияPilsētas daļa
2Liepājas iela, Rīga1935migrateIela
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1938 - 1943migrateĒka, māja
4Rēzekne
(Rēzekne)
1941 - 1943место работыPilsēta
5Rīga
(Rīga)
1943 - 1944место работыPilsēta
6Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1944 - 1945место работыPilsēta
7Gēteborga
(Göteborg, Västergötland, Sweden)
1945 - 1947migratePilsēta
8Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
1953 - 1987место работыPilsēta
9Kanāda
(Canada)
1970migrateValsts
10Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1970migrateValsts
11Austrālija
(Australia)
1970migrateValsts
12Kanāda
(Canada)
1973migrateValsts
13Tobago
(Tobago, Trinidad and Tobago)
1978migrateSala
14Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Не указано)migratePilsēta
15Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
(Не указано)migratePilsēta
16Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
18.01.1994Место/время смертиPilsēta
17Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
17.09.1994migrateKapsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.