Jānis Andrups

lv
Ziņot redaktoram

Работы: migrate (212); migrate (2); migrate (3); migrate (1); migrate (20)

Иллюстрации: Лицо в фото(2)

ИмяJānis Andrups
ПсевдонимJēkabs Akmens, Jānis Akots, Telemaks
Родное имяJānis Andriņš
РезюмеJānis Andrups (1914-1994) - literatūrkritiķis un zinātnieks, redaktors un sabiedrisks darbinieks. Dzimis Bolderājā. Beidzis skolotāju institūtu (1944), studējis baltu filoloģiju Latvijas Universitātē, salīdzināmo valodniecību Gēteborgas Universitātē, Zviedrijā (1945-1947). Presē darbojas jau no 1934. gada. Strādājis kā skolotājs un tautskolu inspektors. Kopš 1947. gada dzīvoja Londonā. Laikraksts "Londonas Avīze" redaktors (1947-1962, 1975-1986) un mēnešraksts "Ceļa Zīmes" redaktors. Neilgu laiku vadīja savu tipogrāfiju Venta Press, Londonā. Bija trimdas Penkluba loceklis un LaRas biedrs.
Личная информация
Dzimis strādnieka ģimenē.

1947: vasarā salaulājies ar dziedātāju Elmu Krūmiņu.
Otra laulība ar tēlnieci Rēziju Andrupi.
Профессиональное деьтельность1932: pirmā publikācija - dzejolis "Es mācos" laikrakstā "Jūrmalas Vārds" oktobrī.
Literārās publikācijas periodiskajos izdevumos "Daugavas Vēstnesis", "Sējējs" un citur.

Kopš 1941. gada darbojies par Rēzeknes apriņķa tautskolu inspektoru.

Intensīvi darbojies Rīgas laikrakstos un žurnālos, rakstījis stāstus, recenzijas, apcerējumus par literatūru un audzināšanas jautājumiem ("Daugava", "Jaunā Audze", "Sējējs").

Redaktora darbība

Pirmās iemaņas žurnālistikā guva no jaunatnes rakstnieka un skolotāja Friča Jansona, kas viņu pieņēma par tehnisko redaktoru jaunatnes žurnālā "Dzimtene un Pasaule".

1933
: jaunatnes žurnāla "Dzimtene un Pasaule" tehniskais redaktors.
Žurnālu "Sējējs" un "Daugava" līdzstrādnieks.
Kopš 1943: literārā mēnešraksts "Latvju Mēnešraksts" redakcijas loceklis.
1947-1962, 1975-1986: laikraksta Londonas Avīzes redaktors
Kopš 1986: laikraksta
Brīvā Latvija redkolēģijas loceklis.
1953-1987: žurnāla
Ceļa Zīmes redaktors.

Tulkotājs

No angļu valodas
1953: Ernests Hemingvejs "Vecais vīrs un jūra".
1955: Čarlzs Morgans "Notikums upes līnijā".
Галерея цитат"Kaut trimdā esam izklīduši piecos kontinentos, tomēr visi satiekamies vienā pasaulē, ko varam saukt par garīgo Latviju... To veido visas vērtības, kuras kopā saucam par kultūru: mūsu valoda, rakstniecība un citas mūsu mākslas, mūsu tradīcijas un šīs gara spējas vērtības pārdzīvot, uzturēt mūsos dzīvas un radīt no jauna." / Jānis Andrups "Garīgā Latvija".


Par Jāni Andrupu kā literatūras kritiķi

"Jānim Andrupam piemīt spēja asi uztvert rakstnieku personību un parādīt individuālās iezīmes viņu darbos. Pēc Jāņa Rudzīša aiziešanas aizsaulē viņš patlaban ir mūsu lielākā autoritāte kritikā. Par latviešu daiļliteratūras satura kodolu Andrups uzskata ārējās un iekšējas brīvības saucienu, kas parādās tiklab tautasdziesmās, kā mūsu rakstos no tautas atmodas līdz šim laikam. Bet stila attīstību viņš saredz ap 30 gadu ilgos paaudžu nomaiņas posmos. Viņš atzīst, ka ir tikai viena latviešu kultūra, kuras esamību izšķir tās kvalitatīvās vērtības, bet politikas iejaukšanas šīs vērtības apslāpē un iznīcina."

Salnājs, Kārlis. Daudzu druvu kopējs. Brīvā Latvija, 1989, 1. maijs.


"Var teikt - kur ir Andrups, tur cildeni plīvo Latvijas karogs par spīti ienaidniekiem un mazticīgajiem. Providence Andrupam piešķīrusi daudzus talantus, un viņš tos kā auglīgu seklu izsējis plašos tīrumos. Šī sēšana ir devusi bagātīgu ražu. Andrups ar savu nākotnes vīziju bijis dedzīgs skolotājs, kodolīgs redaktors
gan Latvijā, gan trimdā Temzas krastā, kur viņš uzmanīgi vēro polītiskās debesis, kas piesātinātas ar elektrības dzirkstīm. [..] Andrups ir arī briljants esejists un kritiķis."

Vaivars, Jūlijs. Redaktora Jāņa Andrupa 70 mūža gadi. Latvija Amerikā, 1984, 19. maijs.

Виды деятельностилитературовед
литературный критик
историк
общественный работник
продюсер
Место рождения17.05.1914
Bolderāja
Rīga

migrate1935
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga

1938
University of Latvia
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa

1945–1947
Gēteborga
Göteborg, Västergötland, Sweden

Studēja salīdzinošo valodniecību Gēteborgas universitātē.

место работы1941–1943
Laikraksts "Rēzeknes Ziņas" (1941–1944)
Rēzekne
Rēzekne
Strādāja redakcijā.

1941–1943
Tautskolu inspektors Rēzeknes apriņķī.

1943–1944
Latvju Mēnešraksts
Rīga
Rīga

Līdzstrādnieks.


1944–1945
Laikraksts "Latvju Vārds"
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Redaktors.

1953–1987
Ceļa Zīmes
Londona
London, Greater London, United Kingdom
Redaktors.
migrateLatviešu Rakstnieku apvienība

Latvijas PEN klubs
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden

Londona
London, Greater London, United Kingdom
Latvju biedrības Lielbritānijā priekšsēdis.

1938
Ramave
migrate1970
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1970
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Viesojās pie ASV latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1970
Austrālija
Australia
Viesojās pie Austrālijas latviešiem, uzstājās ar priekšlasījumiem.

1973
Kanāda
Canada
Viesojās pie Kanādas latviešiem.

1978
Tobago
Tobago, Trinidad and Tobago
migrate18.01.1994
Londona
London, Greater London, United Kingdom

migrate17.09.1994
Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
НаградыKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu žurnālistikā.
1976

Показаны записи 1-16 из 16.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Bolderāja
(Rīga)
17.05.1914Место рожденияPilsētas daļa
2Liepājas iela, Rīga1935migrateIela
3Rēzekne
(Rēzekne)
1941 - 1943место работыPilsēta
4Rīga
(Rīga)
1943 - 1944место работыPilsēta
5Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
1944 - 1945место работыPilsēta
6Gēteborga
(Göteborg, Västergötland, Sweden)
1945 - 1947migratePilsēta
7Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
1953 - 1987место работыPilsēta
8Kanāda
(Canada)
1970migrateValsts
9Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1970migrateValsts
10Austrālija
(Australia)
1970migrateValsts
11Kanāda
(Canada)
1973migrateValsts
12Tobago
(Tobago, Trinidad and Tobago)
1978migrateValsts
13Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
(Не указано)migratePilsēta
14Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
(Не указано)migratePilsēta
15Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
18.01.1994migratePilsēta
16Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
17.09.1994migrateKapsēta

:Категория не указана

:Категория не указана

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.