Janīna Kursīte

lv
Сообщить редактору

Коллекции (1) Коллекции (14)

Единицы: податель (93)

Работы: migrate (80); migrate (8); migrate (1); migrate (1); migrate (18); migrate (6)

Аудио/видео: migrate (82)

Иллюстрации: Лицо в фото(5)

ИмяJanīna Kursīte
Личная информацияKURSĪTE Janīna (prec. Janīna Kursīte-Pakule; dz. 1952.8.III Arendoles c. Lielupēs) - literatūrzinātniece, filol. z.k. (1982), habilitētā filol. dokt. (1993), LZA akad. (1997), LU profesore.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Āmuļu astoņgad. sk., beigusi Līvānu 1. vsk. (1970). Stud. Tartu univ. Filol. fak. Krievu val. un lit. nod. (1970-75), beigusi LVU Filol. fak. Krievu val. un lit.nod. (1976). ZA Val. un lit. institūta zin. līdzstr. (kopš 1975), LU ped. (no 1981), LKA ped. (no 1991), zin. prorektore (1994-97), LU Filol. fak. dekāne (no 1999). Ljas Zinātnes padomes loc., LU Senāta locekle. Žurn. "Lettonica", "Humanities and Sciences" (abi Rīgā), "Acta Baltica", "Respectus philologicus" (abi Kauņā) redkolēģijas locekle. RS b. (1988). Ljas PEN kluba biedre. Pirmā publikācija - raksts "Kad kļūsim īsti ciemiņi Tadenavā?" laikr. "Padomju Jaunatne" 1969. 2.VII. Sar. Grāmatu "Latviešu dzejas versifikācija 20. gs. sākumā", "Laikazīmes dzejā" (abas 1988), "Latgaliešu literatūra" (1995, kopā ar A.Stafecku). K. darbību raksturo plašs kultūrvēsturisks skatījums uz lit., kultūru un mitoloģiju. Izd. grām. "Latviešu folklora mītu spogulī", "Raiņa dzejas poētika" (abas 1996, LZA V.Plūdoņa balva latv. literatūrzinātnē 1998), "Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā" (1999, Baltijas asamblejas balva), "Dzejas vārdnīca" (2002).
Rakstījusi apceres par dzejas teorijas jaut., par latv. dzejniekiem (J.Steiks, L.Breikšs, E.Virza, V.Eglītis, K.Skalbe). K. raksti tulk. ig., liet., kr., vācu un citās valodās. Sar. priekšv. vai pēcv. grām.: V.Eglīša "Baltie akmeņi" (1990, arī sast.), L.Breikša "Gaismas ceļš", E.Virzas "Rožainais vējš" (abas arī sast.), J.Veseļa "Trīs laimes" (visas 1991), S.Kursīša "Atmiņu ceļos" (1994), V.Ruņģes "Uzticības rūgtā cena" (1, 1996).
Apbalvota ar Lietuvas Ģedimina ordeni (2001).
L. Man patīk sfumato: (Saruna ar J.K.) / Pierakst. G.Repše // Karogs, 1998, 4; Latvieti, nelec āliņģī!: (Saruna ar J.K.) / Pierakst. E.Zirnis // SestDiena, 1999, 4.XII.
A. Vite
СвязиMāris Mičerevskis - Son
Виды деятельностиисследовательница фольклора
профессор
учёный
литературовед
Место/время рождения08.03.1952
Dzimusi Arendoles ciema Lielupēs.
migrate
mācījies
Āmuļu astoņgadīgajā skolā

1970
mācījies
Līvānu 1.vidusskolā

1976
studējis
beidz LVU Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļu

1970–1975
studējis
Tartu universitātes Filoloģijas fakultātē Krievu valodas un literatūras nodaļā
НаградыLZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta par monogrāfijām ''Raiņa dzejas poētika'' (R., Zinātne, 1996.) un ''Latviešu folklora mītu spogulī'' (R., Zinātne, 1996.).
1998

Baltijas Asamblejas balva
Balva zinātnē piešķirta par grāmatu "Mītiskais folklorā, literatūrā un mākslā".
zinātne
1999

Lietuvas Lielkunigaiša Ģedimina ordenis
2001

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2007. gada 15. marta lēmumu. Ordenis pasniegts 2007. gada 27. aprīlī.
IV šķira
2007

Annual Latvian Literary Award
Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene
Balva piešķirta par darbu "Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene".
Speciālbalva
2008

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par nozīmīgu starpžanru darbu – "Tautlietu vārdene".
Speciālbalva
2010

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.