Ingrīda Kiršentāle

lv
Сообщить редактору

Коллекции (1)

Работы: migrate (38); migrate (2); migrate (4); migrate (13); migrate (5)

Иллюстрации: Лицо в фото(2)

ИмяIngrīda Kiršentāle
Личная информацияKIRŠENTĀLE Ingrīda (dz. Behmane; 1925.12.VI Rīgā - 1991.11.IX Rīgā, apbed. Meža kapos) - literatūrzinātniece, filol. z.d. (1984).
Dz. ierēdņa un vēst. skolotājas ģim. Beigusi Rīgas pils. N. Draudziņas ģimn. (1944). 1944 X-XII dzīv. Ugāles pag., 1945 I-IX Ventspilī, strād. par ierēdni. No 1945 IX dzīvoja Rīgā. Beigusi LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1950). No 1950 ZA Val. un lit. inst. līdzstrādniece. RS b.(1976). N.b.z.d. (1990).
Pirmā publikācija - recenzija par A. Sakses rom. "Dzirksteles naktī" laikr. "Padomju Jaunatne" 1952.15.V. Sar. grām.: "Anna Sakse" (1955), "Ernests Eferts-Klusais" (1962), eseja par A. Sakses pasakām "Dzīve un pasaka" (1975), "Annas Sakses dzīve un personība" (1979). Līdzaut. darbiem "Latviešu literatūras vēsture" (2, 5-6, 1959-63), "?įā®ą¨ļ « āėčįŖ®© «¨ā?ą āćąė" ("Latviešu literatūras vēsture", 1-2, 1971, LPSR Valsts prēm. 1972), "Prozas žanri" (1991), lit. māc. grāmatām. Public. vairāk nekā 250 rakstu un recenziju. Plašākie raksti par rom. vēst. un teorijas jaut., par latv. lit. un grāmatniecību Pad. Sav. 20. un 30. gados, par lit. sakariem, 60. un 70. gados regulāri recenzējusi jaunāko lit., pārsvarā dzeju, vēlāk pievērsusies gk. lit. mantojuma izpētei un aktualizēšanai. K. grām. "Latviešu romāns" (1979) ir nozīmīgs darbs latv. romāna vēstures izpētē (aut. piešķirts zin. dokt. grāds). Sagatavojusi izdošanai, sar. priekšvārdu vai pēcvārdu un komentārus vairāk nekā 20 grām., to vidū vairākām A. Sakses grām., M. Krieviņa "Taurupē - viss kā Latvijā" (1978) un "Taurupes romāns" (1988), A. Leitāna "Autobiogrāfija" (1980), 1940./41. g. dzejas izlasei "Pāri slieksnim" (1980), A. Upīša "Laikmetu griežos" (1984) un "Zaļā zeme" (1987), K. Zariņa "Kaugurieši" (1985) un "Cirka mākslinieks" (1990), J. Dauges "Turaidas jumprava" (1987), V. J. Gregri "Latvijas karalis", A. Grīna "Nameja gredzens" un "Tobago" (visas 1989). Rūpīga avotu izpēte, lit. teksta sasaiste ar vēst. un rakstnieka biogr. faktiem K. darbos apvienota ar analītisku un argumentētu vērtējumu.
L. Rožkalne A. Par divām dienām un dzīvi // Karogs, 1990, 7; t.p. Ingrīdas Kiršentāles devums latviešu literatūrā // Materiāli par radošajiem meklējumiem 20. gs. latviešu literatūrā. R., 1996.
A. Rožkalne
Виды деятельностиучёный
литературовед
Место/время рождения12.06.1925
Rīga
Rīga
migrate1944
mācījies
beigusi Rīgas pilsētas N.Draudziņas ģimnāziju

1945–1950
studējis
studē LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā
Место/время смерти11.09.1991
Rīga
Rīga
migrateRīga
Rīga
НаградыAndreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par pēdējo piecu gadu devumu literatūras zinātnē un kritikā.
1987


:Категория не указана
Показаны записи 1-3 из 3.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Rīga
(Rīga)
12.06.1925Место/время рожденияPilsēta
2Rīga
(Rīga)
11.09.1991Место/время смертиPilsēta
3Rīga
(Rīga)
(Не указано)migratePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.