Edgars Lāms

lv
Ziņot redaktoram

Коллекции (1)

Работы: migrate (49); migrate (18); migrate (10); migrate (4); migrate (2)

Иллюстрации: Лицо в фото(1)

ИмяEdgars Lāms
РезюмеLiteratūras zinātnieks un Liepājas Universitātes profesors Edgars Lāms (dzim. 1958), dzimis kurzemnieks un liepājnieks, savā pedagoga un zinātnieka darbā veicina novada literāro un kultūrvēsturisko vērtību izpēti. Kopš 1996. gada pēc viņa iniciatīvas ik pavasari organizētas zinātniskās konferences "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" un izdoti konferences rakstu krājumi. Kurzemes Humanitārā institūta direktors. Institūta izpētes centrā ir kultūrvēsturiskā novada valodas un kultūras bagātības, tai skaitā ar Kurzemi ciešāk saistīto rakstnieku personība un daiļrade. Sastādījis un komentējis novadnieka Olafa Gūtmaņa kopotos rakstus 5 sējumos. Pētniecisko interešu lokā savijas 20. gadsimta sākuma laiks ar 21. gadsimta rakstnieku meklējumiem, tomēr centrālās figūras ir romantiķis Fricis Bārda un meklētājs Jānis Akuraters. Monogrāfisko pētījumu "Jāņa Akuratera proza" (1998), "Mūžīgais romantisms" (2003) un "Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki" (2017) autors.
Личная информация
Профессиональное деьтельность1991: pirmā nozīmīgākā publikācija – raksts "Jāņa Akuratera īsproza" žurnālā "Karogs" (3./4. nr.).

1993: ieguvis filoloģijas doktora grādu (Dr. philol.) par promocijas darbu "Jāņa Akuratera proza".
Kopš 1996: Zinātnisko rakstu krājuma "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē", "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" sastādītājs, zinātniskais redaktors un līdzautors, rakstu krājumu sērijas "Kurzemes rakstnieku portreti" izveidotājs un autors.

Kopš 2007: Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors – "struktūrvienības uzdevumi ir pētīt un aktualizēt Kurzemes kultūras bagātos slāņus, novadnieciskās valodas īpatnās vērtības, kā arī vērtēt valodas situāciju un kultūrprocesa tendences mūsdienu apstākļos, kopt piederības sajūtu Kurzemei un Latvijai."

Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību organizējis tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, Dzejas dienas un Dzejas dienu seminārus Liepājā, Zinātnieku nakti Liepājas Universitātē, aktualizējot dialogu starp autoru, pētnieku un interesentu (lasītāju).

Sabiedriskā darbība

1988: tolaik Liepājas Pedagoģiskā institūta Tautas frontes grupas priekšsēdētāja vietnieks un arī vadītājs.
Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" žūrijas loceklis.

Apbalvojumi

2014: Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu literatūras pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža nostiprināšanā.
Галерея цитат"Rakstos un pētījumos aplūkoti ar literatūras virzienu teoriju, latviešu romantismu (noslēpuma estētika, maskas motīvs, pasaules ideālformu meklējumi u. c.) saistīti jautājumi."

Kalnačs Benedikts. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 2003, 345. lpp.

Par monogrāfiju "Mūžīgais romantisms. Jāņa Akuratera dzīves un daiļrades lappuses" (2003)

"Pētnieka uzmanības centrā arī romantisma problēmu aplūkojums latviešu literatūras kontekstā. [..] Tā ir grāmata, kas lasītājus uzrunā gan ar interpretāciju pamatīgumu, gan pārdomātu struktūru, gan autora personisku ieinteresētību pateiktajā."

Kalnačs, Benedikts.

Виды деятельностилитературовед
филолог
ОрганизацииСоюз писателей Латвии
{"lv":"kopš 2017","ru":null,"en":null,"de":null,"ee":null,"lt":null,"lg":null,"lo":null,"he":null,"by":null}
Место рождения21.02.1958
Liepāja
Liepāja

migrateLiepāja
Liepāja
migrate1976
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
Liepāja
Liepāja

Beidzis mācības.


1991
ZA Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Beidzis aspirantūru.


1980
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Beidzis studijas.
место работыLiepaja University
Liepāja
Liepāja

Kurzemes Humanitārā institūta direktors kopš 2007. gada.


Liepaja University

Profesors kopš 2007.


1982–1993
Liepāja Pedagogical Institute
Liepāja
Liepāja

Pasniedzējs.


1993–1999
Liepāja Pedagogical Institute
Liepāja
Liepāja

Docents.

migrate2017
Союз писателей Латвии
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
НаградыLatvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu literatūras pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža nostiprināšanā.
2014

Показаны записи 1-9 из 9.
#МестоДатаКатегорияТипТип местаФрагмент текста
   
1Liepāja
(Liepāja)
21.02.1958(Не указано)Место рожденияPilsēta
2Liepāja
(Liepāja)
(Не указано)(Не указано)migratePilsēta
3Liepāja
(Liepāja)
1976(Не указано)migratePilsēta
4Rīga
(Rīga)
1991(Не указано)migratePilsēta
5Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1980(Не указано)migrateĒka, māja
6Liepāja
(Liepāja)
(Не указано)(Не указано)место работыPilsēta
7Liepāja
(Liepāja)
1982 - 1993(Не указано)место работыPilsēta
8Liepāja
(Liepāja)
1993 - 1999(Не указано)место работыPilsēta
9Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
2017(Не указано)migrateĒka, māja

:Категория не указана

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.