Arturs Bērziņš

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (9); migrate (1); migrate (4)

Иллюстрации: Лицо в фото(2)

ИмяArturs Bērziņš
ПсевдонимAndrens, Arturs, Largo, Spietāns, Spietānu Arturs
Личная информацияBĒRZIŅŠ Arturs (1882.22.VIII Vecpiebalgas pag. Spietēnos - 1962.11.VII Stokholmā, Zviedrijā, turpat apbed.) - publicists un teātra kritiķis.
Amatnieka dēls. Beidzis Vecpiebalgas draudzes sk., stud. LU tiesību
zinātnes. Pirmā publikācija 1904 laikr. "Balss". Bijis laikr. "Latvija" lit. pielikuma red. (1910-14), laikr. "Dzimtenes Vēstnesis" (1914-15), "Baltijas Vēstnesis" (1917-19), "Jaunākās Ziņas" red. loceklis (1919-40). Nacionālā t-ra dramaturgs (1919-21), direktors (1925-37). Daudzus gadus regulāri rakstījis recenz. par latv. t-ra izrādēm. B. spriedumi smalkjūtīgi, pamatoti, nosvērti, recenzijās jūtama aut. erudīcija, analītiskums. Rakstījis apc. par latv. akt. un rakstniekiem: D. Akmentiņu, J. Skaidrīti, B. Rūmnieci, A. Brigaderi, R. Blaumani (krāj. "Pazīstamas sejas" 1-2, 1944-47). Viens no ievēr. latv. teātra vēsturniekiem. Sar. grām. "Latviešu teātra attīstības gaitas" (1932). "Latviešu konversācijas vārdnīcā" 11. sēj. (1934-35) public. B. pētījums "Latvju teātra vēsture". T-ra vajadzībām tulkojis ap 30 lugu, to vidū A. Čehova "Kaija" (1908, t-rī 1909), Ļ. Tolstoja "Dzīvais mironis" (grām. un t-rī 1911). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1927 un 1933).
1944 emigrējis uz Zviedriju, strād. Drotningholmas pils t-ra muzejā. Ljas PEN kluba valdes pr-js 1947-50. Trimdā publicējis vairākas grāmatas:
"Latvijas lauku teātra sākumi" (1948), "Jānis Jaunsudrabiņš" (1952), "Kārlis Zariņš dzīvē un darbā" (1959). Īpaša nozīme plašajam, uz dokumentiem balstītajam pētījumam "Ādolfs Alunāns latviešu teātrī" (1954). Gājis bojā satiksmes negadījumā. - Ps.: Andrens, Arturs, Largo, Spietāns, Spietānu Arturs.
L. Grīns J. Noslēdzies Artura Bērziņa mūžs // Laiks, 1962, 18.VII. Kārkliņš J. Dižciltīgais piebaldzēns // Kārkliņš J. Latvijas preses karalis. R., 1990; Polis J. Dižciltīgais piebaldzēns // Polis J. Pie tēvu zemes dārgās. R., 2000.
V. Hausmanis
СвязиRihards Rīdzinieks - Godson
Vaira Vilks - Bijusī sieva
Виды деятельностипублицист
литературный критик
театровед
театральный критик
Место/время рождения22.08.1882
migrate
mācījies
beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu

University of Latvia
Tiesību zinātņu fakultāte
Место/время смерти11.07.1962
migrate
НаградыThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 15. novembra lēmumu.
IV šķira
1927

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1933. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1933

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.