Imants Lasmanis

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (46); migrate (3); migrate (1); migrate (2); migrate (3)

ИмяImants Lasmanis
Личная информацияLASMANIS Imants (1937.14.III Rīgā - 1977.12.I Rīgā, apbed. Meža kapos) - dzejnieks.
Dz. strādnieku ģim. Māc. Rīgas 2. septiņg. sk., beidzis Rīgas 6.vsk. (1955) un LVU Vēstures un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1960). Līdztekus studijām strād. žurn. "Karogs", pēc tam redaktors LVI (vēlak izdevn. "Liesma") Bērnu un jaunatnes lit. red. (1959-77). RS b. (1963).
Pirmā publikācija - dzejolis "Es pazinu tevi" laikr. "Padomju Jaunatne" 1955.23.II. Izd. dzejoļu krāj.: "Ceļi šķērso horizontu" (1962), "Dziesmas zaļajai zālei" (1965), "Saknes" (1966), "Mana maize" (1971), "Koncentrēšanās" (1975). Bērnu dzeja ietverta krāj. "Agrie strazdi" (1963), "Marts ar lazdas zaru" (1968), "Jautrais gads" (1972), "Izbiedēti burti" (1976). L. dzejai raksturīgs tradicionāli tēlojošais stils, sastopamas sabiedriski patēt. vārsmas, kara, miera, dzimtenes, internacionālisma motīvi, tomēr dominē gaiši romantiska, reizēm rezignēti smeldzīga intīmā lirika, pārsvarā izteikta klas. formās. Bērnu dzejā ar labestīgu humoru un gaišumu tēlota daba, personificēti tēli, bērnu ikdienas piedzīvojumi. L. dzejas mākslin. līmeni pazemina vienkāršotība, trafaretums, virspusība. Periodikā publicēti L. literatūrkritiskie raksti. Sast. mīlas lirikas izlasi "Zelta tvaiks" (1969), V. Plūdoņa un Raiņa bērnu dzejas izlases. Public. koncentrētu A. Pumpura eposa "Lāčplēsis" pārstāstu (1975).
L.atdzejojis no kr. val. A. Puškina un ukraiņu dzeju, K. Kubilinska izlasi bērniem "Dzintariņi" (1965), I. Taptiga "Kamielēns" (1976), V. Vitkas "Raibā grāmata" (1977), tulk. vairākas bērnu lugas.
Izd. izlases "Ievas zars" (1980), "Sēņu lietus" (1986, bērnu dzeja).
L. Osmanis J. Nāk katrs ar savu mūžu... // Lasmanis I. Ievas zars. R., 1980.
I. Rubule
Виды деятельностипоэт
Место/время рождения14.03.1937
Rīga
Rīga
migrate
mācījies
mācījies Rīgas 2.septiņgadīgajā skolā

1955
mācījies
beidzis Rīgas 6.vidusskolu

1960
studējis
beidzis LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu
Место/время смерти12.01.1977
Rīga
Rīga
migrate
Показаны записи 1-2 из 2.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Rīga
(Rīga)
14.03.1937Место/время рожденияPilsēta
2Rīga
(Rīga)
12.01.1977Место/время смертиPilsēta

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.