Alfreds Dziļums

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (54); Person of reception (31)

Photos: Person in photo(1)

NameAlfreds Dziļums
PseudonymVizuls, Rietums, V. Vaivars
Personal informationDZIĻUMS Alfreds (1907.2.V Doles pag. Jeņčos - 1976.31.V Vermlandē, Zviedrijā, apbed. Molkomas kapos) - rakstnieks.
Agri zaudējis vecākus, strād. dažādus darbus - bijis plostnieks, namdaris. Māc. Rīgā, V. Olava komercsk., vēlāk izglītojies pašmācības ceļā. Nodarbojies ar lauksaimniecību Baldones pag. Siliņos, vēlāk Pūriņos un Rietumos. 1944 iesaukts Latv. leģionā. Darbojies karavīru laikr. "Kurzemnieks" un žurn. "Tālos Ceļos" (1944-45). Pēc kara Lībekā (Vācijā) aktīvi iesaistījies latv. bēgļu kult. dzīvē. 40. gadu beigās pārcēlies uz Zviedriju, kur strād. Vermlandē mežu darbos, vēlāk fabrikā Kalhellā un latv. palīdzības komit. Stokholmā. 1970-76 laikr. "Latvija" (Vācijā) redaktors.
Pirmā publikācija - tēlojums "Meža ainas" žurn. "Meža dzīve" 1925 (2. nr.) ar ps. Vizuls. Pievērsies gk. lauku dzīves tematikai, apliecinājis darba un zemnieka dzīves vērtību. D. prozai raksturīgs spilgts tipāžs, psiholoģiski precīzs raksturojums. Ljas lauki viņa prozā attēloti dažādos vēst. apstākļos. Dzīve Ljas Rep. un 2. pas. kara laiks atveidots rom. "Raženā audze" (1938), "Viršu druvas" (1939), "Gaišie logi" (1940), "Saplēstā krūze" (1942), novelē "Pelni" (1943), triloģijā "Celmenieki" (1948), "Rīta cēliens" (1949), "Dieva dzirnas" (1953), rom. "Vēja kaņepe" (1951), "Vilka zobs" (1967), stāstos "Meži deg" (1947) u.c. Pēckara gadu kolektivizācija un deportācijas atsegtas rom. "Cilvēki vētrā" (1961), "Daugavas krāces" (1964), "Gaidi mani!" (1975) un "Kurzemīte, sērdienīte" (1976). Uz dokumentālu materiālu pamata veidoti rom. par latv. leģionāriem un bēgļu dzīvi - "Tornas grāvrači" (1949), "Vakars uz ezera" (1951), "Pārvietotie" (1955), "Mežlejas taurētājs" (1956), "Nokaltis zars" (1960), "Tiesas svētdiena" (1970), "Lai neaizmirstam" (1972), "Kurzemes sirds vēl dzīva" (1973), Sar. lugas "Pie ozola" (1931), "Uz milža pleca", "Beigu sākums" (abas 1964) u.c. Daudzi stāsti public. dažādos period. izd., grām. "Plosti sēklī" (1978). Kultūrvēst. nozīme ir autobiogr. darbiem "Zeme dzīvo" (1962), "Pēdas rīta rasā" (1964), "Aizaugušās drupas" (1968), "Mežu aizvējā" (1974). - Cits ps.: V.Vaivars.
Ljā izd. Raksti (1-14, 1997-2003).
L. Treimane I. "Rakstnieks ar cietām rokām" // Dziļums A. Saplēstā krūze. R., 1990; t.p. Alfrēds Dziļums // Latviešu rakstnieku portreti. 20. un 30. gadu rakstnieki. R., 1994; Lūse D. Alfrēds Dziļums // Lūse D. Latviešu trimdas proza. R., 2000.
I. Treimane
Occupationsauthor
Birth place02.05.1907
Ķekavas pagasts
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Dzimis Doles pagasta "Jeņčos".
Education
citi izglītības veidi
izglītojies pašmācības ceļā

mācījies
pēc atgriešanās no Tērbatas;
līdzekļu trūkuma dēļ mācības pārtraucis
mācījies Rīgā V.Olava komercskolā

1914
mācījies
1.pasaules kara laikā
mācījies Tērbatā
Place of death31.05.1976
Burried
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Daugavas krāces".
1964

Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Ķekavas pagasts
(Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)
02.05.1907Birth placePagasts

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.