Kārlis Stalte

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (4)

Photos: Person in photo(1)

NameKārlis Stalte
Personal informationSTALTE (Stalte) Kārlis (1870.9.VIII Dundagas pag. Mazirbē Ķesteros - 1947.12.I Fērbellīnē, Vācijā) - lībiešu dzejnieks un kultūras darbinieks.
Dz. ķestera ģim. Izgl. ieguvis mājās, privātskolā un Rīgas gub. ģimn. (1888-93). Braucis jūrā, bijis ierēdnis Rīgā un Liepājā, skolotājs Dundagā un Mazirbē, no 1905 (ar pārtraukumu 1. pas. kara laikā) ķesteris un ērģeln. Mazirbē. 1940 vai 1941 kopā ar ģim. (sieva bija vāciete) emigrējis uz Vāciju. S. izvirza ideju par lībiešu pagasta izveidi, kā arī bijis citu nozīmīgu pasākumu iniciators: lībiešu org-ju dibināšana (1909 zvejn. sav. "Nord", 1923 lībiešu sav. "Līvod Īt", bija pirmais to pr-js), lībiešu kora organizēšana (1922), lībiešu val. mācīšana jūrmalas skolās (1923), lībiešu val. ieviešana baznīcā (30. gadi). 1933-39 S. bijis mēnešraksta "Līvli" ("Lībietis") red., no 20. gadiem palīdzējis lībiešu val., folkl. un kultūras pētniekiem, to vidū L. Ketunenam - kapitālās lībiešu-vācu vārdnīcas tapšanā ("Livisches Worterbuch", Helsinkos 1938). Tulk. lībiešu val. Jauno Derību ("Ūž Testament", Helsinkos 1937-42).
18 g. vecumā sācis rakstīt dzejoļus lībiešu valodā. Tie public. S. krājumā "Līvo lolod" ("Lībiešu dziesmas", Tallinā 1924), kā arī lībiešu lasāmgrāmatās, mēnešrakstā, kalendāros, paša sast. krāj. "Līvokīel lolod" ("Dziesmas lībiešu valodā", ar notīm, Helsinkos 1929) un "Līvlist vaimli loulrāntoz" ("Lībiešu garīgā dziesmu grāmata", Helsinkos 1939). Daudzi S. dzejoļi ir folklorizējušies.
S. meita Margarete (1902-78) bija pirmā lībiešu diriģente un komponiste, muzikālo izgl. ieguva Igaunijā, palīdzēja tēvam izdot mēnešrakstu "Līvli", sastādīja krāj. "Līvokīel lolod" 2. daļu (ar. notīm, Helsinkos 1933).
1994. 6.VIII Mazirbē pie Ķesteru mājām atklāta S. piemiņas plāksne.
T. Karma
Occupationscultural worker
poet
Birth time/place09.08.1870
Mazirbe
Mazirbe, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Education
mācījies
privātskolā

1888–1893
mācījies
Rīgas guberņas ģimnāzijā
Place/time of death12.01.1947

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Mazirbe
(Mazirbe, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
09.08.1870Birth time/placeCiems

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.