Skaidrīte Sirsone

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1) Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (62); Sastādītājs (2); Komentāra autors (8); Recepcijas persona (8)

Audio/video: Teicējs (1)

Attēli: Persona attēlā(1)

VārdsSkaidrīte Sirsone
Personiska informācija1920: 5. aprīlī dzimusi strādnieka ģimenē.
1921: ģimene atgriežas Latvijā pēc bēgļu gaitām.

SIRSONE Skaidrīte (dz. 1920.5.IV Kostromas apg. Manturovas ciemā, Krievijā - 1998. 10.I Rīgā, apbed. Mālpils kapos) - literatūrkritiķe, tulkotāja un bibliogrāfe.
Dz. strādnieka ģim. 1921 ģim. pēc bēgļu gaitām atgriezās Ljā, dzīv. Mālpils pag., no 1925 - Rīgā. S. māc. Rīgas 18. psk. (1927-28), beigusi 8. psk. (1933), 1. valsts ģimn. (1938), LVU Filoloģijas fak. Latviešu val. un lit. nod. (1946). Strād. par mašīnrakstītāju Armijas ekonomiskajā veikalā (1938-44), par zin. sekretāri ZA Val. un lit. inst. (1945-51), direktora vietnieci zin. darbā (1948), bijusi lektore LVU Filoloģijas fak. (1946-51). 1951 par līdzdalību t.s. franču grupā notiesāta uz 10 gadiem izsūtījumā stingra režīma labošanas darbu nometnē. Pēc sešiem Karagandā pavadītiem gadiem 1956 atbrīvota, atgriezusies Ljā. Reabilitēta 1990. 1957-63 strād. ZA Val. un lit. inst. par zinātnisko līdzstrādnieci, 1963-75 - Grāmatu palātā par vecāko bibliogrāfi. 1975-90 galv. bibliogrāfe Valsts b-kas Letonikas nodaļā. RS b. (1965). Bijusi korporācijas "Daugaviete" loc. (kopš 1938), piedalījusies tās darbības atjaunotnē, pirmā Filistru b-bas priekšniece.
Pirmā publikācija - raksts "Latviešu valodas un literatūras piecgade" laikr. "Literatūra un Māksla" 1946.23.VIII. Problēmu raksti un aktuālākā dzejas procesa vērtējumi public. Val. un lit. inst. izdevumos un periodikā, īpašu uzmanību S. pievērsusi Ā.Elksnes lirikai. Sar. monogr. "Latviešu dzeja" (1966, kopā ar M. Dombrovsku). Nepublic. palikusi monogrāfija par V.Luksu. Sar. priekšv. "Darbīgā mūža lielais devums" (arī sast. bibliogrāfiju) R.Egles izlasei "Raksti par literatūru" (1989), apceri par V.Strēlerti ("Latviešu rakstnieku portreti", 1994), priekšv. L.Bērziņas grām. "Pa svešiem lielceļiem" (1994). J.N.Ramaņa darba "Krusta skolas grāmata" faksimilizdevumā (1995) public. S. sar. "Piezīmes par J.N.Ramaņa dziesmām". Tulk. H. Heines liroepiku un prozu ("Izlase", 1-2, 1948-50, kopā ar citiem), vairākus rom.: V. Šreiera "Kapteiņa Loja sapnis" (1958), H. Jobsta "Atradenis" un "Audzēknis" (abi 1967). Sar. priekšv. "Darbīgā mūža lielais devums" un sast. bibliogrāfiju R. Egles izlasei "Raksti par literatūru" (1989).
No 70. gadiem pievērsusies arī bibliogrāfijai. Sast. bibliogr. rādītāju "Eduards Veidenbaums" (1978), bibliogr. rādītāju "Latviešu padomju literatūras zinātne un kritika" (1. sēj., 1.-3. d., 1984-87). Nākamā sēj. sagatavotais manuskripts par periodu 1956-60 glabājas Latvijas Nacionālās b-kas Letonikas nodaļā. Sast. bibliogr. "Grāmatas un publikācijas periodikā" ("Kritikas gadagrāmata", sākot ar 6. laidienu 1978). Sast. bibliogrāfiju E. Zālītes Kopotiem rakstiem (4. sēj., 1988) u.c. Līdzaut. biobibliogr. rādītājam "Latviešu pirmspadomju literatūra" (1980).
LZA Lit., folkl. un mākslas inst. gadskārtējos rakstu krāj. "Latviešu literatūra" (1995-97) public. bibliogr. pāeskati par izdevumiem un recenzijām šajā nozarē laikposmā 1994-96. Kultūrvēsturiski nozīmīgs ir S. kopā ar E.Rauhvargeru sastādītāis rakstu krāj. "I Rīgas valsts ģimnāzija. 1920-1944" (1994).
L. Bērsons I. Apklususi klusā literatūras strādniece // LMM, 1998, 15./21.I; Gudriķe B. Skaidrītes Sirsones piemiņai // LZA Vēstis. A daļa, 1998, 1/2.
B. Kalnača
Profesionālā darbība

Skaidrītes Sirsones veidotie bibliogrāfijas rādītāji

1977: Latvijas PSR devītajā piecgadē: Literatūras rādītājs, 1971–1975 (kopā ar Olgu Straumīti). Rīga: Viļa Lāča LPSR Valsts bibliotēka.
1978: Eduards Veidenbaums, 1867–1892 (priekšvārda autore – Skaidrīte Sirsone). Rīga Valsts bibliotēka.
1984–1987: Latviešu padomju literatūras zinātne un kritika. 1. sējuma 1.–3. daļa. Rīga: V. Lāča LPSR Valsts bibliotēka. Letonikas nodaļa.
1986: Sešos gados, 1980–1985: grāmatas : oriģināldarbi un tulkojumi. Rīga: Latvijas Padomju rakstnieku savienība.

Sastādītais krājums

1994: I Rīgas valsts ģimnāzija: 1920–1944: atmiņu krājums (kopā ar Eiženu Rauhvargeru. Rīga: Zinātne.


Tulkojumi no vācu valodas

1958: Šreiers, Volfgangs. Kapteiņa Loja sapnis. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1967: Jobsts, Herberts. Atradenis; Audzēknis: Ādama Probsta dramatiskais mūža gājums. Rīga: Liesma.

Nodarbestulkotāja
literatūrzinātniece
literatūrkritiķe
bibliogrāfe
Dzimšanas laiks/vieta05.04.1920
Manturova
Manturovo, Kostroma Oblast, Russia
Dzīvesvieta1921–1925
Mālpils
Mālpils, Mālpils novads

1925–1998
Rīga
Rīga
Izglītojies1927–1928
Rīgas pilsētas 18. pamatskola
Lībekas iela 27, Rīga
Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014

1928–1933
Rīgas pilsētas 8. pamatskola
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001

1933–1938
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1938–1946
Latvijas Universitāte
Rīga
Rīga

Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa

Darbavieta1938–1944
Audēju iela 16, Rīga
Audēju iela 16, Rīga, LV-1050
Armijas ekonomiskais veikals, mašīnrakstītāja

1945–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Zinātniskā sekretāre


1946–1951
Latvijas Valsts universitāte
Rīga
Rīga
Filoloģijas fakultāte, lektore

1948–1948
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Direktora vietniece zinātniskajā darbā

1957–1963
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1963–1975
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga
Rīga

Toreizējā Viļa Lāča Valsts bibliotēka, Grāmatu palāta (tagad Bibliogrāfijas institūts), vecākā bibliogrāfe


1975–1990
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga
Rīga
Toreizējā Viļa Lāča Valsts bibliotēkas Letonikas nodaļa, galvenā bibliogrāfe
Dalība organizācijās1938
Studenšu korporācija "Daugaviete"
Rīga
Rīga

1965
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Rīga
Rīga
Apcietinājums1951–1956
Karaghandi
Karagandy 100000, Kazakhstan
Par dalību tā sauktajā franču grupā notiesāta uz 10 gadiem izsūtījumā stingra režīma labošanas darbu nometnē. Atbrīvota pēc sešiem gadiem. Reabilitēta 1990. gadā,
Miršanas laiks/vieta10.01.1998
Rīga
Rīga
Apglabāts17.01.1998
Mālpils kapi
Klusā iela, Mālpils, Mālpils novads
Tiek rādīti ieraksti 1-19 no 19.
#VietaDatumsVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Manturova
(Manturovo, Kostroma Oblast, Russia)
05.04.1920Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Mālpils
(Mālpils, Mālpils novads)
1921 - 1925DzīvesvietaCiems
3Rīga
(Rīga)
1925 - 1998DzīvesvietaPilsēta
4Lībekas iela 27, Rīga
(Lībekas iela 27, Rīga, LV-1014)
1927 - 1928IzglītojiesĒka, māja
5Bruņinieku iela 24A, Rīga
(Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001)
1928 - 1933IzglītojiesĒka, māja
6Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1933 - 1938IzglītojiesĒka, māja
7Rīga
(Rīga)
1938 - 1946IzglītojiesPilsēta
8Audēju iela 16, Rīga
(Audēju iela 16, Rīga, LV-1050)
1938 - 1944DarbavietaĒka, māja
9Rīga
(Rīga)
1938Dalība organizācijāsPilsēta
10Rīga
(Rīga)
1945 - 1951DarbavietaPilsēta
11Rīga
(Rīga)
1946 - 1951DarbavietaPilsēta
12Rīga
(Rīga)
1948 - 1948DarbavietaPilsēta
13Karaghandi
(Karagandy 100000, Kazakhstan)
1951 - 1956ApcietinājumsPilsēta
14Rīga
(Rīga)
1957 - 1963DarbavietaPilsēta
15Rīga
(Rīga)
1963 - 1975DarbavietaPilsēta
16Rīga
(Rīga)
1965Dalība organizācijāsPilsēta
17Rīga
(Rīga)
1975 - 1990DarbavietaPilsēta
18Rīga
(Rīga)
10.01.1998Miršanas laiks/vietaPilsēta
19Mālpils kapi
(Klusā iela, Mālpils, Mālpils novads)
17.01.1998ApglabātsKapsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.