Latvijas Padomju rakstnieku savienība

OrganizacejaLatvijas Padomju rakstnieku savienība
Papyldinformaceja

Latvijas Padomju rakstnieku savienība (RS) dibināta 1940. gada 26. oktobrī, iepriekš pēc LK(b)P centrālkomitejas tieša norādījuma izveidojot RS organizācijas komisiju (precīzs nosaukums: Latvijas PSR Rakstnieku savienība pie Latvijas PSR Tautas Komisāru padomes), kurā ietilpa Jānis Niedre (komisijas priekšsēdētājs), Vilis Lācis un Žanis Spure, kā arī orgkomitejas sekretārs Jānis Grants, kurš izstrādāja statūtu projektu atbilstoši PSRS pastāvošo profesionālo un ideoloģisko rakstnieku organizāciju statūtu paraugam un Rakstnieku deklarāciju, ko 1940. gada 26. oktobrī parakstīja pirmie 13 biedri – Jānis Niedre, Vilis Lācis, Žanis Spure, Andrejs Balodis, Arvīds Grigulis, Jūlijs Lācis, Indriķis Lēmanis, Valdis Lukss, Jānis Plaudis, Rūta Skujiņa, Andrejs Upīts, Jūlijs Vanags, Pāvils Vīlips. Vēlāk viņiem pievienojās vairāki latviešu literatūras klasiķi, kuri pēc tam no tās izstājās – Pēteris Ērmanis, Kārlis Skalbe, Mārtiņš Zīverts u. c. 

Pirmo Latvijas PSR rakstnieku konferenci sasauca Rīgā, Lielajā ģildē 1941. gada 14.– 16. jūnijā. Jauno organizāciju pārdēvēja par Latvijas Padomju rakstnieku savienību, konkretizēja aktuālos jautājumus un apstiprināja savienības statūtus, kā arī ievēlēja organizācijas valdi un revīzijas komisiju. Par RS priekšsēdētāju (pirmo sekretāru) tika izvēlēts Andrejs Upīts, kurš šajā amatā palika līdz 1950. gadam un RS III kongresā, 1954. gada 5. jūnija sēdē ievēlēts par RS goda priekšsēdētāju uz mūžu.

Līdz ar Vācijas iebrukumu PSRS 1941. gada 22. jūnijā daļa RS biedru (padomju varas atbalstītāji) pēc atkāpšanās uz austrumiem iesaistījās Sarkanās armijas sastāvā iekļautajā latviešu strēlnieku divīzijā. Šajā formējumā iestājās J. Grants, A. Grigulis, Anatols Imermanis, Kārlis Krauliņš, Indriķis Lēmanis, Valdis Lukss, Ignats Muižnieks, Fricis Rokpelnis, Meinhards Rudzītis, Andrejs Balodis. Vairums minēto rakstnieku kļuva par laikrakstu „Latviešu Strēlnieks” un „Padomju Strēlnieks” kara korespondentiem. Savukārt A. Upīts, V. Lācis, J. Sudrabkalns, Anna Sakse, J. Niedre, Mirdza Ķempe evakuējās uz Padomju Savienības neieņemto teritoriju, lai turpinātu literāro darbību.

Kad sarkanā armija atgriezās Latvijas teritorijā, 1944. gada vasarā un rudenī no evakuācijas atgriezās arī rakstnieki un jaunajos apstākļos kļuva par literārās dzīves noteicējiem un vadītājiem LPSR. RS kļuva par LPSR literārās dzīves organizatorisko centru ar mērķi apzināt un apvienot rakstniekus, dzejniekus, dramaturgus, literatūrkritiķus un tulkotājus.

RS darbojās saskaņā ar PSRS RS statūtiem; savienības mērķis bija „sekmēt idejisku, augsti māksliniecisku literāro jaunradi, stiprināt rakstnieku sakarus ar tautas dzīvi, cīnīties par sociālistiskā reālisma mākslas pilnveidošanu un karot pret visāda veida reakcionārās ideoloģijas ietekmēm, izvērst un stiprināt PSRS tautu literātu draudzību, izkopt padomju rakstnieku sadarbību ar sociālistisko zemju literātiem un ar kapitālistisko valstu progresīvajiem rakstniekiem; audzināt jauno literātu maiņu; aizsargāt autoru tiesības un gādāt par rakstnieku materiālā stāvokļa uzlabošanu.”[1]


[1] Niedre J. Rakstnieku savienība. No: Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3. sēj., 1970, 129. lpp.

Saistītās organizācijasLatvijas Rakstnieku savienība
Žurnāls "Karogs"
Latvijas Padomju rakstnieku savienības Literatūras propagandas birojs
KruojumiLatvijas literatūra
Tiek rādīti ieraksti 1-2 no 2.
#VītaDatumsKategoreja TipsVietas tipsTeksta fragments
   
1Ģertrūdes iela 6, Rīga
(Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010)
31.07.1940 - 28.02.1941(Nav nūruodeits)Ēka, māja
2Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
30.09.1944 - 1995(Nav nūruodeits)Ēka, māja

:Nav norādīta kategorija

Aivars Kalve

Aivars Kļavis

Aivars Neibarts

Alberts Bels

Alberts Caune

Alberts Jansons

Aleksandrs Čaks

Alfons Sukovskis

Alfons Vilsons

Alfrēds Krūklis

Anatols Imermanis

Anda Plēsuma

Andrejs Balodis

Andrejs Dripe

Andrejs Kurcijs

Andrejs Upīts

Andris Jakubāns

Andris Kolbergs

Andris Vējāns

Anna Bauga

Anna Brodele

Anna Mūkina

Anna Ozola-Sakse

Anna Rancāne

Anna Sakse

Anna Žīgure

Antons Broks

Antons Stankevičs

Arturs Vilks

Artūrs Snips

Arvīds Grigulis

Arvīds Skalbe

Atis Ķeniņš

Ausma Pormale

Broņislavs Tabūns

Bruno Saulītis

Cecīlija Dinere

Cirene Palkavniece

Dagnija Dreika

Dagnija Zigmonte

Daina Avotiņa

Dzidra Kalniņa

Dzidra Rinkule-Zemzare

Dāvids Glēzers

Edgars Damburs

Eduards Salenieks

Edvards Treimanis-Zvārgulis

Egils Lukjanskis

Egils Plaudis

Egons Līvs

Eižens Vēveris

Elga Sakse

Elija Kliene

Elmārs Ansons

Elza Stērste

Elza Sudmale

Elza Vēciņa

Elīna Zālīte

Eriks Ādamsons

Ernestīne Niedra

Fricis Rokpelnis

Fricis Rūmnieks

Gunārs Bībers

Gunārs Cīrulis

Gunārs Priede

Gunārs Selga

Harijs Gulbis

Harijs Gāliņš

Harijs Heislers

Herberts Dorbe

Hermanis Marģers Majevskis

Ignats Muižnieks

Ija Meldere-Dzērve

Ildze Kronta

Ilga Melnbārde

Ilgonis Bērsons

Ilze Indrāne

Imants Auziņš

Imants Lasmanis

Imants Ziedonis

Indriķis Lēmanis

Ingrīda Sokolova

Ingvars Jakaitis

Inta Čaklā

Ints Lubējs

Irina Cigaļska

Irina Čerevičņika

Jausma Ābrama

Jeronīms Stulpāns

Jezups Laganovskis

Jurijs Abizovs

Jurijs Kape

Juris Pabērzs

Jānis Anerauds

Jānis Baltvilks

Jānis Eduards Šūmanis

Jānis Grants

Jānis Grots

Jānis Kalniņš

Jānis Lūsis

Jānis Medenis

Jānis Niedre

Jānis Peters

Jānis Plaudis

Jānis Plotnieks

Jānis Silazars

Jānis Sirmbārdis

Jānis Sudrabkalns

Jānis Žīgurs

Jāzeps Osmanis

Jūlijs Lācis

Jūlijs Vanags

Klāvs Elsbergs

Knuts Skujenieks

Kārlis Blaus

Kārlis Egle

Kārlis Fimbers

Kārlis Freinbergs

Kārlis Krauliņš

Kārlis Krūza

Laima Līvena

Laimonis Kamara

Laimonis Purs

Laimonis Vāczemnieks

Laimons Pēlmanis

Leons Briedis

Lija Brīdaka

Lilija Dzene

Ludmila Azarova

Ludmila Lubēja

Līvija Akurātere

Lūcija Rambeka

Lūcija Ķuzāne

Maija Andersone

Maija Augstkalna

Marija Šūmane

Marta Bārbale

Miervaldis Birze

Milda Kalve

Milda Losberga

Mirdza Bendrupe

Mirdza Kļava

Mirdza Ķempe

Monta Kroma

Māra Misiņa

Māra Svīre

Māra Zālīte

Māris Čaklais

Mārtiņš Kalndruva

Mārtiņš Krieviņš

Mārtiņš Poišs

Nora Kalna

Ojārs Vācietis

Olga Lisovska

Osvalds Kravalis

Paulis Kalva

Pauls Putniņš

Pēteris Bauģis

Pēteris Jurciņš

Pēteris Pētersons

Pēteris Sils

Pēteris Zeile

Pēters Brūveris

Raimonds Pormalis

Regīna Ezera

Reinis Ādmīdiņš

Rems Trofimovs

Roalds Dobrovenskis

Roberts Sēlis

Rūdolfs Egle

Saulcerīte Viese

Silvija Freinberga

Silvija Radzobe

Skaidrīte Kaldupe

Skaidrīte Sirsone

Tamāra Zālīte

Tālis Vaidars

Tālivaldis Treicis

Uldis Bērziņš

Valdemārs Ancītis

Valdis Artavs

Valdis Grenkovs

Valdis Grēviņš

Valdis Klīvers

Valdis Lukss

Valdis Rūja

Valdis Ķikāns

Valentīna Eisule

Valija Brutāne

Valts Grēviņš

Vanda Vikane

Velga Krile

Velta Spāre

Venta Vīgante

Vera Kacena

Viesturs Vecgrāvis

Vija Svīkule

Viks

Viktors Avotiņš

Viktors Hausmanis

Viktors Ivbulis

Viktors Lagzdiņš

Viktors Līvzemnieks

Vilija Ošiņa

Vilis Lācis

Vilma Delle

Vinifreds Kraučis

Visvaldis Lāms

Vitauts Ļūdēns

Vitolds Valeinis

Vizbulis Bērce

Vizma Belševica

Vladimirs Kaijaks

Vladimirs Piguļevskis

Vladislavs Kaupužs

Voldemārs Branks

Voldemārs Kalpiņš

Voldemārs Melnis

Voldemārs Sauleskalns

Zenta Ērgle

Ziedonis Purvs

Zigmunds Skujiņš

Ādolfs Talcis

Ārija Elksne

Ērika Lūse

Ēriks Hānbergs

Ēvalds Sokols

Ēvalds Vilks

Ņina Batja

Žanis Grīva

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.