Zum, zum, dzejniek! Aivars Neibarts

Komentēt

KolekcijaIzdevniecība "Pētergailis"
NosaukumsZum, zum, dzejniek! Aivars Neibarts
Papildu informācija

Saturs

Guntis Berelis. Cits Neibarts
Vita Skuja. * * *
Māris Salējs. Neibarta dzejestības dzīvestība. Kvazizinātniska impresija par dzejnieka daiļo radi septiņos krājumos
Imants Ziedonis. Ar strazdu puicisko svilpošanu
Olafs Gūtmanis. Tu atgriezies pēc ilgas prombūtnes un paliec...
Aivars Neibarts. Mans pirmais apļa kvadrāts
Sarmīte Neibarte. Viss kopā
Ainārs Zelčs. * * *
Maija Poruka-Grāpe. * * *
Vitauts Ļūdēns. Atmiņu laukumā, kur sirds uz trotuāriem
Viktors Līvzemnieks. * * *
Andrejs Ģērmanis. Mirkļu un atmiņu mozaīka
Aleksandrs Rotbergs (Sandrs Rīga). * * *
Māris Pauzers. Aculiecinieka atmiņas
Lolita Zikmane. * * *
Aivara Neibarta vēstule Lolitai Zikmanei
Irēna Mataite. * * *
Mirdza Leinerte. Ledusskapis un... Aivars/Ņurbulis
Liāna Langa. Gaiša un maiga ir dzejnieka sirds
Ināra Kaija Eglīte (Toms). * * *
Rainis Remass. Aizgājis vēl viens balts šīssaules ciemiņš
Pēters Brūveris. Āžu bulvāra Donkihots
Edvarda Šmite. * * *
Guntis Kokars. * * *
Marta Bārbale. Tikai Aivars
Inese Zandere. Ložā un laivā
Guntis Pilsums. Pāri upei gaišumā veroties
Andris Lamsters. "Skapis" un Aivara Neibarta portrets
Brinda Ceriņa. Aivaram Neibartam
Aleksandrs Matulis. Vairs nemāku saukt viņu Ņurbuļu vārdā
Tālivaldis Treicis. * * *
Andris Bergmanis. * * *
Dzintra Klētniece. * * *
Knuts Skujenieks. Veltījums Aivaram Neibartam 50. dzimšanas dienā
Neibartiāde: Gunta Bereļa saruna ar Aivaru Neibartu īsi pirms viņa 50 gadu jubilejas
Guna Rukšāne. * * *
Elīna Elere. Daži atmiņu īsstāstiņi
Elita Kalniņa. * * *
Gita un Haralds Sīmaņi sarunā Sarmītei Neibartei
Arvīds Ulme. * * *
Diāna Ulme. Aivars Neibarts. NeibARTS. Ņurbulis
Anda Buševica. Ugunsceļi
Jūlija Jansone. * * *
Viss viena vēsture... Aivars Ozoliņš sarunā Sarmītei Neibartei
Aivars Ozoliņš. Dziesminieks uz nāras
Edīte Āpše. * * *
Dainis Īvāns. Mūžīgs emigrants
Regīna Ezera. Fragmenti no esejas par Aivara Neibarta dzeju "Mūžība un vēl aiz..."
Valts Pūce. * * *
Jāņa Groduma un Aivara Neibarta sarakste. Sarmītes Neibartes komentāri
Valdis Atāls sarunā Sarmītei Neibartei
Aivars Eipurs. Neibarts
Dacīte Beķere. * * *
Olita Gulbe. * * *
Olitas Gulbes un Aivara Neibarta sarakste
Ludmila Azarova. * * *
Amanda Aizpuriete, Ilze Grunte, Ieva Akuratere. Saruna par Neibartu
Andris Petrovs. Visurgājējs
Uldis Bērziņš. Šellija sekotājs
Varis Klausītājs. Stāstīto pierakstījusi Sarmīte Neibarte
Vita Mekša. Atvērtajā snauž neatvērtais
Gundega Muzikante. * * *
Nora Ikstena. Un nodziest tumsa kā pele alā...
Aivars Neibarts. * * *
Aivara Neibarta dzīves un daiļrades nozīmīgākie fakti
Personu rādītājs

Publicitātes informācija

Āžu bulvāra Donkihots – Aivaru Neibartu viņam veltītajā dzejolī dēvējis Pēters Brūveris. Grāmata “Zum, zum, dzejniek! Aivars Neibarts” (sast. Sarmīte Neibarte, red. Guntis Berelis) ir visai apjomīgs, vērtīgs, laikmetu ilustrējošs darbs, vismaz daļēji spētu aizpildīt nezināšanas un nesaprašanas robu, turklāt arī noplēst leģendām to glancēto virskārtiņu un parādīt reālo Aivaru Neibartu - gan kā dzejnieku, gan kā personību. Šo parādu īpašai personībai latviešu dzejas telpā sāka atdot teātris ar JRT izrādi “Dieviņš pillā”, bet galvenā parāda daļa, protams, attiecināma uz literatūru.

Grāmata par Aivaru Neibartu (dēvētu par Ņurbuli) papildina grāmatu sēriju “Latvijas laikazīmes”, kurā jau izdotas Māra Čaklā, Gundegas Repšes, Noras Ikstenas, Vijas Artmanes un citu autoru grāmatas par Gunaru Birkertu, Leonīdu Vīgneru, Ojāru Vācieti, Vairu Vīķi-Freibergu, Māru Zālīti, Viju Artmani, Māri Villerušu.

Grāmata nav ierastais atmiņu apkopojums, kādi mēdz iznākt pēc attiecīgā autora nāves. Mazliet nosacīti, šos tekstus varētu iedalīt vairākās grupās. Vispirmām kārtām jāpiemin ļoti pamatīgais Māra Salēja apcerējums “Neibarta dzejestības dzīvestība” - būtībā vienīgais nopietnais mēģinājums analizēt Neibarta dzejas poētiku. Tālāk grāmatā - Neibarta draugu un laikabiedru atmiņas, no kurām krietna daļa iepriekš nav publicētas (daudzi atmiņu autori jau aizsaulē). Vēl arī jaunāko paaudžu autoru pieredzējumi, saskaroties ar tobrīd jau par mītisku tēlu tapušo Neibartu. Visubeidzot - poētiski un proziski veltījumi Aivaram Neibartam, tostarp, piemēram, Aivara Ozoliņa absurda luga “Dziesminieks uz nāras”. Tāpat krājumā lasāmi daži nelieli iepriekš nepublicēti Aivara Neibarta teksti un viena no nedaudzajām intervijām ar viņu, kurā tobrīd piecdesmitgadīgais dzejnieks atklājas kā ļoti kolorīta personība. Šajā grāmatā līdz ar tās autoriem un plaši izzīmēto kultūrvidi atklājas vesela laikmeta glezna, kurā Aivars Neibarts, dzeja, radīšanas brīnums, radošā bohēma ir tikai vadmotīvi. Jo šī grāmata ir īstena sava laika simfonija. Aivara Neibarta mūžs traģiski aprāvās 2001. gadā. Grāmata ir veltījums dzejniekam 80. jubilejā.

***
Domājot par Neibartu, es domāju arī par to mākslinieku paaudzi, kuri darbojās vēl manas bērnības laikā. 60., 70., daļēji arī 80. gados. Es saprotu, ka bija tā visa padomju cenzūra un terors. Bet daudzi bija iemantojuši iekšēju neatkarību no tā visa. Neibarts ir kā spilgtākais piemērs. Jo viņš bija tik ļoti neatkarīgs, ka viņu pat par disidentu neviens nesauktu. Viņš bija pāri tam visam.
Alvis Hermanis

Visiem zaļajiem un vispār katram, kas Ņurbulīti pazina, viņš bija tāds zaļais dieviņš. Bija un ir. Katrā kopienā ir kāds cilvēks, kurš iemieso kaut ko pārpasaulīgu – reizē mīļu un dievišķu. Un viņš tāds bija – ar visiem saviem trakumiem un jaukumiem.
Ieva Akurātere

Šellijs esot teicis: „Dzeja atbīda priekškaru, kas slēpis pasaules skaistumu, un pazīstamas lietas pārvērš nepazīstamās.” – Tas tak ir, ko vislaik darīja Aivars Neibarts: vērst pasaules lietas citādas, savādas – un viņš sāka no sevis paša un no savas valodas. Patiesībā jau no fonētikas līmeņa, izrunādams pastarpināti, paskarbināti, citreiz atmaidzinādams.
Uldis Bērziņš

Aivars Neibarts jau dzīves laikā pārtapa par ikonisku figūru, bezmaz mūžīgā nonkonformista simbolu. Viņš atļāvās dzejot, dzīvot un uzdzīvot, neraugoties ne uz kādām sociālajām normām un ļaujoties vien savām idejām, iecerēm un – visbiežāk - acumirklīgajām vēlmēm un kaprīzēm. Gan jāpiebilst, ka vispārpieņemtais priekšstats par Neibartu drīzāk ir mīts, ko vismaz daļēji radījis viņš pats. Taču bija arī pavisam cits Neibarts. Tāds, kurš nemitīgi rakstīja dzejoļus rūtiņu blociņos. Kurš mūka manierē reizumis mēdza aiziet no pasaules savā Āžu bulvāra namiņā. Par viņu – šajā grāmatā.
Guntis Berelis
IzdevējsPētergailis
Izdevuma veidsgrāmata
Darba veidsoriģināldarbs
Kategorijas
Žanri/ Literatūra/ Literatūras veidi/ dramaturģija/ luga
Žanri/ Literatūra/ Literatūras veidi/ proza/ biogrāfiskā proza/ memuāri/ atmiņas
Žanri/ Literatūra/ publicistika/ intervija
Žanri/ Zinātniskie darbi/ Zinātniskā darba nozare/ literatūrzinātniskie darbi
Darba autorsImants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Amanda Aizpuriete
Uldis Bērziņš
Ludmila Azarova
Marta Bārbale
Andris Bergmanis
Pēters Brūveris
Regīna Ezera
Olafs Gūtmanis
Viktors Līvzemnieks
Vitauts Ļūdēns
Rainis Remass
Tālivaldis Treicis
Inese Zandere
Aivars Ozoliņš
Arvīds Ulme
Nora Ikstena
Eduards Aivars
Liāna Langa
Andris Petrovs
Māris Salējs
Valdis Atāls
Valts Pūce
Dainis Īvāns
Ieva Akurātere
Jānis Grodums
Varis Klausītājs
Ilze Grunte
Ināra Kaija Eglīte
Andrejs Ģērmanis
Lolita Zikmane
Andris Lamsters
Gundega Muzikante
Edvarda Šmite
Sarmīte Neibarte
Anda Buševica
Māris Pauzers
Ainārs Zelčs
Haralds Sīmanis
Brinda Ceriņa
MākslinieksDina Ābele
Recepcijas personaAivars Neibarts
RedaktorsGuntis Berelis
SastādītājsSarmīte Neibarte
Faili
Izdošanas gads/vieta00.10.2019
Rīga
Rīga
Atslēgvārdi
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDatumsVeidsKategorijaVietas tipsTeksta fragments
   
1Rīga
(Rīga)
30.09.2019Izdošanas gads/vieta(Nav norādīts)Pilsēta

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.