Kalpa zēna vasara. Degoša sala
Jānis Akuraters

Jumava, 2018