Viņu laiks. Egons un Edīte
Sast. Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis

Zvaigzne ABC, 2018