Raiņa Mēnessmeitiņai – 120

Logo_Raina Menessmeitinai 120.jpg

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) 27. jūnijā plkst. 17.30 notiks pasākums "Raiņa Mēnessmeitiņai – 120".

Tas būs veltīts latviešu literatūras vēsturē labi zināmā Raiņa dzejoļu krājuma “Mēnessmeitiņa” galvenajai iedvesmotājai – pazīstamajai izglītības darbiniecei Olgai Klīgerei (1898–1990), kurai šī gada 26. jūnijā aprit 120 gadi. Ieeja bez maksas.

Ar prezentāciju par pētījumu “Dzejnieka personība, mīlestība un daiļrade: Raiņa Mēnessmeitiņa dzīvē un dzejā” uzstāsies psiholoģijas profesore Rita Bebre. Autores pētījuma un topošās monogrāfijas galvenā uzmanība veltīta Raiņa īpašā dzejas tēla – Mēnessmeitiņas – radīšanai, atzīmējot, ka Mēnessmeitiņa ir vispārināts poētisks tēls, kuram ierosmes dzejnieks smēlies gadu gaitā, ietilpinot šajā tēlā ar daudziem cilvēkiem saistītās emocijas, jūtas, dabas un sabiedrības vērojumus. Bet tieši Olga Klīgere, viņas rakstītā dienasgrāmata un dzejnieka attiecības ar viņu visvairāk devušas dzejoļu krājuma “Mēnessmeitiņa” tapšanā.

Starp pētījuma vērtībām jāatzīmē retā iespēja – autores personīgā pazīšanās ar O. Klīgeri viņas dzīves pēdējos astoņus gadus. Prezentācijā būs arī citas novitātes: pirmoreiz atskaņots audio intervijas fragments ar O. Klīgeri un nepublicētas fotogrāfijas no R. Bebres personīgā arhīva.
Pasākuma ietvaros skanēs dzejas lasījumi no Raiņa dzejas krājuma “Mēnessmeitiņa” un LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā būs skatāma tematiska krājuma izlase.