Seminārs "Valoda un valodniecība Latvijā: 1940.–1953. gads"

Logo_Lenins_P. Sils.jpg

16. jūnijā no plkst. 10.00 Latvijas Okupācijas muzejā (Raiņa bulvāris 7) notiks seminārs "Valoda un valodniecība Latvijā: 1940.–1953. gads". Ar diviem priekšlasījumiem, kas veltīti padomju literatūras un literatūrvēstures izpētei, uzstāsies Mg. philol. Madara Eversone un Dr. philol. Ieva Kalniņa.


Programma
10.00 Reģistrēšanās, kafija

Moderatore: Ph.D. Baiba Metuzāle-Kangere
10.30-10.40 Ievadvārdi: valodnieces Valērijas Bērziņas-Baltiņas piemiņas projekta vadītāja Dr. Gundega Michele un projekta vadošā pētniece Dr. Vineta Poriņa
10.40-11.25 Jānis Riekstiņš (Latvijas Okupācijas izpētes biedrība) “Latvijas sovjetizācija un latviešu valodas politiskā diskriminācija: 1940.-1953. gads”
11.25-12.10 Dr. Vineta Poriņa (Latvijas Okupācijas muzejs) “Tendences latviešu valodas mācību programmās (1940.-1953.) un marrisma izpausmes lingvistiskajās diskusijās”
12.10-12.55 Mg. philol., Ph.D. cand. Madara Eversone (Latvijas Universitāte (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūts) “Rakstnieki un vara: Rakstnieku savienība “Baigajā gadā” ”

13.00-14.00 Pārtraukums

14.00-14.45 Dr. Pēteris Vanags (LU, Stokholmas Universitāte) “Valoda un valodniecība vācu okupācijas laikā”
14.45-15.30 Ph.D. cand. Dens Dimiņš (Islandes Universitāte (Háskóli Íslands (Reykjavík)) / Berlīnes Brīvā Universitāte (Freie Universität (Berlin)) “Preses valodas “ziedi” Padomju Latvijā (1940-1953)”
15.30-16.15 Dr. Ieva Kalniņa (LU) “Ikdienas pārrakstīšana A. Sakses un V. Lāča romānos”

Noslēguma diskusijas neformālā vidē.

Ieeja bez maksas.