Konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā": programma

Logo_LiepU.jpg

15.–16. martā Liepājas Universitātē notiks Liepājas 24. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā": Latvijai, Lietuvai, Igaunijai – 100. Procesi Baltijas valstu literatūrā un kultūrā: vēsture un šodiena.


15. marts

10.30–11.30

Dalībnieku reģistrācija un kafija, un Liepājas Universitātes grāmatu tirdziņš (2. stāva vestibils)

11.15

Konferences atklāšana (2. stāva vestibils)

225. telpa

1. sēde

227. telpa

2. sēde

203. telpa

3. sēde

Sēdi vada

Ieva Kaija Ozola

Pauls Daija

Velga Vēvere

11.30–11.50

Ieva Garda-Rozenberga

No dzīvesstāsta intervijas līdz tekstam

Inta Genese-Plaude

19.gadsimta kultūras interteksts Augusta Deglava romānā „Jaunā pasaule”

Skaidrīte Lasmane

Literatūra Latvijas valsts publiskajā telpā pēc 15. maija apvērsuma

11.50–12.10

Gatis Ozoliņš

Oberosta (Kurzemes pārvaldes apgabala) folklora

Irina Kuzmina

Role of German Influence in Lydia Koidula’s Estonian Literary Heritage/ Vācu kultūras ietekmes loma igauņu rakstnieces Lidijas Koidulas daiļradē

Sigita Kušnere

Dzeja un ideoloģija. Virza un Aspazija

12.10–12.30

Sandis Laime

Ziemeļvidzemes spīganu tradīcija: nediabolizēts latviešu raganu paveids?

Andreta Līvena

Sievietes tēla daudzpusība Aspazijas drāmā „Boass un Rute”

Aurelija Mīkolaitīte

(Aurelija Mykolaitytė)

Atmintis šiuolaikinėje Baltijos literatūroje (Rūta Šepetys „Tarp pilkų debesų“, M. Zalīte „Penki pirštai“ ir Ilmar Taska „Pobeda 1946“) /

Atmiņa mūsdienu Baltijas literatūrā (Rūta Šepetis „Starp pelēkiem toņiem”, Māra Zālīte „Pieci pirksti” un Ilmars Taska „Pobeda 1946”)

12.30–12.50

Ieva Ančevska

Augu dziedinošo īpašību raksturojums latviešu tautas tradīcijā

Olga Senkāne

JohanaVolfganga Gētes Mefistofelis pret Platona Erotu vai brīvības un nepieciešamības demarkācija Raiņa dzejā

Elena Baļutīte-Riliškiene

(Elena Baliutytė-Riliškienė)

„Sovietinis diskursas” ir Eduardo Mieželaičio kūrybos modernizmas / „Padomju diskurss” un Eduarda Mieželaiša daiļrades modernisms

12.50–13.00

Jautājumi un diskusija

13.00–13.10

Pauze

225. telpa

4. sēde

227. telpa

5. sēde

203. telpa

6. sēde

Sēdi vada

Ieva Ančevska

Skaidrīte Lasmane

Elena Baļutīte-Riliškiene

13.10–13.30

Elīna Gulbe

Aizgūtās atmiņas kino. Latvijas simtgades filmas

Velga Vēvere

Pēdas: baltieši Norsfīldā (ASV)

Viktorija Šeina-Vasiļauskiene

(Viktorija Šeina-Vasiliauskienė)

The Issue of Adam Mickiewicz in the Formation of Lithuanian Literary Canon (Late 19th Century and Early 20th Century) / Adams Mickevičs kā lietuviešu literatūras kanona problēma (19. gs. beigas – 20. gs. sākums) / Adomas Mickevičius kaip lietuvių literatūrinio kanono problema (XIX a. pab.-XX a. pr.)

13.30–13.50

Ieva Kaija Ozola

Tautas mūzika un tradīcijas smagās mūzikas festivālos Latvijā un Lietuvā

Aija Priedīte

Rotaļāšanās ar vēsturi vēsturiskajos romānos

Aiste Kučinskiene

(Aistė Kučinskienė)

Between Life and Literature: the Concept of Nation in the Letters of Juozas Tumas-Vaižgantas and his Novel Pragiedruliai/ Starp dzīvi un literatūru: tautas izpratne Vaižganta vēstulēs un darbā „Cerību stari” / Tarp gyvenimo ir literatūros: tautos samprata Vaižganto laiškuose ir Pragiedruliuose

13.50–14.10

Ingars Gusāns

Jaunākās tendences Baltijas populārāko metālgrupu mūzikā

Liene Lauska

Latviešu trimdas dzejnieces Zeltītes Avotiņas radošā darbība

Daļa Pauļukevičūte

(Dalia Pauliukevičiūtė)

Prisiminus revoliuciją: Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės romanas „Šviesuliai ir šešėliai” kaip dirgesio literatūra / Atceroties revolūciju: Marijas Ivanauskaites-Lastauskienes romāns „Gaismeņi un ēnas” kā kaislību literatūra

14.10–14.20

Jautājumi un diskusija

14.20–15.20

Pusdienas

225. telpa

7. sēde

227. telpa

8. sēde

203. telpa

9. sēde

Sēdi vada

Līga Ulberte

Sandra Meškova

Aurelija Mīkolaitīte

15.20–15.40

Aušra Gudavičūte

(Aušra Gudavičiūtė)

Žanro dekonstrukcija Kosto Ostrausko dramose / Žanra dekonstrukcija Kosta Ostrauska drāmās

Ingrīda Kupšāne

Postpadomju Latvija trimdinieka tvērumā: Gunara Janovska diloģija „Purvā”

Vigmants Butkus

(Vigmantas Butkus)

Lietuvių-latvių literatūrų lyginamųjų tyrimų dominantės / Lietuviešu – latviešu literatūras salīdzināmo pētījumu dominantes

15.40–16.00

Lauma Mellēna-Bartkeviča

Nacionālā opera un nacionālā kultūra Latvijā un Baltijā: simtgades bilance

Daļa Kuiziniene

(Dalia Kuizinienė)

Didžiojo pasitraukimo pasakojimo konstravimas lietuvių išeivių memuaruose / Lielā atkāpšanās stāsta konstruēšana lietuviešu emigrantu memuāros

Karīna Krieviņa

Kopīgais un atšķirīgais Bābeles tēla projekcijās Amandas Aizpurietes un Sigita Gedas (Sigitas Geda) dzejā

16.00–16.20

Zane Kreicberga

Starpposms. Jaunais Rīgas teātris Jura Rijnieka vadībā

Ojārs Lāms

Latviešu migrantu stāsti urbi et orbi. Viļa Lācīša un Laimas Kotas teksti un to tulkojumi

Gintare Bernotiene

(Gintarė Bernotienė)

Metafizikos pėdsakas 7-ojo dešimtmečio lietuvių poezijoje / Metafizikas pēdas 70. gadu lietuviešu dzejā

16.20–16.40

Vēsma Lēvalde

Teātris tehnoloģiju laikmetā. Quo vadis?

Laura Laurušaite

(Laura Laurušaitė)

Vertybiniai pokyčiai emigracijos literatūroje: turėti ar būti? / Vērtību pārmaiņas emigrācijas literatūrā: iegūt vai būt?

Alvīds Butkus

Lietuvas-Latvijas robežjautājums 1919.–1921. g. – fakti un interpretācijas

16.40–16.50

Jautājumi un diskusija

16.50–17.00

Pauze

225. telpa

10. sēde

227. sēde

11. sēde

203. telpa

12. sēde

Sēdi vada

Vēsma Lēvalde

Sigita Kušnere

Alvīds Butkus

17.00–17.20

Anna Andersone

Vladislava Nastavševa režija Nežēlības teātra kontekstā

Maija Burima

Ineses Zanderes literārā dienasgrāmata „Kuģa žurnāls”: žanra problemātika un tematikas raksturojums

Karina Taruškaite

(Karina Taruškaitė)

Criteria of choosing the city to study in abroad: the influence of cultural environment / Kritēriji, lai izvēlētos pilsētu studijām ārzemēs: kultūrvides ietekme

17.20–17.40

Marita Zitmane

Zane Radzobe

Vīrišķā un sievišķā tēla analīze sociālās vides kontekstā Mišela Velbeka romāna „Pakļaušanās” A. Hermaņa iestudējumā. Semiotisko kodu un interviju analīze

Edgars Lāms

Īsprozas ceļi un strupceļi 21. gadsimta latviešu literatūrā

Irena Baklija

(Irena Buckley)

Lietuvių bajoras literatas: kultūros modelių sankirtos / Lietuviešu bajārs literāts: kultūras modeļu krustpunktā

17.40–18.00

Līga Ulberte

Jāņa Baloža „Baltijas dramaturģija”

Bārbala Simsone

Latviešu humoristiskā fantastika 1960–1990

Nida Gaidauskiene

(Nida Gaidauskienė)

M. K. Čiurlionis ir Lietuvos kultūra: žvilgsnis į 110 metų istoriją ir šiandienos aktualijos / M. K. Čurļonis un Lietuvas kultūra: retrospektīvs skats 110 gadu pagātnē un mūsdienu aktualitātes

18.00–18.20

Jūrate Sprindīte

(Jūratė Sprindytė)

Ar verta XXI a. priešinti elitinę ir populiariąją literatūrą? / Vai 21. gs. vērts pretstatīt elitāro un populāro literatūru?

Edita Povilaitīte-Leļugiene

(Edita Povilaitytė-Leliugienė)

Atverčiant primirštą Lietuvos kultūros puslapį: Vilniaus modernizmo atspindžiai pavelde / Aizmirst Lietuvas kultūras lappusi atverot: Viļņas modernisma atspulgs kultūras mantojumā

18.20–18.30

Jautājumi un diskusija

19.00

Diskusiju un dziesmu vakars „Namīnā”


16. marts

225. telpa

13. sēde „Literatūra mākslu krustpunktos”

227. telpa

14. sēde

203. telpa

15. sēde

Sēdi vada

Zanda Gūtmane

Ojārs Lāms

Vigmants Butkus

9.30–9.50

Ieva E. Kalniņa

Mūzikas reminiscences Veronikas Strēlertes dzejā

Anna Strode

Antīkās reminiscences latīņu okazionālajā dzejā Rīgā

Manfreds Žvirgžds

(Manfredas Žvirgždas)

Maironis tarp nepriklausomos valstybės kūrėjų: poetas politinėse konferencijose / Maironis starp neatkarīgās valsts veidotājiem: dzejnieks politiskās konferencēs

9.50–10.10

Anita Rožkalne

Vizuālās mākslas nospiedumi Gundegas Repšes prozā

Sanita Briežkalne

Latviešu laicīgās prozas publikācijas Kurzemes kalendārā „Veca un jauna laiku grāmata”: 1766–1855

Moreno Bonda

When a Foreigner Reads Daukantas, or What Does It Mean to Be a Romantic? / Kad ārzemnieks lasa Daukantu jeb ko nozīmē būt romantiķim?

10.10–10.30

Ieva Kalniņa

Dzeja romānu sērijā „Mēs. Latvija XX gadsimts”

Pauls Daija

Kristofs Harders un tautas apgaismība Vidzemē 18. un 19. gs. mijā

Juris Andrejs Kastiņš

Dzejnieka Friča Bārdas oriģinālais romantisma koncepts

10.30–10.40

Jautājumi un diskusija

10.40–11.10

Kafijas pauze, grāmatu tirdziņš (2. stāva vestibils)


225. telpa

16. sēde

227. telpa

17. sēde

203. telpa

18. sēde

Sēdi vada

Laura Laurušaite

Maija Burima

Anita Rožkalne

11.10–11.30

Sandra Meškova

Flensburgas kā atmiņu vietas tēlojums Anitas Liepas garstāstos „Kā niedre būsi” un „Vecjuru saimniece” un darbā “Dāvana jeb Flensburgas noskaņas”

Inese Valtere

Ironiskā proza Augusta Saulieša daiļradē

Brigita Šiliņa

Cilvēka balss pasaules skaņu jūklī: onomatopija V. Kaijaka, M. Svīres romānā „Vēstule”

11.30–11.50

Līva Pugoviča

Individuālā un kolektīvā trauma Noras Ikstenas romānā „Mātes piens”

Linda Zulmane

Latvija un latvietis Andrieva Niedras prozā

Sandra Okuņeva

Latvijas sabiedrības mikromodelis Ineses Zanderes stāstu grāmatā „Latviešu zvēri”

11.50–12.10

Eva Kasparenoka

Personības kulta iezīmes M. Zālītes autobiogrāfiskajos romānos „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni”

Krista Anna Belševica

Latviskuma un latvietības iztēlošana Ernesta Aistara darbos

Ilze Stikāne

Brīdinošo stāstu tradīcijas atbalsis latviešu dzejā bērniem XIX gs. un XX gs. otrajā pusē

12.10–12.30

Zanda Gūtmane

Holokausta traumas komunikācijas iespējas Baltijas literatūrā

Anita Helviga

Žanriskās piederības apzīmējumi eps, epus, eposs latviešu terminoloģijas attīstības gaitā

Inese Treimane

Juridisks teksts kā kultūrvēsturisks naratīvs: Latvijas Republikas Civillikums

12.30–12.40

Jautājumi un diskusija

12.40–12.50

Pauze


225. telpa

19. sēde

227. telpa

20. sēde

203. telpa

21.sēde

Sēdi vada

Renārs Voicehovičs

Ieva Kalniņa

Linda Zulmane

12.50–13.10

Sigita Ignatjeva

Dzintars Sodums kā atdzejotājs un dzejnieks

Eva Birzniece

Visvalža Lāma romāns „Abadona miers” – starp piederību un atsvešinātību

Ivars Orehovs

Oda Sportam (1912) un Baltijas sportistu dalības aizsākumi olimpiskajā kustībā – Karla Luka 1912. gada dienasgrāmatā

13.10–13.30

Svens Lurie

Stilistiskās stratēģijas tekstu kopojuma „Eddas dziesmas” Ulda Bērziņa tulkojumā

Ilze Jansone

Latviešu sievietes tēla transformācija 20. gs. perspektīvā divos sērijas „Mēs. Latvija. XX gadsimts” sērijas romānos

Inese Aide

Raiņa kluba darbība Ventspilī

13.30–13.50

Agija Ābiķe-Kondrāte

„Tro-tro-tro. / Tu-tu-tu. / Ārs-ārs. Trotuārs”. Urbānā poētika Montas Kromas 20. gs. 60.–80. gadu dzejā: modernistiski principi

Artis Ostups

Rēgs, fotogrāfija un atbildība Paula Bankovska romānā „18”

Sandra Veinberga

Latviešu mākslas publicistikas attīstības tendences periodikā (20.–30. gadi)

13.50–14.10

Arturs Medveckis

Kultūras izpausmes šķautnes Liepājas Pedagoģiskajā skolā un Liepājas skolotāju institūtā (1945–1954)

Anda Kuduma

Apokalipse P. Bankovska prozā

Viktorija Jonkute
(Viktorija Jonkutė)

Lietuvių ir latvių kolektyvinės atminties paralelės XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio literatūrinėje spaudoje / Lietuviešu un latviešu kolektīvās atmiņas paralēles 20. gs. beigu nacionālās atmodas laika literārajā presē

14.10–14.30

Sandra Ratniece

Lilijas Berzinskas un Paula Bankovska daiļrades laboratorija

Laimdota Ločmele

Latvijas Rakstnieku savienības mēnešraksta „konTEKSTS” vieta kultūras periodikā

14.30–14.40

Jautājumi un diskusija

14.40

Konferences noslēgums (2. stāva vestibils)

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.