Māris Čaklais

Darbi: Autors (106); Atdzejotājs (21); Sastādītājs (10); Redaktors (10); Līdzautors (1); Komentāra autors (14); Recepcijas persona (27)
VārdsMāris Čaklais
Personiska informācijaBeidzis Saldus vsk. (1958), LVU Vēst. un filol. fak. Žurnālistikas nod. (1964). Strād. laikr. "Padomju Jaunatne" (1962-63), izdevn. "Liesma" (1966-69), laikr. "Literatūra un Māksla" par lit. līdzstr. (1964-66, 1969-73), par dzejas nodaļas vad. (1973-81), redaktoru (1987-91). Radio "Brīvā Eiropa" līdzstr. (kopš 1989), žurn. "Karogs" galv. red. (kopš 2000 XI).RS b. (1967). LPSR N. b. k. d. (1985). Starptautiskā PEN kluba b. (kopš 1986), Ljas PEN centra prezidents (1996-97). Ljas ZA goda loc. (1997). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2000). Literatūras gada balva dzejā (2000), J.G.Herdera prēm. (2002).
Pirmā publikācija - dzejolis "Marts" laikr. "Literatūra un Māksla" 1960.26.III. Pirmā krāj. "Pirmdiena" (1965) iznākšana sakrīt ar latv. dzejas vispārējo kāpumu - pastiprinātu interesi un atbildību par asām sociālām problēmām, tautas likteni, vēsturi. Krājumā "Garāmgājējs un mūžība"(1967) Č. realizējis uzskatu par vēsturi kā faktūru, kā konkrētu parādību (ciklā "No "Vecrīgas grafikām""). Grām. vadmotīvs - cilvēks un mūžība, indivīds, laiks un telpa filoz. dimensijās; iezīmējas visai daiļradei raksturīgais laika tēls un ētiskais ideāls. Krāj. "Lapas balss" (1969), "Zāļu diena" (1972) uzsvērts mūža īsums, dzīvības un nāves pretmeti, dominē himnisks dabas, zemes, dzīvības slavinājums. Triptiha "Sastrēgumstunda" (1974), "Cilvēks, uzarta zeme" (1976), "Strautuguns" (1978) vienotājmotīvs - cilvēka esamības dramatisms, dzīves jēgas meklējumi. "Sastrēgumstunda" - sastrēdzinātā laika, pārblīvētās telpas, garīgās vientulības, personības iznīcības simbols, kontrastu, kolīziju, traģiskā elementa kulminācija Č. dzejā. Paaudžu vienotības, dzīvības atjaunotnes ideja pausta grām. "Cilvēks, uzarta zeme". Par abiem pēdējiem krāj. A. Upīša prēm. (1977). Trešajā daļā "Strautuguns" valda uguns un gaismas simbolika - prasība pēc ideāla un ētisko principu aizstāvības. Gaismas un laika tēli kā vienotāji dažos poētiskos kontekstos arī krāj. "Pulksteņu ezers" (1979), "Kurzemes klade" (1982), "Cilvēksauciena attālumā" (1984). Laika tēls padziļināts krāj. "Labrīt, Heraklīt!" (1989) ar tieksmi realizēties neparastā telpā - bezgalībā, cilvēka zemapziņas darbībā. Dominē stiprā, laiku uzvarošā cilvēka motīvs. Izd. krāj. "Mīlnieks atgriežas noziegumvietā" (1989). Č. dzejas poētikai raksturīgi tikai kontekstā izprotami tēli, dzīves atveidojums visās tās izpausmes formās - skaistajā, neglītajā, cildenajā, zemiskajā, simboliskajā, sadzīviskajā utt., brīva asociāciju plūsma, dokumentālas prozas iestarpinājumi.
Dzejoļu krāj. bērniem "Bimm-bamm" (1973), "Minkuparks" (1978), "Ķocis" (1984), "Aprīļa pilieni" (1990) apvienots rotaļas un izziņas moments. Atdzejojis J. Bobrovska, N. Hikmeta, B. Brehta, R. M. Rilkes, M. Martinaiša, G. Vieru, J. Rica, G. Emina u.c. aut. darbus. Public. daudz kritisku rakstu, recenziju periodikā. Eseju grāmatās "Dzer avotu, ceļiniek" (1969), "Saule rakstāmgaldā" (1975), "Nozagtā gliemežnīca" (1980), "Profesionālis un ziedlapiņas" (1985) ietvertas pārdomas par lit. un mākslas pamatjaut., rakstnieku portreti, ceļojuma piezīmes, gk. par Armēniju. Eseju centrā cilvēks,autora subjektīvā attieksme.
Izlase jaunatnei "Uz manām trepēm" (1979).
L. Peters J. Viņš sāka pirmdien // Čaklais M. Uz manām trepēm. R., 1979;
Ķikāns V. Pieci. R., 1980.
Dz. Vārdaune
SaiknesInta Čaklā - Bijusī sieva
Ingmārs Čaklais - Dēls
Nodarbesdzejnieks
publicists
esejists
Dzimšanas laiks/vieta16.06.1940

Saldus
Saldus, Saldus novads
Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
Saldus 1. vidusskolā

Maksima Gorkija Literatūras institūts
studijas Maskavā neilgi, pa vidu studijām Latvijas Valsts universitātē.


1954–1958

mācījies
Saldus vidusskolā

1958–1964

Latvijas Valsts universitāte
Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa
Dalība organizācijās1967–1990

Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Biedrs

1990–2003

Latvijas Rakstnieku savienība
Rīga
Rīga
Biedrs
Miršanas laiks/vieta13.12.2003

Rīga
Rīga
ApbalvojumiAndreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumiem "Cilvēks, uzarta zeme" un "Sastrēgumstunda".
1977

Latvijas Literatūras gada balva
Mana mājas lapa tavai mājas lapai
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Mana mājas lapa tavai mājas lapai".
Dzeja
2000

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2000. gada 3. novembra lēmumu.
IV šķira
2000

Johana Gotfrīda Herdera prēmija
2002

Saldus
Saldus, Saldus novads, Latvija
Dzimšanas laiks/vieta ( 1940 )
Rīga
Rīga, Latvija
Miršanas laiks/vieta ( 2003 )
Dalība organizācijās ( 1990 - 2003 )
Latvijas Rakstnieku savienība
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050
Izglītošanās laiks/vieta ( 1958 - 1964 )
Latvijas Valsts universitāte
Povarskaja iela 25а, Мaskava
Russia, 121069
Izglītošanās laiks/vieta
Maksima Gorkija Literatūras institūts
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dalība organizācijās ( 1967 - 1990 )
Latvijas Padomju rakstnieku savienība