Vilis Dermanis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (23); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (16)

Attēli: Persona attēlā(3)

VārdsVilis Dermanis
PseidonīmsRāts, Delta, Dambītis
Personiska informācija1875: 28. maijā dzimis Bukaišu muižā Dobeles apriņķī, muižas mežsarga Viļa Dermaņa ģimenē, jaunākais no pieciem bērniem. Kad Dermanim ir trīs gadi, nomirst viņa tēvs, drīz pēc tam arī māte.
1905: Briselē apprecas ar Henrieti Ābeli (1882–1954, Vorkuta), revolucionāri, 1917. gadā, abiem Dermaņiem uzturoties ASV, Bostonā Simoni koledžā ieguvusi bibliotekāres izglītību.
Profesionālā darbība

Literatūrkritiskā darbība

1899: pirmā publikācija – raksts "Dabas zinības tautskolās", kas publicēts "Paidagoģiskā kalendārā skolotājiem un vecākiem".

Nozīmīgākie literatūrkritiskie darbi
1901: Eduards Veidenbaums savā dzejā ("Jaunā raža V")
1901: Pesimisms dzejā, sevišķi latviešu lirikā ("Mājas Viesis", jūlijs–augusts)
1903: "Tālas noskaņas zilā vakarā" ("Dienas Lapa", Nr. 178–179)
1913: J. Raiņa – "Gals un sākums" ("Vārds", 2. sējums)
1913: Modernais proletariāts un māksa ("Domas", Nr. 1)

Politiskā darbība

1896: Baltijas skolotāju seminārā piedalās sociāldemokrātiska pulciņa dibināšanā, ir viens no pulciņa vadītājiem.
1900: aprīlī iestājas Rīgas sociāldemokrātiskajā organizācijā.
1904: 20. jūnijā Rīgā kā Liepājas delegāts piedalās Latviešu Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) dibināšanas kongresā.
1904: gada beigās LSDSP centrālās komitejas uzdevumā dodas uz ASV, lai nodibinātu ciešākus kontaktus ar Amerikas latviešu strādniekiem emigrantiem.
1905: vasarā atgriežas Eiropā, Šveicē un Beļģijā ir LSDSP izdotā laikraksta "Sociāldemokrāts" līdzstrādnieks.
1905: novembrī revolūcijas dēļ atgriežas Rīgā, piedalās sociāldemokrātu sasauktajā Latvijas skolotāju kongresā, kur kopā ar Raini un Jāni Asaru izstrādā tautas izglītības sociāldemokrātisko programmu. Šajā laikā turpina arī žurnālista darbu LSDSP laikrakstā "Pēterburgas Latvietis".
1906: dodas un Pēterburgu, lai piedalītos Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 4. kongresā Stokholmā, kā arī LSDSP 1. kongresā.
1906: 1. un 2. augustā Majoru kongresā partija tiek pārdēvēta par Latvijas Sociāldemokrātiju jeb LSD, un Dermanis kļūst par vienu no krasākajiem latviešu menševiku jeb mazinieku vadoņiem.
1906: rudenī dodas uz Liepāju, kur cenšas atjaunot sociāldemokrātiskās kustības darbību.
1907: piedalās Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 5. kongresā Londonā un LSDSP 2. kongresā.
1907: 10. oktobrī Vili Dermani arestē cara policija kā latviešu meņševiku ideoloģisko vadoni.
1908: 17. novembrī tiesa Dermanim piespriež četru gadu cietumsodu Rīgas Centrālcietumā, Saratovas un Butirku cietumā.
1912: pēc cietumsoda izciešana Dermani nometina Irkutskas guberņas Balaganskas apriņķa Mališovskas sādžā.
1914: izbēg no Balaganskas trimdas, kādu laiku dzīvo pie Pētera Stučkas Pēterburgā, no turienes aizbrauc uz Somiju un tālāk uz Berlīni, kur viņu arestē un izsūta uz Zviedriju, no kurienes Dermanis dodas vispirms uz Dāniju, tad uz ASV, kur apmēram sešus gadus darbojas kā propagandists.
1914 oktobris –1920 septembris: dzīvo ASV, kur darbojas vietējā Amerikas sociālistu partijas latviešu koporganizācijā.
1917: aprīlī ASV tiesa piespriež viņam desmit mēnešus cietuma soda par pretvalstisku runu kādā krievu politisko emigrantu mītiņā Česterā.
1917–1920: dzīvo Vašingtonā, studē turienes universitātē un intensīvi izmanto Kongresa bibliotēkas bagāto grāmatu krājumu, vienlaikus arvien vairāk pievērsdamies boļševistiskajam novirzienam un darbodamies komunistiskajos laikrakstos "New Yorker Volkzeitung" un "Soviet Russia".
1919: Vašingtonā iestājas Amerikas Komunistiskajā partijā.
1920: 4. septembrī iebrauc Rīgā, viņu ievēl Satversmes sapulcē, prasa legalizēt komunistisko partiju. Dermani ievēl par Rīgas arodbiedrību, kuru vadīja nelegālā komunistiskā partija, Centrālbiroja prezidija priekšsēdētāja vietnieku.
1921: pēc Dermaņa vairākkārtējas uzstāšanās nedemokrātiskā lielinieciskā garā kreiso arodbiedrību rīkotajās sapulcē tiek ierosināts viņu izslēgt no partijas, bet 1921. gada augustā viņš pats sarauj saites ar Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Dermani ievēl par Rīgas arodbiedrību Centrālbiroja prezidija priekšsēdētāju, viņš kļūst par vienu no kreisās strādniecības vadītājiem.
1922: ievēl Rīgas domē kopā ar Linardu Laicenu un Leonu Paegli.
1922: Dermaņa vadītās Palīdzības komitejas Krievijas bada cietējiem naudas skapī tiek atrastas Padomju Krievijā viltotas Latvijas valsts kases zīmes, kas vēlāk izrādās provokācija. Dermani kā līdzzinātāju izdod tiesai, bet pirms tiesas sēdes Padomju Krievijas valdība ierosina Latvijas valdībai apmainīt viņu pret pāris apcietinātiem Latvijas pavalstniekiem.
1923: Maskavā Dermani uzņem Krievijas Komunistiskajā (boļševiku) partijā, ieskaitot partijas biedra stāžu no 1900. gada.

Citātu galerija"Iepazinies ar marksismu vēl būdams skolotāja semināra audzēknis, V. Dermanis tam paliek uzticīgs visu mūžu un kļūst par revolucionāru sabiedrisku darbinieku un cīnītāju. Viena no viņa sabiedriskās darbības nozarēm ir literatūras kritika. Visvairāk viņš tai pievērsies savos jaunības gados, kad publicēta lielākā daļa literatūrkritisko rakstu. [..]
Uzskatīdams, ka literatūra ir ideoloģija, viņš vienlaikus to vērtē kā mākslu, kas savdabīgā veidā ar mākslinieciskiem līdzekļiem attēlo dzīvi un pauž tās vai citas šķiras uzskatus."

Knope, Elza. Vilis Dermanis – literatūras kritiķis. Rīga: Zinātne, 1976. 120. lpp.
Nodarbesžurnālists
literatūrzinātnieks
literatūrkritiķis
Dzimšanas laiks/vieta28.05.1875
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads
Bukaišu muiža

Dzīvesvieta00.10.1914–1917
Bostona
Boston, Massachusetts, United States

Darbojas sociāldemokrātijas organizācijās.


1917–00.08.1920
Vašingtona
Washington

1922–1938
Maskava
Moscow, Russia
IzglītojiesBukaišu pagastskola
Bukaiši
Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads

1892–1893
Jelgavas Aleksandra skola
Jelgava
Jelgava

Var tajā mācīties ar Bukaišu labdarības biedrības atbalstu.


1893–1897
Baltijas skolotāju seminārs
Kuldīga
Kuldīga, Kuldīgas novads

00.09.1903–1904
Maskavas Universitāte
Maskava
Moscow, Russia

Juridiskā fakultāte, brīvklausītājs

Šajā laikā aktīvs Maskavas pagrīdes sociāldemokrātiskās partijas biedrs.


1917–1920
Vašingtonas Universitāte
Vašingtona
Washington

Studiju laikā apmeklē Kongresa biobliotēku.

Darbavieta1897–1900
Rembates pagasts
Rembates pagasts, Ķeguma novads

Skolotājs


1900–1903 (Datums nav precīzs)
Jonatāna biedrības skola
Rīga
Rīga

00.06.1905–00.11.1905
Laikraksts "Sociāldemokrāts"
Šveice
Switzerland
Līdzstrādnieks

00.06.1905–00.11.1905
Laikraksts "Sociāldemokrāts"
Brisele
Brussels, Belgium

Līdzstrādnieks


1923–1937 (Datums nav precīzs)
Maskava
Moscow, Russia

Staļina vārdā nosauktā Austrumtautu komunistiskā universitāte, pasniedzējs.

Tajā apmācīja mazākumtautību pārstāvjus no Āzijas reģiona.


1923–1936 (Datums nav precīzs)
Latviešu strādnieku fakultāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Pasniedzējs

00.01.1923–00.06.1936
Maskava
Moscow, Russia

Juliana Marhļevska vārdā nosauktā Rietumtautu komunistiskā universitāte, vispārējās vēstures pasniedzējs, kā arī Vispārējās vēstures katedras vadītājs.

Tā bija Kominternes mācību iestāde, kas gatavoja partijas, komjaunatnes un arodbiedrību darbiniekus no PSRS dzīvojošajiem Rietumu mazākumtautību pārstāvjiem.


1925–1928
Maskava
Moscow, Russia

Ķīnas darbaļaužu komunistiskā universitāte, Vispārējās vēstures katedras vadītājs.


1929–1930
Maskava
Moscow, Russia

Kārļa Lībknehta vārdā nosauktais Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts, pasniedzējs


1935–1937
Maskava
Moscow, Russia
Maskavas svešvalodu institūts, jaunlaiku vēstures pasniedzējs
Dalība organizācijās1904–1921
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Rīga
Rīga

1923–1925
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Maskava
Moscow, Russia

1925–1937
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Maskava
Moscow, Russia
Ceļojums1904–1902
Amerikas Savienotās Valstis
United States
No 1904. gada beigām līdz 1905. gada vasarai Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas uzdevumā dodas uz ASV, lai dibinātu sakarus ar latviešu emigrantiem strādniekiem.

00.04.1904
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Stokholma
Stockholm, Södermanland, Sweden
Piedalās Krievijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 4. kongresā.

30.04.1907–19.05.1907
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Londona
London, Greater London, United Kingdom

Piedalās Krievijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 5. kongresā.


1911
Zviedrija
Sweden

No Berlīnes tiek izsūtīts uz Zviedriju.


1914
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Pēc izbēgšanas no nometinājuma vietas Balaganskā kādu laiku uzturas Pēterburgā pie Pētera Stučkas.

1914
Viborga
Vyborg, Leningrad Oblast, Russia

No Pēterburgas dodas uz Viborgu (toreiz iekļāvās Somijas teritorijā), lai izceļotu uz Berlīni.


1914
Berlīne
Berlin, Germany
Berlīnē Vili Dermani apcietina un izsūta uz Zviedriju.

1914
Dānija
Denmark
No Zviedrijas Vilis Dermanis dodas uz Dāniju, no kurienes – uz ASV.
Apcietinājums1907–17.11.1911
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009

1907. gada vasaras sākumā apcietina, līdz tiesai ir apcietinājumā Rīgā un Liepājā. Pēc tiesa sprieduma 1908. gada 17. novembrī sodu izcieš Rīgas Centrālcietumā.


1911–00.03.1912
Saratova
Saratov, Saratov Oblast, Russia
Saratovas cietums

00.04.1911–1912
Maskava
Moscow, Russia
Butirku cietums

1912–1914
Balagansk district, Irkutsk oblast

Nometinājumā Mališovskas sādžā.


10.05.1922–00.12.1922
Rīga
Rīga

Politieslodzīto apmaiņas kārtībā izsūtīts uz Krieviju.

Miršanas laiks/vieta03.02.1938
Butova
Butovo, Moscow Oblast, Russia
Butovas poligons


:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 36.
#VietaDatumsVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Bukaiši
(Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads)
28.05.1875Dzimšanas laiks/vietaCiems
2Jelgava
(Jelgava)
1892 - 1893IzglītojiesPilsēta
3Kuldīga
(Kuldīga, Kuldīgas novads)
1893 - 1897IzglītojiesPilsēta
4Rembates pagasts
(Rembates pagasts, Ķeguma novads)
1897 - 1900DarbavietaPagasts
5Rīga
(Rīga)
1900 - 1903DarbavietaPilsēta
6Maskava
(Moscow, Russia)
01.09.1903 - 1904IzglītojiesPilsēta
7Rīga
(Rīga)
1904 - 1921Dalība organizācijāsPilsēta
8Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1904 - 1902CeļojumsValsts
9Stokholma
(Stockholm, Södermanland, Sweden)
01.04.1904CeļojumsPilsēta
10Šveice
(Switzerland)
01.06.1905 - 01.11.1905DarbavietaValsts
11Brisele
(Brussels, Belgium)
01.06.1905 - 01.11.1905DarbavietaPilsēta
12Mazā Matīsa iela 3, Rīga
(Mazā Matīsa iela 3, Rīga, LV-1009)
1907 - 17.11.1911ApcietinājumsĒka, māja
13Londona
(London, Greater London, United Kingdom)
30.04.1907 - 19.05.1907CeļojumsPilsēta
14Zviedrija
(Sweden)
1911CeļojumsValsts
15Saratova
(Saratov, Saratov Oblast, Russia)
1911 - 01.03.1912ApcietinājumsPilsēta
16Maskava
(Moscow, Russia)
01.04.1911 - 1912ApcietinājumsPilsēta
17Balagansk district, Irkutsk oblast1912 - 1914ApcietinājumsPilsēta
18Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1914CeļojumsPilsēta
19Viborga
(Vyborg, Leningrad Oblast, Russia)
1914CeļojumsPilsēta
20Berlīne
(Berlin, Germany)
1914CeļojumsPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.