Krišjānis Barons

lv
Ziņot redaktoram

Darbi: Darba autors (22); Sastādītājs (1); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (40)

Attēli: Persona attēlā(2)

VārdsKrišjānis Barons
Saitehttp://www.dainuskapis.lv
KopsavilkumsKrišjānis Barons (1835–1923) – folklorists, publicists, rakstnieks, dēvēts arī par Dainu Tēvu. Lai arī nav ieguvis filologa izglītību, savu mūžu ir veltījis folklorista darbībai, kārtojot piesūtītos folkloras tekstus un rediģējot tautasdziesmu izdevumu. Viņa sakārtotais un rediģētais izdevums “Latvju dainas” laika posmā no 1894. – 1915. gadam izdots sešos sējumos (astoņās grāmatās).
bija viens no laikraksta "Pēterburgas Avīzes" (1862-1865) dibinātājiem, no 1863. gada bija laikraksta faktiskais redaktors. Sastādījis bibliogrāfisku rādītāju "Apcerējumi par Baltijas pamatiedzīvotājiem", ko 1868. gadā izdeva Pēterburgas Ģeogrāfijas biedrība, tādējādi K. Barons ir uzskatāms par pirmo latviešu bibliogrāfu.

1878. gadā pievērsās Friča Brīvzemnieka sāktajam latviešu tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbam.[5] 1880. gadā Maskavā tika izgatavots Dainu skapis. Skapī atrodas aptuveni 268 800 lapiņas ar tautas dziesmām. Oriģinālais Dainu skapis kopš 2014. gada atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 2001. gada 4. septembrī tas tika iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas sarakstā (Memory of the World). Laikā no 1894. līdz 1915. gadam sešos sējumos (astoņas grāmatas) iznāca "Latvju dainas". Tas ir viens no plašākajiem tautas dzejas izdevumiem pasaulē. Kopumā krājumā ir 217 996 tautas dziesmas
Personiska informācijaDzimis muižas vagara Jura un Enģeles (dzimusi Brikšķa) Baronu astoņu bērnu ģimenē. Krišjānis Barons ģimenē bija jaunākais. Viņam bija sešas māsas – Anna (1818–1908), Katrīne (1819), Made (1821), Kristīne (1823–1893), Līze (1829–1916), Marija (1832–1910) un brālis Ansis (1827–1912).
Sieva Dārta (dzimusi Rudzīte; 1838–1914) Barona. Dēls Kārlis Barons (1865–1944).
K. Barons bija jaunākais ģimenē. Bērnību pavadījis Īles muižā. Kad viņš vēl nebija sasniedzis desmit gadu vecumu, viņa tēvs nomira.
Profesionālā darbība1856: pirmā publikācija – raksts "Zvaigznes" laikrakstā "Mājas Viesis" (1856.24.IX–1.X).
1856–1857: publicējis laikrakstā "Mājas Viesis" populārzinātniskus rakstus, galvenokārt par dabaszinātnes jautumiem, vērsies pret māņticību. Rakstā "Igauņu tautasdziesmas" (1857) aicinājis vākt latviešu folkloru.
1857: laikrakstā "Mājas Viesis" publicējis pirmos dzejoļus – "Padoms meitiņām" un "Dziesmu iemantošana".
1859: sarakstījis pirmo Baltijas guberņu ģeogrāfiju "Mūsu tēvzemes aprakstīšana".
1862, maijs: pēc Jura Alunāna aicinājuma ieradies Pēterburgā, kopā ar Juri Alunānu un Krišjāni Valdemāru organizējis laikrakstu "Pēterburgas Avīzes". Laikrakstā "Pēterburgas Avīzes" iespiests ap 100 Krišjāņa Barona rakstu par dabaszinībām, pedagoģiju, izglītību, racionālas saimniekošanas u. c. jautājumiem.
1867: pārcēlās uz Maskavu, pasniedzis privātstundas. No 1867. gada jūnija strādājis par mājskolotāju muižnieka I. Stankeviča ģimenē, kas dzīvo Voroņežas guberņas Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu
sabiedriskajā dzīvē. Krišjāņa Barona dzīvoklī kādu laiku notikušas latviešu literārā. pulciņa sanāksmes, kora mēģinājumi u. tml. pasākumi.
1878: Krišjānis Barons pārņēma Friča Brīvzemnieka iesākto latviešu tautasdziesmu vākšanas un kārtošanas darbu, kas tika veikts Maskavas universitātes Dabaszinību, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrības uzdevumā.
1880: Maskavā pēc Krišjāņa Barona paša zīmēta rasējuma tika izgatavots Dainu skapis. Skapī atrodas aptuveni 217 996 tautasdziesmas.
1893: pārcēlies uz Rīgu, nodevies latviešu tautasdziesmu kārtošanas un tekstu sagatavošanas darbam. Kopš 1940: oriģinālo Dainu skapi glabā Latviešu folkloras krātuve. 2014. gadā līdz ar Latviešu folkloras krātuves pārcelšanos uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, Dainu skapis aplūkojams bibliotēkas 5. stāvā. Daiunu skapim ir divas kopijas – viena Barona muzejā Rīgā, otra – bijušā Stankeviču muižā, Krievijā, kur Barons sāka darbu pie dziesmu kārtošanas.2001. gada 4. septembrī tas tika iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas sarakstā (Memory of the World). Mūsdienās tas kļuvis par latviešu garīgās kultūras simbolu. Šobrīd Dainu skapis ir pilnībā digitalizēts un tiešsaistē lasāms www.dainuskapis.lv.
1894. gada marts – Jelgavā iznāk “Latvju dainu” 1.burtnīca.
1915 – Dainu izdošanas noslēgums
1920-1922 – darbs pie “Latvju dainu izlases”un “Atmiņu” sagatavošanas kopā ar vedeklu Līnu. Aizsākts pētījums par tautasdziesmu metriku.

Bibliogrāfisks rādītājs
1868: "Apcerējums par Baltijas novada pamatiedzīvotājiem". 1894-1915 iznāca B. sakopotās "Latvju dainas" 6 sēj. (217 996 tdz.) - viens no plašākajiem tautas dzejas izd. pasaulē.
1920–1923: sastādījis "Latvju dainu izlasi" (1-4, 1920-23), pētījis latv. tdz. metriku ("Latvju dainu izlase skolai un jaunatnei", 1931).

Pagodinājumi

1926: nodibināta Krišjāņa Barona prēmija par izciliem darbiem latviešu zinātnē un kultūrā.
2004: atzīts par visu laiku ievērojamāko Latvijas personību.
Krišjāņa Barona vārdā nosaukta iela Rīgā. Tāpat par godu K. Baronam ir nosaukts 1977. gada septembrī atklātais asteroīds "3233 Krišbarons".
Citātu galerija""Latvju Dainās" apkopotas 217996 tautasdziesmas. Tas ir viens no plašākajiem tautas dzejas izdevumiem pasaulē. Sistematizējot tautasdziesmas K. barons izveidojis pirmā akadēmiskā tautasdziesmu krājuma zinātniskos principus (par klasifikāciju, variantiem utt.), veicinājis folkloristikas kā patstāvīgas zinātnes nozares izveidošanos Latvijā. LD veidotas kā vienota sistēma, kuras pamatā ir cilvēka mūža ritējums, viņa darbs, sadzīves attiecības. LD atsedz monumentālu tautas materiālās un garīgās dzīves ainu, raksturo nacionālās īpatnības, tautas dzīves filozofiju, ētiskos centienus, dvēseles tikumību. (B.Gudriķe)
Nodarbesskolotājs
folkloras pētnieks
publicists
rakstnieks
Dzimšanas vieta31.10.1835
Struteles muiža
Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
Dzīvesvieta1835–1839
Struteles muiža
Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
1845 (Datums nav precīzs)
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
1852–1855
Jelgava
Jelgava
1856–1860
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia
1860–1862
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
1862–1867
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast
1867–1893
Maskava
Moscow, Russia
1893–1900
Rīga
Rīga
1900–1909
Āgenskalns
Rīga
1909–1919
Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga
Ziemeļblāzmas iela 38, Rīga, LV-1015
Dzīvojis mecenāta Augusta Dombrovska Burtnieku namā Vecmīlgrāvī.

1919–1923
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050
Dēla Kārļa ģimenē pavadījis mūža pēdējos gadus.
Izglītojies1842
Dobele
Dobele, Dobeles novads
Mācījies Dobelē.

1843 (Datums nav precīzs)
Dundagas Kubeles pagastskola
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Mācījies pie Ernesta Dinsberģa un Frīdriha Mālberģa.

1848
Ventspils
Ventspils
Mācījies Ventspils elementārskolā un apriņķa skolā

1852–1855
Jelgavas ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001
1856–1860
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005

Fizikas un matemātikas fakultāte. Studējis matemātiku un astronomiju. 1860. gadā līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtraucis un atgriezies Dundagā.

Iesaistījies Krišjāņa Valdemāra dibinātajā Tērbatas latviešu studentu pulciņā.


1865
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast

Nokārtojis mājskolotāja eksāmenus.

Darbavieta1862–1865
Laikraksts "Pēterburgas Avīzes"
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast

Viens no laikraksta izveidotājiem un līdzstrādniekiem. No 1862. gada beigām – faktiskais redaktors.


1865 (Datums nav precīzs)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast
Strādājis par tulku Tautas izglītības ministrijā.

1867
Maskava
Moscow, Russia
Pasniedzis privātstundas.

1867–1880
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia

Strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvojusi Voroņežas guberņā Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu sabiedriskajā dzīvē.


00.06.1867–1880
Ostrogožska
Ostrogozhsk, Voronezh Oblast, Russia

Strādājis par mājskolotāju muižnieka Ivana Stankeviča ģimenē, kas dzīvojusi Voroņežas guberņā Ostrogožskas pilsētiņā un Uderevkas muižā. Ziemas kopā ar šo ģimeni pavadījis Maskavā, iesaistījies Maskavas latviešu sabiedriskajā dzīvē.


1880–1883 (Datums nav precīzs)
Maskava
Moscow, Russia
Maskavas Marijas sieviešu ģimnāzijas vācu valodas skolotājs

1881
Maskavas universitātes Dabaszinātņu, antropoloģijas un etnogrāfijas draugu biedrība
Maskava
Moscow, Russia
Etnogrāfijas nodaļas līdzstrādnieks
Dalība organizācijāsJaunlatvieši

1855
Fraternitas Academica Dorpatensis
Tartu
Tartu, Tartu County, Estonia

Viens no korporācijas izveidotājiem un vadības locekļiem.


1856
Tērbatas Universitāte
Ülikooli 18, Tartu
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu piedalījās Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņā.
Ceļojums1858–1859
Dundaga
Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Ceļojums kājām no Tērbatas līdz Dundagai.
Miršanas vieta08.03.1923
Rīga
Rīga
ApglabātsRīgas Lielie kapi
Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013
Piemiņas vietasVērmanes dārzs, Rīga
Vērmanes dārzs, Rīga
Leas Davidovas-Mednes veidots piemineklis.

Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia
Krišjāņa Barona piemiņas akmens liepu alejā, ko kādreiz ar saviem audzēkņiem stādījis Barons.

1985
Rīgas Lielie kapi
Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, Latvija, LV-1013
Krišjāņa Barona piemineklis. Tēlnieks J. Zaķis, arhitekts J. Dambis.
Muzeji1985
Krišjāņa Barona muzejs
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga
Krišjāņa Barona iela 3, Rīga, LV-1050
1990
Uderevka
Uderevka, Kursk Oblast, Russia
Krišjāņa Barona memoriālais muzejs atjaunotajā Uderevkas skolā.
Tiek rādīti ieraksti 1-20 no 35.
#VietaDatumsKategorijaVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Struteles muiža
(Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads)
1835 - 1839(Nav norādīts)DzīvesvietaCiems
2Struteles muiža
(Struteles muiža, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads)
31.10.1835(Nav norādīts)Dzimšanas vietaCiems
3Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
1842(Nav norādīts)IzglītojiesPilsēta
4Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
1843(Nav norādīts)IzglītojiesCiems
5Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
1845(Nav norādīts)DzīvesvietaCiems
6Ventspils
(Ventspils)
1848(Nav norādīts)IzglītojiesPilsēta
7Jelgava
(Jelgava)
1852 - 1855(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
8Akadēmijas iela 10, Jelgava
(Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001)
1852 - 1855(Nav norādīts)IzglītojiesĒka, māja
9Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1855(Nav norādīts)Dalība organizācijāsPilsēta
10Tartu
(Tartu, Tartu County, Estonia)
1856 - 1860(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
11Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1856(Nav norādīts)Dalība organizācijāsĒka, māja
12Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
1856 - 1860(Nav norādīts)IzglītojiesĒka, māja
13Uderevka
(Uderevka, Kursk Oblast, Russia)
(Nav norādīts)(Nav norādīts)Piemiņas vietasCiems
14Vērmanes dārzs, Rīga(Nav norādīts)(Nav norādīts)Piemiņas vietasParks
15Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
1858 - 1859(Nav norādīts)CeļojumsCiems
16Dundaga
(Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads)
1860 - 1862(Nav norādīts)DzīvesvietaCiems
17Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1862 - 1867(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
18Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1862 - 1865(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
19Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1865(Nav norādīts)IzglītojiesPilsēta
20Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1865(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.