Johans Gotfrīds Ageluts

Darbi: Darba autors (3)
VārdsJohans Gotfrīds Ageluts
Pseidonīms"13"
Personiska informācijaAGELUTS (Ageluth) Johans Gotfrīds (1763.13.XI Rīgā - 1848.24.V Vitē, Mālpils pag.) - vācu tautības latviešu garīgās lit. autors, tulkotājs.
Dz. mācītāja, Domskolas rektora palīga Johana Gotfrīda Angeluta ģim. Māc. Domskolā Rīgā, pēc tam Frīdriha kolēģijā Kēnigsbergā. Stud. teoloģiju Vitenbergas (1781) un Jēnas univ. (1783) Strād. par mājskolotāju Ēvelē (1785-91). Luterāņu mācītājs Mālpilī (1791-1842), no 1836 konsistorijas padomnieks. Viens no Latv. lit. (draugu) b-bas dibinātājiem (1824). B-bas rakstu krāj. ("Magazin", 1828, 1-1) public. J. H. Fosa idilles "Die Freigelassenen" tulk. heksametros "Tie brīvlaisti Bērtuls un Maija". A. sacerējis, kā arī tulk. bazn. dziesmas vairākiem izd.; public. trīs viņa garīgo dziesmu krāj. "Maza dziesmu grāmata" (1815, 1831, 1847), kā arī "Peršiņi, ko viegli var izmācīties"( 1843)u.c. A. pārstrādājis G. Bergmaņa tulk. "Jaunu labu ziņu un padomu grāmatu" (1817 {4}). Red. "Vidzemes un Kurzemes kalenderi" (1804-05), sast.tā piel.(1803-17), kurā arī ievietojis savus praktiska satura rakstus. Rakstījis laikr. "Tas Latviešu Ļaužu Draugs", krāj. virknei "Dieva vārdu mīļotājiem.."( 1836, 1838) u.c. Public. dzeju, rakstus par rel. jaut., valodniecību, veselības kopšanu, mežu audzēšanu u.c. tēmām. - Kript.: A., A-th.,13.
Z. Frīde
Nodarbestulkotājs
rakstnieks
Dzimšanas laiks/vieta13.11.1763

Rīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
Domskolā Rīgā

mācījies
Frīdriha kolēģijā Kēnigsbergā

1781

studējis
teoloģiju Vitenbergas (1781) un Jēnas universitātē (1783)

1783

studējis
teoloģiju Vitenbergas (1781) un Jēnas universitātē (1783)
Miršanas laiks/vieta24.05.1848