Elīna Vasiļjeva

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Darbi: Darba autors (29); Redaktors (2); Recepcijas persona (1)

Attēli: Persona attēlā(1)

VārdsElīna Vasiļjeva
KopsavilkumsElīna Vasiļjeva (1970) – literatūrzinātniece. Ieguvusi filoloģijas doktora grādu literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē. Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras profesore, Humanitārās fakultātes dekāne. Pētnieciskās intereses saistītas ar ebreju tekstu apzināšanu Eiropas kultūrā un latviešu literatūrā, ebreju kultūru Latgalē un Daugavpilī, krievu ebreju literatūras fenomenu, semiotiku un starpkultūru attiecību jomu, krievu emigrācijas literatūru.
Profesionālā darbība1998: ieguvusi filoloģijas doktores grādu, aizstāvot promocijas darbu "Bērnība 1900.–1920. gada krievu prozā".
  • Docētāja Daugavpils Universitātē bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.
  • Promocijas darbu vadītāja
2012: Marija Sivašova. Latgales teksts pirmā viļņa krievu emigrācijas prozā.
2016: Ināra Kudrjavska. Lietuva G. Kanoviča prozā.

  • Darbojusies dažādu zinātnisku, arī starptautisku pētniecisko projektu darbā starpnozaru, pārrobežu, integrācijas, starpkultūru un sadarbības aspektā.
  • Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Kultūras studijas", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas", Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē".
  • Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Славянские чтения", "Journal of Comparative Studies", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas", Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē", kā ārvalstu izdevumos.
  • Mācību grāmatas "Русский язык и литература. 10 класс. (1., 2. daļa (2012) līdzautore.
  • Vieslektore Jagelonas (2011, Polija), Tallinas (2912, Igaunija), Parīzes (2013, 2017, 2019, Francija), Monsas (2014, Beļģija), Grācas (2018, Austrija), un Jeruzālemes Ebreju (2019, Izraēla) universitātēs.
Citātu galerija

Par monogrāfiju "Ebreju teksts latviešu literatūrā" (2019)

"Elīnas Vasiļjevas monogrāfija "Ebreju teksts latviešu literatūrā" ir novatorisks pētījums latviešu literatūrzinātnē – pirmoreiz ebreju tēmas kontekstā tik pamatīgi skatīts viss latviešu nacionālās literatūras process no 19. gadsimta līdz mūsdienām; aktualizēti latviešu rakstnieku mazāk zināmi darbi, parādot ne tikai autoru daiļrades jaunas šķautnes, bet nereti arī papildinot un revidējot ierastos priekšstatus par latviešu literatūru kopumā. Pētījumā ar kultūrvēsturisku un politisku kontekstu atklāsmēm panākts visnotaļ objektīvs skatījums uz konkrētam literārām parādībām, vienlaikus nepretendējot uz vienīgo "pareizo" viedokli."

Māra Grudule
Nodarbesliteratūrzinātniece
Dzimšanas laiks/vieta29.01.1970
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads
Izglītojies1977–1987
Daugavpils 3. vidusskola
Raiņa iela 29, Daugavpils
Raiņa iela 29, Daugavpils, LV-5401

1987–1999
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Filoloģijas fakultāte


1992–1994
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Maģistrantūrā, iegūts maģistra grāds (Mg. philol.).

1995–1998
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Doktorantūra
Darbavieta1992–1994
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Krievu literatūras un kultūras katedras asistente

1993–1996
Daugavpils eksperimentālā vidusskola
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads

Literatūras un kultūras vēstures skolotāja


1994–2004
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Krievu literatūras un kultūras katedras lektore


2000–2005
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Krievu literatūras un kultūras katedras docente

2001–2003
Daugavpils Teātris
Rīgas iela 22A, Daugavpils
Rīgas iela 22A, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Literārās daļas vadītāja

2003–2007
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārās fakultātes prodekāne

2005–2006
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Krievu literatūras un kultūras katedras asociētā profesore

2006–2014
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Komparatīvistikas institūta asociētā profesore

2013–2015
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārās fakultātes prodekāne

2014–2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Rusistikas un slavistikas katedras asociētā profesore

2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras profesore


2017
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Rusistikas un slavistikas katedras profesore

2017–2019
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārās fakultātes dekāna pienākumu izpildītāja

2019
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārās fakultātes dekāne

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Tiek rādīti ieraksti 1-19 no 19.
#VietaDatumsVeidsVietas tipsTeksta fragments
   
1Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
29.01.1970Dzimšanas laiks/vietaPilsēta
2Raiņa iela 29, Daugavpils
(Raiņa iela 29, Daugavpils, LV-5401)
1977 - 1987IzglītojiesĒka, māja
3Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1987 - 1999IzglītojiesĒka, māja
4Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1992 - 1994IzglītojiesĒka, māja
5Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1992 - 1994DarbavietaĒka, māja
6Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
1993 - 1996DarbavietaPilsēta
7Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1994 - 2004DarbavietaĒka, māja
8Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1995 - 1998IzglītojiesĒka, māja
9Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2000 - 2005DarbavietaĒka, māja
10Rīgas iela 22A, Daugavpils
(Rīgas iela 22A, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2001 - 2003DarbavietaĒka, māja
11Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2003 - 2007DarbavietaĒka, māja
12Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2005 - 2006DarbavietaĒka, māja
13Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2006 - 2014DarbavietaĒka, māja
14Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2013 - 2015DarbavietaĒka, māja
15Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2014 - 2017DarbavietaĒka, māja
16Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2017DarbavietaĒka, māja
17Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2017DarbavietaĒka, māja
18Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2017 - 2019DarbavietaĒka, māja
19Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2019DarbavietaĒka, māja

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.