Skats:
#Vāka fotoAutors Nosaukums Publicēšanas gads IzdevējsPeriodiskais izdevums
    
1
Benedikts Kalnačs
Zigrīda Frīde
Ausma Grīnvalde
Aija Priedīte
Ilze Stikāne
Inguna Daukste-Silasproģe
Arno Jundze
Edgars Lāms
Evita Ašeradena
Zanda Gūtmane
Linda Zulmane
Anda Kuduma
Sandra Okuņeva
Gita Girņus
Brigita Šiliņa
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 5.1999LiePA
2
Valdis Ķikāns
Ar vēsu prātu?Magazine "Flame"
3
Arvis Viguls
Dzeja 2014. gadā2015Punctum
4
Edgars Lāms
Kas mums ir dzeja? 2003Žurnāls "Karogs"
5
Inta Čaklā
Ieva Kalniņa
Anda Kubuliņa
Ruta Veidemane
Edgars Lāms
Māris Salējs
Latviešu dzejnieku portreti: Robežu šķērsotāji, robežu sargi2007Zinātne
6
Elga Melne
Baiba Meistere
Māra Vīksna
Aldis Pūtelis
Vilis Bendorfs
Biruta Gudriķe
Ieva Kalniņa
Anita Rožkalne
Inguna Daukste-Silasproģe
Ligita Ābolniece
Arno Jundze
Edgars Lāms
Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere2000Zinātne
7
Maija Meirāne
Mēs nākam aizmirstībā2010Žurnāls "Jaunā Gaita"
8
Knuts Skujenieks
Raksti 8 sējumos. 4. sējums2004Nordik
9
Māris Čaklais
Saule rakstāmgaldā1975Izdevniecība "Liesma"
10
Valdis Ķikāns
Strīds turpināsies (Par Juri Heldu un dzejas saprotamību)1981Žurnāls "Karogs"
11
Ruta Veidemane
Vārds atraisās un tumsā krīt2008Kultūras Forums
Paplašinātā meklēšana

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.