Cittautu raža. 1. sējums

KolekcijaJāņa Ozola apgāds
NosaukumsCittautu raža. 1. sējums
Papildu informācijaCittautu rakstnieku darbu antoloģija.
Antoloģija izdota Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa vadībā, tajā publicēti arī Pīpiņa raksti par Maksimu Gorkiju, kas ir pirmās publikācijas par Maksimu Gorkiju latviešu literatūrā.

Saturs

1) Sirnekļa tihklis. Poļu rakstneeka J. Rutkowska nowele.
2) Tolstoja mahziba par mahkslu. Teodora.
3) Deews. No G. Derschawina tulk. Swahrguļu Edwards.
4) Kranzlera mahte. M. Kretzera stahsts.
5) Senāk un tagad. No Lenawa. Tulk. Fr. Plostneeks.
6) Ais gara laika. No Gorkija.
7) Marģers. Poema is Leetawas wehstures. No L. Kondratowitscha. Tulk. Sudrabu Edschus.
8) Atreebschanās. Mopasana stahsts.
9) Duets. Italeeschu rakstneezes M. Searo stahsts.
10) Leischu daina.
11) Saimneeks un puisis. Krilowa pasaka. Tulk. Fr. Ad.
12) Praweets. Ņekrasowa. Tulk. Fr. Ad.
13) Kahdam tukschineekam. K. Beka. Tulk. Swahrguļu Ed.
14) Grehzneeze. E. von Bodmaņa. Tulk. Swahrguļu Ed.
15) Ir labāki bes atsinibas dsihwot. Bodenstedta. Tulk. Swahrguļu Ed.
16) Luhdsejam dod. W. Rischkowa stahsts.
17) H. Heines dsejoļi. Tulk. Swahrguļu Ed.
18) Staiguļu Leene un wiņas puika. No sweedru rakstneeka Alfreda von Hedenstjerna.
19) Kapehz zilweks aisgahja bojā? No P. Dobratowska.
20) Literariskas peesihmes.
a. Daiļliteratūra,
b. Rakstneezibas apskats; kritika.
Formātsanthology
Darba veidstranslation
Kategorijos
Žanri/ Literature/ Literature genres/ Prose/ short prose/ novele
Žanri/ Literature/ Literature genres/ Prose/ short prose/ story
CompilerErmanis Pīpiņš-Vizulis
TranslatorEdvards Treimanis-Zvārgulis
Sudrabu Edžus
Saistītie darbiCittautu raža. 2. sējums
Publishing year/ place1899
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Atslēgvārdi


Rodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1899(nenustatyta)Pilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.