Cittautu raža. 1. sējums

Pievienot komentāru

KolekcijaJāņa Ozola apgāds
NosaukumsCittautu raža. 1. sējums
Papildu informācijaCittautu rakstnieku darbu antoloģija.
Antoloģija izdota Ermaņa Pīpiņa-Vizuļa vadībā, tajā publicēti arī Pīpiņa raksti par Maksimu Gorkiju, kas ir pirmās publikācijas par Maksimu Gorkiju latviešu literatūrā.

Saturs

1) Sirnekļa tihklis. Poļu rakstneeka J. Rutkowska nowele.
2) Tolstoja mahziba par mahkslu. Teodora.
3) Deews. No G. Derschawina tulk. Swahrguļu Edwards.
4) Kranzlera mahte. M. Kretzera stahsts.
5) Senāk un tagad. No Lenawa. Tulk. Fr. Plostneeks.
6) Ais gara laika. No Gorkija.
7) Marģers. Poema is Leetawas wehstures. No L. Kondratowitscha. Tulk. Sudrabu Edschus.
8) Atreebschanās. Mopasana stahsts.
9) Duets. Italeeschu rakstneezes M. Searo stahsts.
10) Leischu daina.
11) Saimneeks un puisis. Krilowa pasaka. Tulk. Fr. Ad.
12) Praweets. Ņekrasowa. Tulk. Fr. Ad.
13) Kahdam tukschineekam. K. Beka. Tulk. Swahrguļu Ed.
14) Grehzneeze. E. von Bodmaņa. Tulk. Swahrguļu Ed.
15) Ir labāki bes atsinibas dsihwot. Bodenstedta. Tulk. Swahrguļu Ed.
16) Luhdsejam dod. W. Rischkowa stahsts.
17) H. Heines dsejoļi. Tulk. Swahrguļu Ed.
18) Staiguļu Leene un wiņas puika. No sweedru rakstneeka Alfreda von Hedenstjerna.
19) Kapehz zilweks aisgahja bojā? No P. Dobratowska.
20) Literariskas peesihmes.
a. Daiļliteratūra,
b. Rakstneezibas apskats; kritika.
Formātsanthology
Darba veidstranslation
KategorijosŽanri / Literature / Literature genres / Prose / īsproza / novele
Žanri / Literature / Literature genres / Prose / īsproza / stāsts
TranslatorEdvards Treimanis-Zvārgulis
Sudrabu Edžus
CompilerErmanis Pīpiņš-Vizulis
Saistītie darbiCittautu raža. 2. sējums
Publishing year/ place1899
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Atslēgvārdi
Rodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasKategorijaVietas tipsTeksta fragments
   
1Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1899Publishing year/ place(Nav norādīts)Pilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.