Jānis Sviestiņš

Kolekcijas (1)
Vienības: Iesūtītājs (65)
@@@@: Darba autors (3); Sastādītājs (6); Recepcijas persona (1)
VardasJānis Sviestiņš
PseidonīmsVec. B., Vecais Balcers
KopsavilkumsSkolotājs un literāts Jānis Sviestiņš (1888–1972) pievērsis uzmanību lokālās vēstures pētīšanai un kultūrvēsturisku materiālu vākšanai. Izveidoja Ventspils pilsētas bibliotēku un Ventspils un apkārtnes etnogrāfisko muzeju; vāca, kārtoja un publicēja informāciju par Ziemeļkursas apvidus izcilākiem darbiniekiem, tostarp Krišjāni Valdemāru, Ernestu Dinsberģi, Fridrihu Mālberģi, arhibīskapu Teodoru Grīnbergu un citiem. Latviešu folkloras krātuvē glabājas divas viņa savāktās folkloras kolekcijas – LFK 1165, LFK 1215. Kopš 1945. gada dzīvoja trimdā Lundā, turpināja pedagoga darbu un latviešu trimdas skolu vajadzībām sakārtoja vairākas latviešu literatūras un folkloras tekstu izlases, trimdas periodikā publicēja apceres un problēmrakstus, strādāja par bibliotekāru Lundas univeristātes Folkloras (Senatnes) institūta bibliotēkā.
Personiska informācijaDzimis kā trešais bērnu turīgā mežsarga ģimenē.

1945. gada 8. maijā devies bēgļu gaitās uz Zviedriju ar vienu no pēdējām laivām, līdzi paņemot vairākas kastes ar grāmatām, tostarp mācību grāmatām, kas noderēja, strādājot latviešu bēgļu skolā Lundā. "Daļu grāmatu Sviestiņš izmantoja Lundas latviešu svētdienas skola, daļu nodeva latviešu bibliotēkai, bet daļa kļuva par Latviešu palīdzības komitejas bibliotēkas pamatu." (Latvija, 1973, 6. janv.)


Sieva Erna (dzimusi Ceplēviča), meita Rūta (prec. Sviestiņa-Tetere) – filoloģe un bibliotekāre, dēls Zigurds.
Profesionālā darbība1919–1941: Ventspils pilsētas bibliotēkas izveidotājs, pirmais direktors un lasītavas pārzinis, arī Ventspils vēstures muzeja direktors.
1924: pirmā publikācija – raksts "Pārskats par Ventspils pilsētas bibliotēkas un lasītavas darbību" žurnālā "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" (3. numurā).

Iesaistījies novada folkloras vākšanā un materiālus iesūtījis Latviešu Folkloras krātuvei, kur glabājas divas viņa savāktās folkloras kolekcijas – LFK 1165, LFK 1215.

1925–1944: "Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā", laikrakstā "Ventas Balss", "Kurzemes Balss", "Jaunā Balss", žurnālā "Jaunatnes Draugs" un citos publicējis rakstus par Ventspils literātiem (Ernestu Dinsberģi, Herbertu Dorbi) un vecākās paaudzes rakstniekiem (Kārli Hūgenbergeru, Kārlis Vatsonu, Krišjāni Baronu, Krišjāni Valdemāru, Kronvaldu Ati, Juri Māteru, Annu Brigaderi), kā arī pārskatus par Ventspils pilsētas bibliotēku un Ventspils Valsts vidusskolas darbību, skolotāju konferencēm.
Bijis laikraksta "Jaunā Balss" līdzstrādnieks. Savācis daudz interesantu materiālu par atturības kustību Latvijā, uzstājies ar priekšlasījumiem par atturības un izglītības jautājumiem; darbojies arī literatūrā un avīžniecībā. Raksti par skolu, bibliotēku, atturības jautājumiem publicēti laikrakstos "Jaunais Ventspils apskats", "Ventspils Balss" un citviet, žurnālā "Zeltene", "Audzinātājs" un citviet.

Kopš 1945 (trimdā): līdzstrādnieks Teodora Grīnberga vadībā izdotajā žurnālā bērniem "Bitīte", laikraksta "Londonas Avīze" līdzstrādnieks, publicējies laikrakstā "Latvija", "Londonas Avīze" un citur.
Trimdā turpināja pedagoga darbu – vadīja latviešu skolu Lundā, iesaistījies Lundas evanģēliski luteriskās draudzes darbā.

Sabiedriskā darbība

Pretalkohola biedrības Ventspils nodaļas dibinātājs un vadītājs.
Dibinājis un vadījis "Cerības pulciņu" un skolā izveidojis Pretalkohola muzeju.
Darbojās Skolotāju biedrībā.
Jaunekļu draugu biedrībā.

Apbalvojumi

Par tūrisma mītņu iekārtošanu Ventspilī apbalvots ar Tūrisma medaļu.
Par nopelniem skolotāja darbā un nacionāli sabiedriskā darbā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.
Citātu galerija"Savu personīgo dzīvi kā Latvijā, tā arī trimdā J. Sviestiņš ir uzskatījis par kalpošanu citiem. [..] Pats J. Sviestiņš kopš jaunības vienmēr bijis pretalkohola kustības atbalstītājs un, protams, arī nesmēķētājs, tādēļ palīdzības saiņi uz Vāciju un vēlāk uz okupēto Latviju tika regulāri paredzēti ģimenes budžetā. [..] Pēc kara [1. pasaules kara], atgriežoties atkal Ventspilī, viņš turpināja skolotāja gaitas, līdz drīz vien tika izraudzīts par pamatskolas pārzini. Tāds bija sākums patiesa patriota, ideāla audzinātāja un ražena sabiedriska darbinieka mūžam, ko J. Sviestiņš turpinājis 27 gadus arī trimdā, universitātes pilsētā Lundā, Zviedrijā."

Norītis, Rūdolfs. Jānim Sviestiņam aizsaulē aizejot. Latvija Amerikā, 1973, 17. marts.


"Skolotāju darbs bija Sviestiņa mūža uzdevums. Būdams stingrs pret sevi,viņš pulcināja skolotājus, kuri gribēja strādāt, neprasot, kāda būs atlīdzība par lieki nostrādāto laiku. [..] Blakus skolotāja darbam Jānim Sviestiņam bija liela interese par grāmatām un bibliogrāfiju. [..] Jāņa Sviestiņa skolotāja darba paraugs bija Dinsberģu Ernests, kurš savu izglītību bija ieguvis pašmācības ceļa un nemitīgi strādāja latviešu tautas labā."

Kārkliņa, Līvija. Mūža vainaga gali. Latvija, 1973, 6. janv.

"Meža klusums un daļējā nošķirtība no ļaudīm, varbūt, ir atstājuši arī savu ietekmi uz zēna raksturu, kas palicis arī vēlāk pieaugot – viņam nepatīk skaļums, ļaužu drūzma, dižošanās un ārišķības. Visai dzīvei pamatā Jānis Sviestiņš ir licis klusu, nenogurstošu darbu savas tautas labā. Vienkāršība, sātīgs dzīvesveids un darbs ir faktori, kas devuši svētību viņa mūža dienām. Darbs un grāmatas. Grāmatas kā draugi, grāmatas kā ceļa rādītāji plašākam skatam dzīvē."

[b. a.] Trimdas Skola, 1962, Nr. 22.

Nodarbesmokytojas
litterateur
Gimimo data/vieta13.03.1888


Gyvenamoji vietaLauciene
Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
1910–1913

Lejas Bulanka
Nizhnyaya Bulanka, Karatuzsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia
1913

Ventspils
Ventspils

Atgriezies Latvijā.


1918–1945

Ventspils
Ventspils
1945

Zviedrija
Sweden
1946–1972

Lunda
Lund, Scania, Sweden
IzglītojiesTalsi Town Primary School
Talsi
Talsi, Talsu novads
1905

Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Beidzis pedagoģiskos kursus.
Darbavieta1905–1910

Nurmuiža 6-year Primary School
Nurmuiža
"Nurmuiža", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285

Palīgskolotājs Nurmuižas (Laucienas) tolaik pagasta skolā.


1910–1913

Lejas Bulanka
Nizhnyaya Bulanka, Karatuzsky District, Krasnoyarsk Krai, Russia

Skolotājs Jeņisejas guberņas Lejas Bulankas latviešu kolonijā.


1913–1914

Ventspils
Ventspils

Strādāja Pārventas skolā.


1919–1941

Ventspils
Ventspils

Ventspils pilsētas bibliotēkas un lasītavas vadītājs, Ventspils etnogrāfiskā muzeja direktors.


1926–1945

Ventspils Town 1st 6-year Primary School
Ventspils
Ventspils

Skolas pārzinis, skola atradusies Saules ielā.


1945

Kristianštade
Kristianstad, Sweden

Arheologa palīgs.


1946–1968

Lunda
Lund, Scania, Sweden

Lundas universitātes Etnogrāfijas (Senatnes) institūta bibliotēkā kā bibliotekārs.

Emigrē1914–1918

Ribinska
Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia

Bēgļu gaitās, strādāja par skolotāju un bēgļu apgādes komisijā.


08.05.1945

Zviedrija
Sweden
Mirties data/vieta01.12.1972

Lunda
Lund, Scania, Sweden

ApglabātsStokholma
Stockholm, Södermanland

Kremēts, urna Stokholmā.