Augusts Baltpurviņš

lv
Ziņot redaktoram

@@@@: Author (81); Person of reception (8)

Ilustrācijas: Person in photo(1)

VardasAugusts Baltpurviņš
PseidonīmsDelveris
Personiska informācijaBALTPURVIŅŠ Augusts (1871.21.VI Lauteres, vēlākā Viesienas pag. Kulitēnos - 1930.27.III Gaujienā, apbed. Rīgā, Meža kapos) - rakstnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Lauteres pagastsk. (1880-84), Vestienas draudzes sk. (1884-86). Gan pašmāc. ceļā, gan pie J. Straumes, kas tolaik bija mājskolotājs, apguvis vsk. skolotāja zināšanas. 1892-95 karadienestā. Ap gs. miju pārgājis dzīvot uz Rīgu, strād. par daiļkrāsotāju. 1907 strād. par latv. val. skolotāju Ķeniņu skolās, pēc tam atkal par daiļkrāsotāju. 1. pas. kara laikā
bijis bēgļu apgādāšanas nod. sekretārs Madonā un Lazdonā (1915-16). No 1917 strād. par latv. val. skolotāju Madonā, pēc tam Alūksnē (1920-26) un Gaujienā (1926-30). Nepārtraucot darbu skolā, kursos ieguvis vsk. skolotāja tiesības (1923).
1900 laikr. "Mājas Viesis" un "Dienas Lapa" parādījās pirmie B. apc., dzejoļi un stāsti. Pirmā publikācija - stāsts "Kur laime mīt?" laikr. "Dienas Lapa" 1900.30.XII/1901.12.I. Pirmajā B. grām. "Rakstu I krājums"
(1907) un krāj. jaunatnei "Agrā rītā" (1909) attēlotas gk. reāl. dzīves ainas un raksturi. Public. stāstu krāj. "Starp diviem krastiem" (1921) un
"Pēdīgais cēliens" (1924). Krāj. "Atspīdumi drumstalās" (1924) apvienoti pēc 1. pas. kara sar. tēlojumi un skices. B. darbiem raksturīgs gan reāl., gan romant. motīvu savijums, kur trāpīgs īstenības vērojums, dzīves fragments, papildināts ar rakstnieka romant. iztēli kā notikumu virzītāju, rada iespēju
nodoties psihol. problēmu risināšanai. Atklājas B. savdabība - pievēršanās gk. cilv. jūtu dzīves tēlojumam, ko autors pats apzīmējis kā "dvēseles dzīves drusciņu" uztveršanu un rādīšanu. Vairākos stāstos parādīta 1905. g. rev. notikumu ietekme uz cilv. apziņu. Populārākais ir B. stāsts "Saša" (1904, krāj. "Rīta skaņas", 2, 1904). B. rakstījis arī feļetonus, samērā daudz tulkojis (M. Māterlinka pasaku luga "Zilais putns", 1908, u.c.). - Ps.: Delveris u.c.
Dzejas un prozas izlase "Klusumam" (1972).
L. Egle K. Augusta Baltpurviņa mūža noslēgums // Latvju Grām., 1930, 3-5; Ancītis V. Augustu Baltpurviņu pieminot // Karogs, 1971, 6; Egle K. Atmiņas. R., 1972.
V. Labrence
Nodarbesauthor
Birth time/place21.06.1871
(tolaik Lauteres pagasts)
Education1880–1884
mācījies
mācījies Lauteres pagastskolā

1884–1886
mācījies
mācījies Vestienas draudzes skolā

1923
beidzis kursus
Nepārtraucot darbu skolā.
kursos ieguvis vidusskolas skolotāja tiesības
Place/time of death27.03.1930
Gaujiena
Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads
Burried


Rodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Gaujiena
(Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads)
27.03.1930(nenustatyta)Ciems

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.