Skots :
#Vuoka biļdeAutors Nūsaukums Gads Darba veidsIzdevuma veidsIzdeviejsPeriodiskais izdevums
    
1
Jānis Baltvilks
Solveiga Elsberga
Leons Briedis
Juris Helds
Ingvars Jakaitis
Anda Līce
Māra Misiņa
Jānis Rokpelnis
Lelde Stumbre
Māra Zālīte
Ināra Kaija Eglīte
Acis (1973)1973oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
2
Ingvars Jakaitis
Afišas no bērna dienām...1971oriģināldarbspublikācija
3
Ingvars Jakaitis
Aiz mūriem jūra1977oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
4
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Juris Kronbergs
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Vizma Belševica
Andris Bergmanis
Lija Brīdaka
Māris Čaklais
Mirdza Čuibe
Andrejs Eglītis
Guntars Godiņš
Astrīde Ivaska
Ingvars Jakaitis
Ojārs Jēgens
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nora Kalna
Nikolajs Kalniņš
Valdis Krāslavietis
Monta Kroma
Juris Kunnoss
Anda Līce
Olga Lisovska
Laima Līvena
Vitauts Ļūdēns
Eva Mārtuža
Broņislava Martuževa
Māris Melgalvs
Armands Melnalksnis
Valda Mora
Aivars Neibarts
Jānis Peters
Jānis Plotnieks
Anna Rancāne
Valdis Rūja
Jānis Rokpelnis
Gunars Saliņš
Eduards Salna
Mirdza Bendrupe
Jānis Sirmbārdis
Dzintars Sodums
Laimonis Vāczemnieks
Rūta Venta
Andris Vējāns
Viks
Māra Zālīte
Inese Zandere
Egīls Zirnis
Žebers
Jānis Ziemeļnieks
Eriks Ādamsons
Pēteris Aigars
Teodors Zeltiņš
Jānis Akuraters
Edvarts Virza
Pāvils Vīlips
Hilda Vīka
Rainis
Antons Austriņš
Aleksandrs Čaks
Rūdolfs Blaumanis
Leonīds Breikšs
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Arveds Švābe
Jānis Sudrabkalns
Elza Stērste
Austra Skujiņa
Biruta Skujeniece
Harijs Skuja
Kārlis Skalbe
Bruno Saulītis
Pāvils Rozītis
Rihards Rīdzinieks
Ēriks Raisters
Vilis Plūdons
Ernests Dinsbergs
Viktors Eglītis
Kārlis Eliass
Ārija Elksne
Klāvs Elsbergs
Jānis Ezeriņš
Zinaīda Lazda
Harijs Gāliņš
Jānis Grots
Andrejs Johansons
Arturs Kaugars
Mirdza Ķempe
Andris Akmentiņš
Imants Lasmanis
Jānis Elsbergs
Agita Draguna
Inga Gaile
Marts Pujāts
Rita Gāle
Viktors Kalniņš
Kristaps Vecgrāvis
Elga Leja
Alfreds Putniņš
Māris Reinbergs
Ko dziedāja Rīgas gaiļi?2001oriģināldarbsantoloģijaPētergailis
5
Ingvars Jakaitis
Latviešu zodiaks. Gadalaiki1990oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
6
Ingvars Jakaitis
Pirmās salnas1986oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
7
Jānis Stradiņš
Imants Ziedonis
Vilis Lācis
Imants Auziņš
Daina Avotiņa
Viktors Avotiņš
Ludmila Azarova
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Māris Čaklais
Olafs Gūtmanis
Arturs Heniņš
Ingvars Jakaitis
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nora Kalna
Velta Kaltiņa
Mirdza Kerliņa
Monta Kroma
Antons Kūkojs
Valdis Ķikāns
Olga Lisovska
Laima Līvena
Viktors Līvzemnieks
Alberts Ločmelis
Vitauts Ļūdēns
Eva Mārtuža
Armands Melnalksnis
Māra Misiņa
Jana More
Jāzeps Osmanis
Aleksandrs Pelēcis
Jānis Peters
Arvīds Plaudis
Anna Rancāne
Valdis Rūja
Hugo Rukšāns
Jānis Rokpelnis
Vilis Samsons
Jānis Sirmbārdis
Arvīds Skalbe
Ingrīda Sokolova
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Viks
Māra Zālīte
Pēteris Zeile
Eižens Vēveris
Jūlijs Vanags
Aleksandrs Čaks
Andrejs Balodis
Ojārs Vācietis
Valija Brutāne
Andrejs Upīts
Alvils Ceplis
Jānis Sudrabkalns
Gunārs Selga
Anna Sakse
Fricis Rokpelnis
Ziedonis Purvs
Ausma Pormale
Leons Paegle
Laimons Pēlmanis
Egils Plaudis
Jānis Niedre
Roberts Eidemanis
Ārija Elksne
Klāvs Elsbergs
Valdis Lukss
Linards Laicens
Arvīds Grigulis
Žanis Grīva
Voldemārs Jākobsons
Aivars Kalve
Velga Krile
Mirdza Ķempe
Pēteris Ķikuts
Jezups Laganovskis
Imants Lasmanis
Andris Sproģis
Edīte Sondoviča
Gunārs Krieviņš
Larisa Romaņenko
Boriss Kuņajevs
Septiņdesmit soļu no vēstures pagrieziena: dzeja, proza, publicistika, apceres1987oriģināldarbsizlaseIzdevniecība "Liesma"
8Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Valdis Artavs
Vizma Belševica
Māris Čaklais
Dagnija Dreika
Olafs Gūtmanis
Ingvars Jakaitis
Monta Kroma
Valdis Ķikāns
Olga Lisovska
Laima Līvena
Viktors Līvzemnieks
Roberts Mūks
Aivars Neibarts
Jānis Peters
Jānis Rokpelnis
Mirdza Bendrupe
Arvīds Skalbe
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Jānis Akuraters
Edvarts Virza
Aleksandrs Čaks
Ojārs Vācietis
Vilis Cedriņš
Linards Tauns
Arveds Švābe
Elza Stērste
Augusts Smagars
Harijs Skuja
Kārlis Skalbe
Bruno Saulītis
Pāvils Rozītis
Andrejs Pumpurs
Egils Plaudis
Klāvs Elsbergs
Jānis Ezeriņš
Linards Laicens
Alfrēds Krūklis
Mirdza Ķempe
Bazilijs Plīnijs
Tu nāc pretī, Rīga2011oriģināldarbsizlaseApgāds "Zvaigzne ABC"
9
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Arnolds Auziņš
Imants Auziņš
Daina Avotiņa
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Irma Bērziņa
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Cecīlija Dinere
Dagnija Dreika
Andrejs Eglītis
Olafs Gūtmanis
Ingvars Jakaitis
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nikolajs Kalniņš
Velta Kaltiņa
Elza Ķezbere
Olga Lisovska
Laima Līvena
Viktors Līvzemnieks
Alberts Ločmelis
Modris Lorbergs
Milda Losberga
Vitauts Ļūdēns
Eva Mārtuža
Broņislava Martuževa
Māra Misiņa
Valda Mora
Aivars Neibarts
Jāzeps Osmanis
Aleksandrs Pelēcis
Anna Rancāne
Dzidra Rinkule-Zemzare
Ilga Rismane
Valdis Rūja
Valdis Rūmnieks
Mirdza Bendrupe
Jānis Sirmbārdis
Velta Toma
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Lolija Vēze
Inese Zandere
Pēteris Zirnītis
Jānis Ziemeļnieks
Elīna Zālīte
Rainis
Antons Austriņš
Austra Dāle
Fricis Bārda
Paulīna Bārda
Rūdolfs Blaumanis
Leonīds Breikšs
Ojārs Vācietis
Māra Cielēna
Kārlis Skalbe
Pēteris Sils
Augusts Saulietis
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Vitāls Oga
Herberts Dorbe
Ārija Elksne
Zinaīda Lazda
Valdis Grenkovs
Jānis Grots
Jānis Jaunsudrabiņš
Laimonis Kamara
Alfrēds Krūklis
Kārlis Krūza
Uldis Auseklis
Adīna Ķirškalne
Maija Laukmane
Kornēlija Apškrūma
Mārtiņš Freimanis
Andris Priedītis
Sarmīte Radiņa
Ilmārs Tīrmanis
Gina Viegliņa-Valliete
Tu un es pie eglītes2006oriģināldarbsizlaseAnnele
10
Ingvars Jakaitis
Un diena sadzirdēs1981oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
11
Jānis Stradiņš
Imants Ziedonis
Reinis Ādmīdiņš
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Daina Avotiņa
Ludmila Azarova
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Ilgonis Bērsons
Ilze Binde
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Anda Burtniece
Māris Čaklais
Imants Dikess
Lilija Dzene
Aivars Freimanis
Arturs Goba
Anatols Imermanis
Ilze Indrāne
Ingvars Jakaitis
Pēteris Jurciņš
Vera Kacena
Jānis Kalniņš
Velta Kaltiņa
Andris Kārkliņš
Marina Kosteņecka
Ildze Kronta
Juris Kunnoss
Valdis Ķikāns
Viktors Lagzdiņš
Anda Līce
Jānis Liepiņš
Olga Lisovska
Laima Līvena
Ints Lubējs
Jānis Lūsis
Vitauts Ļūdēns
Jolanta Mackova
Jānis Mauliņš
Māra Misiņa
Aivars Neibarts
Aleksandrs Pelēcis
Valentīns Pelēcis
Jānis Peters
Pēteris Pētersons
Jānis Plotnieks
Gunārs Priede
Rainis Remass
Valdis Rūja
Jānis Rokpelnis
Skaidrīte Sirsone
Jānis Sirmbārdis
Arvīds Skalbe
Atis Skalbergs
Olafs Stumbrs
Jānis Škapars
Vitolds Valeinis
Viks
Monika Zariņa
Dagnija Zigmonte
Pēteris Zirnītis
Marģeris Zariņš
Andrejs Balodis
Anna Sakse
Ausma Pormale
Egils Plaudis
Klāvs Elsbergs
Aivars Kalve
Ingrīda Kiršentāle
Velga Krile
Mirdza Ķempe
Jezups Laganovskis
Roalds Dobrovenskis
Kornēlija Apškrūma
Gunta Šnipke
Jānis Streičs
Romualds Kalsons
Biruta Baumane
Rita Valnere
Eduards Aivars
Ieva Ķīse
Ābrams Kleckins
Gunta Strautmane
Margarita Miglāne
Valters Kaminskis
Laimons Gaigals
Ligija Rubene
Marija Kalniņa
Visums, sirds un tāpat...1993oriģināldarbsgrāmataŽurnāls "Karogs"
12
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Marta Bārbale
Andris Bergmanis
Ilze Binde
Leons Briedis
Māris Čaklais
Juris Helds
Ingvars Jakaitis
Nora Kalna
Laima Līvena
Viktors Līvzemnieks
Vitauts Ļūdēns
Armands Melnalksnis
Aivars Neibarts
Jānis Peters
Jānis Rokpelnis
Jānis Sirmbārdis
Tālivaldis Treicis
Pēteris Zirnītis
Ojārs Vācietis
Augusts Štrauss
Ausma Pormale
Uldis Leinerts
Laimonis Kamara
Imants Lasmanis
Бурштинові береги1974tulkojumsizlaseIzdevniecība "Молодь"
13
Amanda Aizpuriete
Pēters Brūveris
Ingvars Jakaitis
Juris Kunnoss
Eva Mārtuža
Māris Melgalvs
Egīls Zirnis
Klāvs Elsbergs
Поэзия 19891989tulkojumsalmanahsIzdevniecība "Молодая гвардия"
Tiek rādīti ieraksti 1-13 no 13.
Ierakstu skaits lapā: 
Paplašinātā meklēšana

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.