Indra Gubiņa

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Dorbi: Darba autors (56); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (102)

Ilustrācijas: Persona attēlā(3)

VuordsIndra Gubiņa
Dzymtais vuordsBencone
KopsavilkumsIndra Gubiņa (1927–2017) – rakstniece. Literāros darbos pievērsusies galvenokārt trimdas latviešu sadzīvei Anglijā un Kanādā, svešās vides, personības, paaudžu nesapratnes radītiem psiholoģiskiem konfliktiem, attiecībām ģimenē un sievietes iekšējai pasaulei. Darbos kavējas pie cilvēku savstarpējām attieksmēm, mīlestības, laulības, dzīves jēgas un mākslas jautājumiem. Rakstniece atspoguļo sava laikmeta dzīvi un kultūru un cenšas rādīt cilvēkus tādus, kādus viņa tos redz, — šī laika cilvēkus ar viņu problēmām. Dzejā ļoti nozīmīgi patriotiskie motīvi un folkloras elementi.Personiskuo informaceja Dzimusi kara ierēdņa Kārļa Bencona (1901–1988) un Anetes Bencones (dzim. Kronīte; 1901–2001; dzimusi Līvbērzes pagasta "Upēs") ģimenē; māsas Biruta Skujiņa, Anna Rostoka-Plēsuma.

1950: rudenī apprecējās ar sporta žurnālistu Gunāru Gūbiņu (1925–1987).
1952: ar ģimeni pārcēlās uz Kanādu; 1953: dēls Arnis, 1956: meita Nora.

Daudz ceļojusi (Meksika, Austrālija, vairākas Eiropas valsts) un ceļojumu iespaidi ietverti vairākās ceļojumu aprakstu grāmatās.

Stāsti, dzejoļi, apceres, mākslas recenzijas, ceļojumu apraksti publicēti latviešu trimdas periodiskajos izdevumos.
Savus darbus rakstniece lasījusi rakstnieku cēlienos Kanādā, ASV, Anglijā Austrālijā, Zviedrijā un Vācijā.
Mācījusi Toronto latviešu svētdienas skolā un latviešu jauniešu semināros Toronto un citviet.

Profesionaluo darbeiba

Literārā darbība

1948: ar Indras Bencones vārdu publicēta miniatūra / stāsts "Mājās" baltiešu kristīgo studentu apvienības latviešu nozares izdevumā "Dzirkstele" 4. numurā (aprīlis).
1948: kultūras un mākslas mēnešraksta 1. numurā (maijs) publicēts dzejolis "Pavasara vēji".
1951: pirmā publikācija ar Indras Gubiņas vārdu – stāsts "Rudens mīlestība" laikrakstā "Londonas Avīze" 30. decembrī.

Stāstu un noveļu krājumi

1958: "Draugam nepiemērota sieva".
1963: "Par sapņiem nemaksā".
1967: "Rītdiena neskaitās"
1974: "Ar diviem punktiem teikums nebeidzas".
1980: "Sidrabkāzas".

Romāni

1959: "Zelta ieleja".
1965: "Gandrīz karaliene".
1970: "Raksts putekļos".
1973: "Ziema nāk pretim".
1976: "Iztiksim bez mēness" (J. Jaunsudrabiņa balva).
1979: "Ir katram sava pasaule".
1983: "Uz vienpadsmito stāvu".
"Spoguļa lauska" (laikrakstā "Latvija Amerikā" 1959–1960)
"Es gribu dzīvot" (laikrakstā "Londonas Avīze" 1966)
1986: "Uz akmeņa stāvēdams" (K. Barona prēmija).
1990: "Dzilnas dziesma".
1994: "Vai slīdēja mākonis" (PBLA Kultūras fonda balva 1994; periodikā 1993 ar nosaukums "Bertolds un Ranta")
1997: "Kā es tevi mīlēju" (Latvijā).

Ceļojuma piezīmes

1984: "Kaza kāpa debesīs".
1988: "Ar gliemežvāku".
1993: "Ar ēzeli uz Akropoli" (K. Gopera fonda balva 1994).

Dzeja

1974: "Paskaties kļavā" (kopā ar G. Janovski).
1979: "Dziesma – tevī esmu".
1982: "Pār plašu jūru".
1989: "Vai ilgi vēl?" (kopā ar G. Janovski).
1999: "Dīvainā spēle".
Citātu galerija"Indra Gubiņa nu ir tāda burve ka, lasot viņas stāstus, arī mēs paši visu pārdzīvojam. Rakstniece pārāk neapgrūtina ar sausiem faktiem. Viņa it kā ņem lasītāju pie rokas un sev visur līdz."

Kalniņš, Nikolajs. Ar gliemežvāku. Latvija Amerikā, 1988, 22. okt.

"Kaza kāpa debesīs, tā Ar gliemežvāku ir kaut kas vairāk nekā vienkārša reportāža par kādu ceļojumu vienā vai otrā pasaules stūrī, jo šīs ceļojumu grāmatas lasot, atklājas rakstnieces kulturāli bagātā, cilvēku iekšējo problēmu jūtīgas risinātājas personība. [..] Skaisti ir Indras Gubiņas dabas apraksti, kas vietumis robežojas ar dzeju prozā."

Kliešmete, Anna. Ar gliemežvāku. Universitas, Nr. 64, 1989.


"Dzejoļus Indra Gubiņa sākusi rakstīt, kad klajā jau nākušas prāvs skaits romānu un stāstu grāmatu, arī interesantie stāstījumi par redzēto un piedzīvoto ceļojumos. Ar saviem romāniem autore ieguvusi plašu interesi un atzinību. Indrai Gubiņai nekad nav bijis jāžēlojas, ka viņas grāmatām nebūtu lasītāju. Ja romānos viņa attēlo daudz un dažādu cilvēku dzīvi svešumā, tad liekas, ka dzejā viņa izsaka savas personīgās izjūtas, pārdzīvojumus un vērojumus. Daudzus no saviem dzejoļiem viņa veltījusi vientulības stundām un domu ziediem, kas radušies šādos brīžos."

Rumberga, Julieta. Kaut kur virs tevis ir saule. Treji Vārti, Nr.
190, 1999.

"Savos darbos I.Gubiņa visbiežāk
kavējas pie cilvēku savstarpējām attieksmēm, mīlestības, laulības, dzīves jēgas un mākslas jautājumiem. Rakstniece atspoguļo sava laikmeta dzīvi un kultūru un cenšas rādīt cilvēkus tādus, kādus viņa tos redz, – šī laika cilvēkus ar viņu problēmām. Viņas dzejā ļoti nozīmīgi ari patriotiskie motīvi un folkloras elementi. Kā savā prozā, tā ari dzejā Indra Gubiņa palikusi dziļi latviska un šo latvisko pasaules uztveri viņa pratusi ļoti saistošā veidā sniegt arī saviem lasītājiem."

M. Kr. Indra Gubiņa Ņujorkā. Laiks,
1983, 7. maijs.

Par romānu "Ir katram sava pasaule" (1979; Grāmatu Draugs)

"Indra Gubiņa ir ļoti redzīga aktuālās latviešu trimdinieku dzīves vērotajā, izpratēja un tēlotajā. Arī viņas jaunākais darba - romāns Ir katram sava pasaule, kura darbība risinās Anglijā Londonā un tās apkaimē. Īsti spilgti atspoguļo daudzas zīmīgas trimdinieku dzīves parādības un problēmas. Rakstnieces stiprā puse ir apgaismot šo problēmu psīcholoģiskos motīvus un to izpausmes. Romāna vielas izkārtojums interesants tādā ziņā, ka tanī katra nodala ir it kā patstāvīga novele vai stāsts, kur centrā viena pēc otras
ievirzītas atsevišķās romānā sastopamās personas, viņu dzīves gaitas, pārdzīvojumi un raksturu īpatnības. Te. tātad, nav viena vienīga centrāla tēla, tā sauktā galvenā varoņa, bet vairāki. [..] Cauri visam romānam kā virstēma vijas ģimenes locekļu, īpaši vira un sievas, arī saderināto, nespēja dzīvot īsta un tuvā saskaņā, tiem katram ir "sava pasaule". [..] Apskatāmajā romānā nav lielu un dramatisku notikumu, tomēr rakstnieces stāstījums saistīt saista ar valodas tēlainību, vienkāršību un skaidrību. lepriecina raitie un trāpīgie dialogi."
Valtere, Nora. Indras Gubiņas Ir katram sava pasaule. Universitas, Nr. 46, 1980.

Par stāstu krājumu "Sidrabkāzas" (1980)

"Stāstu kopīgais motīvs par cilvēka ilgam pēc īstas tuvības draudzība un mīlestība piešķir grāmatai vienību, un liek lasītajam dziļāk ieskatīties cilvēka un atzīt, ka cilvēks sava būtība ir vientuļš gājējs."

Cēbere, Irma. Universitas, Nr. 48, 1981.

Par romānu "Uz vienpadsmito stāvu" (1983)

"Indra Gubiņa savā jaunākajā romānā Uz vienpadsmito stāvu, tāpat kā vairākās iepriekšējās grāmatās, iesniedzas šo jūtīgo attieksmju kompleksā ar apzinīgu un bijīgu cieņu pret tiem trauslajiem pavedieniem, kas cilvēku dzīves un dienas saista, bet kas nekopti, neievēroti, pārāk saspriegti var arī ļoti sāpīgā veidā pārtrūkt. Sava jaunā romāna cilvēku raksturu koncentrēto zīmējumu rakstniece uzlikusi ar atmiņu atblāzmām, kārtojot lietas, pārceļoties uz jaunu dzīvokli - vienpadsmitajā stāvā. Tas notiek diennakts laika posmā. Tā rakstniece redzīgi devusi savam romānam virzīgu kompozīcijas ietvaru. Romāna centrā ir trīs personu ģimene - sieva Sarma, vīrs Arvīds un viņu meitene Margrieta. Viņi ir ieceļotāji un savas ģimenes dzīves sācēji Kanādā, kas ap dienām un jūtām savij kāpinātas raizes, kādu nav iezemiešiem: svešā
valoda, ierobežota darba izvēle, tuvinieku un pierasto draugu trūkums jaunajā dzīves rietā.
[..] Romāns Uz vienpadsmito stāvu uzrakstīts ļoti koncentrētā stāstījumā, kurā nav lieko vārdu vai teikumu. Notikumu psīcholoģiskais sasējums ir ciešs. Raksturu izgleznojums un "saāķējums" lasītāju rauj uz priekšu: kas būs
tālāk? Dialogu saspriegums pilns ar jūtu apakštoņiem."
Klīdzējs, Jānis. Indras Gubiņas iekšredze. Latvija Amerikā, 1983, 25. jūn.

Par romānu "Dzilnas dziesma" (1990, Amber Printers)

".. viens no spēcīgākajiem psīcholoģiskiem romāniem, kas pēdējā laikā parādījušies. Interesants ir šī romāna galvenais temats: atraitnes mēģinājums samierināties ar savām sāpēm, cenšanās iekļauties normālā dzīvē. Šķiet, ka Gubiņas romāns ir vienīgais, kas šo tematu apstrādājis tik pilnīgā veidā. Katrā ziņā romāns var interesēt ne tikai latviešu literatūras vēsturniekus, bet arī psīchologus, kas psīcholoģisku problēmu var skatīt iestrādātu mākslas darbā. Psīcholoģiskā romānā, kurā sīki un rūpīgi iztirzātas galvenās personas emocijas, stāstījumam nav tik liela nozīme kā sadzīves romānā. Fābulai ir tikai sekundāra loma. Tā ir balsts, ap kuru rakstnieks var vīt jūtu, pārdzīvojumu, domu analizēs, centrs, kas daudziem psīcholoģiskiem samezglojumiem dod zināmu kārtību un jēgu. Pārdzīvojumi - no vissmagākiem līdz visvieglākiem - var tīties ap šo centrālo balstu."
Bērziņa, Lūcija. Indra Gubiņa: Dzilnas dziesma. Universitas, Nr. 68, 1992.
Nodarbesrakstniece
Dzimšanas laiks/vieta08.08.1927
Dzimusi Līvbērzes pagastā.

Dzīvesvieta1928–1944
Jelgava
Jelgava

1947–1952
Bredforda
Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom

1952–2017
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Izglītojies1941–1944
Jelgavas Valsts skolotāju institūts
Jelgava
Jelgava

Mācījās institūta paraugpamatskolā.


1945–1947
Lībeka
Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany
Mācījās Latviešu ģimnāzijā.

1948–1949 (Datums nav precizs)
Bredforda
Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom

Mācījās Bredfordas Tehniskajā koledžā.


1960–1963
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Absolvējusi Mākslas zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu mākslas zinātnēs.


1968
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Absolvējusi ar grādu bibliotēkzinātnēs.

Darbavieta1963–1968 (Datums nav precizs)
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Toronto Mākslas galerija


1968–1985
Toronto Universitāte
King's College Cir 27, Toronto
King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1

Strādāja universitātes Toronto bibliotēkā.

Scarborough & Erindale College Libraries of the University of Toronto.

Dalība organizācijāsLatvijas PEN klubs

Latviešu Rakstnieku apvienība

Latviešu preses biedrība
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
Darbojās Kanādas kopā.

Studenšu korporācija "Gundega"
Ceļojums1959

Divos mēnešos apceļoja četras Eiropas valstis; Itālijas apceļošana ietekmēja izvēli studēt mākslas vēsturi.


00.09.1974
Anglija
England, United Kingdom

Turneja; lasīja savus darbus DVF izkārtojumā: 7. septembrī Mansfildā, 8. septembrī Notinghamā, 12. septembrī Donkasterā, 13. septembrī Boltonā, 14. septembrī Bradfordā, 21. septembrī; Korbijā; 22. septembrī Londonā.


00.06.1980
Anglija
England, United Kingdom
Lasīja savus literāros darbus DVF nodaļās: 1. jūnijā, Bradfordā; 4. jūnijā, Donkasterā; 5. jūnijā, Notinghamā; 6. jūnijā, "Straumēnos".

2007
Kostarika
Costa Rica
Miršanas laiks/vieta12.12.2017
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

ApbalvojumiJāņa Jaunsudrabiņa balva
Balva piešķirta par romānu "Iztiksim bez mēness".
1979

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Uz akmeņa stāvēdams".
1987

PBLA Kultūras fonda Goda balva
Vai slīdēja mākonis
Prēmija piešķirta par romānu "Vai slīdēja mākonis?".
1994

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par ceļojumu grāmatu "Ar ēzeli uz Akropoli".
1994


:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Tiek rādīti ieraksti 1-15 no 15.
#VītaDatumsTipsVietas tipsTeksta fragments
   
1Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1944DzīvesvietaPilsēta
2Jelgava
(Jelgava)
1941 - 1944IzglītojiesPilsēta
3Lībeka
(Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
1945 - 1947IzglītojiesPilsēta
4Bredforda
(Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom)
1947 - 1952DzīvesvietaPilsēta
5Bredforda
(Bradford, Yorkshire and the Humber, United Kingdom)
1948 - 1949IzglītojiesPilsēta
6Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1952 - 2017DzīvesvietaPilsēta
7King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1960 - 1963IzglītojiesĒka, māja
8Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
1963 - 1968DarbavietaPilsēta
9King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1968IzglītojiesĒka, māja
10King's College Cir 27, Toronto
(King's College Cir 27, Toronto, Canada, M5S 1A1)
1968 - 1985DarbavietaĒka, māja
11Anglija
(England, United Kingdom)
01.09.1974CeļojumsValsts
12Anglija
(England, United Kingdom)
01.06.1980CeļojumsValsts
13Kostarika
(Costa Rica)
2007CeļojumsValsts
14Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Nav nūruodeits)Dalība organizācijāsPilsēta
15Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
12.12.2017Miršanas laiks/vietaPilsēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.