View:
#Cover photoAuthor Title Gads Work typeIzdevuma veidsPublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Benedikts Kalnačs
Ausma Grīnvalde
Aija Priedīte
Ilze Stikāne
Edgars Lāms
Inguna Sekste
Anta Lazareva
Lita Silova
Linda Zulmane
Sandra Okuņeva
Dzidra Dombrovska
Aktuālas problēmas latviešu literatūras zinātnē, 2. 1996original workrakstu krājums
2
Benedikts Kalnačs
Zigrīda Frīde
Ausma Grīnvalde
Aija Priedīte
Ilze Stikāne
Inguna Daukste-Silasproģe
Arno Jundze
Edgars Lāms
Evita Ašeradena
Zanda Gūtmane
Linda Zulmane
Anda Kuduma
Sandra Okuņeva
Gita Girņus
Brigita Šiliņa
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 51999original workrakstu krājumsLiePA
3
Benedikts Kalnačs
Ilze Stikāne
Inguna Daukste-Silasproģe
Māra Grudule
Arno Jundze
Edgars Lāms
Inta Genese-Plaude
Zanda Gūtmane
Baiba Kalna-Puķīte
Ilga Šuplinska
Lita Silova
Linda Zulmane
Gita Girņus
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 62000original workrakstu krājumsLiePA
4
Jānis Andrups
Atvadvārdi Mārtiņam Zīvertam1990receptionpublication Laikraksts "Brīvā Latvija"
5
Benedikts Kalnačs
Silvestrs Gaižūns
Elīna Vasiļjeva
Maija Burima
Ilze Kačāne
Ilona Ļaha
Fjodors Fjodorovs
Communication as translatio: Nordic-Baltic-Russian cultural dialoguesoriginal workrakstu krājumsDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
6
Jānis Bičolis
Dramatiķa Mārtiņa Zīverta māksla1948receptionpublication Žurnāls "Ceļš"
7
Magdalēne Irma Rozentāle
Drāmas lielmeistars1963receptionpublication Žurnāls "Tilts"
8Gundega Grīnuma
Viktors Hausmanis
Ieva Kalniņa
Ieva Kalniņa
Skaidrīte Lasmane
Jānis Zālītis
Rita Grāvere
Elīna Vasiļjeva
Ilona Miezīte
Zanda Gūtmane
Olga Senkāne
Astrīda Cīrule
Rita Meinerte
Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju...: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā2007original workrakstu krājumsApgāds "Pils"
9
Mārtiņš Zīverts
Kamerlugas1989original workliterary collectionZinātne
10
Viktors Hausmanis
Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji1999original workrakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
11
Knuts Skujenieks
Benedikts Kalnačs
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Guntis Berelis
Pēters Brūveris
Ausma Cimdiņa
Māris Čaklais
Rolfs Ekmanis
Guntars Godiņš
Andrejs Irbe
Benjamiņš Jēgers
Valdis Krāslavietis
Anda Kubuliņa
Valters Nollendorfs
Rainis Remass
Anita Rožkalne
Valdis Rūmnieks
Valija Ruņģe
Aivars Ruņģis
Skaidrīte Sirsone
Māra Zālīte
Inese Zandere
Aina Zemdega
Dainis Īvāns
Kritikas gadagrāmata 181991original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
12
Benedikts Kalnačs
Viktors Hausmanis
Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse2006original workbookZinātne
13
Benedikts Kalnačs
Viktors Hausmanis
Skaidrīte Sirsone
Astrīda Skurbe
Dzidra Vārdaune
Baiba Dombrovska
Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki. 1994original workrakstu krājumsZinātne
14
Jānis Andrups
Latviešu skatuves rakstniecības atjaunotājs1973receptionpublication
15
Madara Eversone
Latvijas Padomju rakstnieku savienība pirmajā padomju okupācijas gadā (1940–1941)2019original workpublication Institute of Literature, Folklore and Art (UL)Žurnāls "Letonica"
Showing 1-15 of 41 items.
Ierakstu skaits lapā: 
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.