View:
#Cover photoAuthor Title Gads Work typeIzdevuma veidsPublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Benedikts Kalnačs
Ilgonis Bērsons
Benita Smilktiņa
Viesturs Vecgrāvis
Jānis Veselis
Aleksandrs Grīns
Aleksandrs Grīns1999original workrakstu krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
2
Regīna Ezera
Dzīvot uz savas zemes1984original workrakstu krājumsIzdevniecība "Liesma"
3
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Vizma Belševica
Ausma Grīnvalde
Ildze Kronta
Anda Kubuliņa
Valdis Ķikāns
Anda Plēsuma
Olafs Pozingiss
Skaidrīte Sirsone
Benita Smilktiņa
Astrīda Skurbe
Dace Ūdre
Ināra Vāka
Dzidra Vārdaune
Pēteris Zeile
Antra Kaņepe
Kritikas gadagrāmata 111983original workgadagrāmata
4
Rasma Lāce
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Gunārs Bībers
Lija Brīdaka
Jānis Čākurs
Harijs Hiršs
Ildze Kronta
Anda Kubuliņa
Janīna Kursīte
Laima Līvena
Ķēstutis Nastopka
Jānis Peters
Rainis Remass
Skaidrīte Sirsone
Broņislavs Tabūns
Vitolds Valeinis
Ingrīda Vāverniece
Viesturs Vecgrāvis
Pēteris Zeile
Guna Zeltiņa
Jānis Niedre
Kritikas gadagrāmata 121984original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
5
Valdemārs Ancītis
Uldis Bērziņš
Gunārs Bībers
Miervaldis Birze
Jānis Čākurs
Regīna Ezera
Jānis Kalniņš
Ildze Kronta
Māra Misiņa
Anda Plēsuma
Anita Rožkalne
Skaidrīte Sirsone
Benita Smilktiņa
Jānis Škapars
Vitolds Valeinis
Pēteris Zeile
Kritikas gadagrāmata 131985original workgadagrāmata
6
Imants Ziedonis
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Inta Čaklā
Māris Čaklais
Regīna Ezera
Marina Kosteņecka
Ildze Kronta
Valdis Ķikāns
Jānis Peters
Anda Plēsuma
Olafs Pozingiss
Gunārs Priede
Skaidrīte Sirsone
Ināra Vāka
Dzidra Vārdaune
Pēteris Zeile
Rota Goldšteina
Kritikas gadagrāmata 141987original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
7
Valdemārs Ancītis
Anda Burtniece
Inta Čaklā
Māris Čaklais
Andrejs Dripe
Ildze Kronta
Valdis Ķikāns
Anda Plēsuma
Olafs Pozingiss
Skaidrīte Sirsone
Jānis Škapars
Dace Ūdre
Ināra Vāka
Vitolds Valeinis
Ingrīda Vāverniece
Andris Kavacis
Kritikas gadagrāmata 151988original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
8
Knuts Skujenieks
Benedikts Kalnačs
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Guntis Berelis
Pēters Brūveris
Ausma Cimdiņa
Māris Čaklais
Rolfs Ekmanis
Guntars Godiņš
Andrejs Irbe
Benjamiņš Jēgers
Valdis Krāslavietis
Anda Kubuliņa
Valters Nollendorfs
Rainis Remass
Anita Rožkalne
Valdis Rūmnieks
Valija Ruņģe
Aivars Ruņģis
Skaidrīte Sirsone
Māra Zālīte
Inese Zandere
Aina Zemdega
Dainis Īvāns
Kritikas gadagrāmata 181991original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
9
Benedikts Kalnačs
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Ilgonis Bērsons
Miervaldis Birze
Ausma Cimdiņa
Māris Čaklais
Margita Gūtmane
Lilita Kadaša
Ieva Kalniņa
Roberts Mūks
Jānis Peters
Mārtiņš Poišs
Skaidrīte Sirsone
Gundars Pļavkalns
Ieva Lešinska-Geibere
Irēne Avena
Kritikas gadagrāmata 191992original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
10
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Osvalds Kravalis
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Daina Avotiņa
Ņina Batja
Alberts Bels
Ilgonis Bērsons
Miervaldis Birze
Gunārs Cīrulis
Inta Čaklā
Māris Čaklais
Andrejs Dripe
Harijs Hiršs
Anatols Imermanis
Jānis Kalniņš
Monta Kroma
Viktors Lagzdiņš
Jānis Mauliņš
Jānis Peters
Pēteris Pētersons
Anda Plēsuma
Jānis Plotnieks
Gunārs Priede
Pauls Putniņš
Eižens Rauhvargers
Arvīds Skalbe
Zigmunds Skujiņš
Ingrīda Sokolova
Vera Vāvere
Pēteris Zeile
Alberts Jansons
Ingrīda Kiršentāle
Visvaldis Lāms
Vilnis Zariņš
Kritikas gadagrāmata 4original workgadagrāmata
11
Imants Ziedonis
Osvalds Kravalis
Astrīda Aļķe
Ivars Aļķis
Valdemārs Ancītis
Gunārs Bībers
Māris Čaklais
Viktors Hausmanis
Anatols Imermanis
Ildze Kronta
Anda Kubuliņa
Jānis Liepiņš
Maija Ligere
Jānis Peters
Skaidrīte Sirsone
Astrīda Skurbe
Viesturs Skraucis
Broņislavs Tabūns
Andris Vējāns
Saulcerīte Viese
Pēteris Zeile
Kritikas gadagrāmata 61978original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
12
Osvalds Kravalis
Astrīda Aļķe
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Gunārs Bībers
Lija Brīdaka
Māris Čaklais
Ausma Grīnvalde
Viktors Hausmanis
Anda Kubuliņa
Valdis Ķikāns
Jānis Peters
Skaidrīte Sirsone
Anastasija Stikāne
Broņislavs Tabūns
Vera Vāvere
Ruta Veidemane
Pēteris Zeile
Ojārs Vācietis
Kritikas gadagrāmata 71979original workgadagrāmataIzdevniecība "Liesma"
13
Valija Labrence
Astrīda Aļķe
Valdemārs Ancītis
Gunārs Bībers
Inta Čaklā
Jānis Kalniņš
Ildze Kronta
Anda Kubuliņa
Valdis Ķikāns
Radegasts Paroleks
Jānis Peters
Anda Plēsuma
Skaidrīte Sirsone
Broņislavs Tabūns
Vera Vāvere
Kritikas gadagrāmata 81980original workgadagrāmata
14
Linards Laicens
Lai dzīvo nost! 1974original workselectionIzdevniecība "Liesma"
15
Linarda Laicena dzīves un darba vietas1983receptionbookIzdevniecība "Avots"
Showing 1-15 of 20 items.
Ierakstu skaits lapā: 
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.