View:
#Cover photoAuthor Title Gads Work typeIzdevuma veidsPublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Gunārs Bībers
Silvestrs Gaižūns
Gundega Grīnuma
Viktors Hausmanis
Ieva Kalniņa
Janīna Kursīte
Skaidrīte Lasmane
Saulcerīte Viese
Edgars Lāms
Elīna Vasiļjeva
Aspazija un Rainis šodienas skatījumā2004original workrakstu krājumsZinātne
2Gundega Grīnuma
Viktors Hausmanis
Ieva Kalniņa
Ieva Kalniņa
Skaidrīte Lasmane
Jānis Zālītis
Rita Grāvere
Elīna Vasiļjeva
Ilona Miezīte
Zanda Gūtmane
Olga Senkāne
Astrīda Cīrule
Rita Meinerte
Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju...: Aspazija un Rainis šodienas skatījumā2007original workrakstu krājumsApgāds "Pils"
3Ausma Cimdiņa
Zigrīda Frīde
Silvestrs Gaižūns
Viktors Hausmanis
Janīna Kursīte
Skaidrīte Lasmane
Silvija Radzobe
Ojārs Zanders
Valdis Bisenieks
Māra Grudule
Vilnis Zariņš
Gēte un Baltija / Goethe und die baltischen Länder2002original workrakstu krājumsNordik
4
Aspazija
Rainis
Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē2011original workbookInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
5
Rainis
Kopoti raksti 30 sējumos. 11. 12. un 13. sējuma lugu varianti1984original workcollected worksZinātne
6
Rainis
Kopoti raksti 30 sējumos. 13. sējums1981original workcollected worksZinātne
7
Rainis
Kopoti raksti 30 sējumos. 14. sējums1981original workcollected worksZinātne
8
Rainis
Kopoti raksti 30 sējumos. 15. sējums1982original workcollected worksZinātne
9
Rainis
Kopoti raksti 30 sējumos. 21. sējums1985original workcollected worksZinātne
10
Ilona Salceviča
Līvija Akurātere
Janīna Kursīte
Anita Rožkalne
Inese Treimane
Viesturs Vecgrāvis
Rota Goldšteina
Materiāli 20.-30. gadu latviešu literatūras vēsturei1989original workrakstu krājumsZinātne
11
Elza Knope
Valija Labrence
Gundega Grīnuma
Biruta Gudriķe
Viktors Hausmanis
Jānis Kalniņš
Janīna Kursīte
Dzidra Vārdaune
Jānis Zālītis
Rainim 1251990original workrakstu krājumsZinātne
12Valdis Muktupāvels
Ina Druviete
Rūta Muktupāvela
Vaira Vīķe-Freiberga
Silvestrs Gaižūns
Viktors Hausmanis
Ieva Kalniņa
Ieva Kalniņa
Janīna Kursīte
Skaidrīte Lasmane
Silvija Radzobe
Viesturs Vecgrāvis
Inguna Daukste-Silasproģe
Roalds Dobrovenskis
Edgars Lāms
Ieva Struka
Edīte Tišheizere-Leščinska
Vita Matīsa
Zane Radzobe
Māra Rubene
Maija Burima
Ieva Rodiņa
Līga Ulberte
Vita Zelče
Aija Priedīte-Kleinhofa
Māris Baltiņš
Zane Šiliņa
Jānis Šiliņš
Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks"2015original workrakstu krājumsInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
13
Benedikts Kalnačs
Gundega Grīnuma
Biruta Gudriķe
Viktors Hausmanis
Janīna Kursīte
Saulcerīte Viese
Jānis Zālītis
Zanda Gūtmane
Rainis radošo meklējumu spogulī2001original workrakstu krājumsZinātne
14
Gunārs Bībers
Lilija Dzene
Viktors Hausmanis
Janīna Kursīte
Skaidrīte Lasmane
Viesturs Vecgrāvis
Saulcerīte Viese
Jānis Zālītis
Ingrīda Ārija Alksne
Valdis Bisenieks
Aleksandrs Šmits
Vilnis Zariņš
Ella Buceniece
Evija Veide
Rainis un Gēte. "Fausta" tulkojuma simtgade1999original workrakstu krājumsNordik
15
Biruta Kalnača
Janīna Kursīte
Valdis Rūmnieks
Vilis Samsons
Saulcerīte Viese
Uģis Vilciņš
Zaiga Kuple
Aina Leite
Edīte Kazaine
Ērika Flīgere
Raiņa gadagrāmata 19851985original workrakstu krājumsIzdevniecība "Liesma"
Showing 1-15 of 21 items.
Ierakstu skaits lapā: 
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.