Raksti 8 sējumos. 4. sējums

Add comment

CollectionIzdevniecība "Nordik"
TitleRaksti 8 sējumos. 4. sējums
Additional informationSastādītāja un komentāru autore Inta Čaklā.
Pēcvārdu "Aicinājums un profesija" sarakstījusi Inta Čaklā.

Saturs:
APCERES, RAKSTI, PORTRETI: Praktizējoša dzejnieka piezīmes. Trīs dzejnieces: Mirdza Bendrupe, Vizma Belševica, Laima Līvena / no poļu val. tulk. M. Salējs. Latviešu dzejas iezīmes / no igauņu val. tulk. M. Grīnberga-Preisa. Pavedieni un kamoli. Par nākotni domājot. Sarakste ar literatūrzinātnieku V. Valeini. Rītdiena šodienā: Leons Briedis, Juris Helds, Jānis Rokpelnis. Dzīvības apliecinājums : skice. Pārdomas ar lodīšu pildspalvu. Debijas un cerības: Juris Helds, Māra Misiņa, Māra Zālīte, Anda Līce, Igors Jakaitis. Alķīmiķis un melnstrādnieks: Uldis Bērziņš. Paša austs krekls: Leons Briedis. Pēc tautās iziešanas: Māris Melgalvs, Amanda Aizpuriete, Jānis Butūzovs. Dzejas gadskārtā ielūkojoties: Uldis Bērziņš, Egils Plaudis, Ārija Elksne, Māris Melgalvs, Jānis Gavars, Juris Helds, Jānis Butūzovs. Viņš pats nevar paredzēt: Egils Plaudis. Patstāvīga vienība: Klāvs Elsbergs. Neesam bagāti, bet pārtikuši: Lolija Vēze, Velta Kaltiņa, Imants Auziņš, Ingvars Jakaitis, Veļimirs Hļebņikovs, Valija Brutāne, Viks, Klāvs Elsbergnieks, Viktors Avotiņš, Amanda Aizpuriete, Guna Eglīte, Ivans Buņins, Dagnija Dreika, Jānis Rokpelnis, Jānis Sirmbārdis, Pēteris Jurciņš, Rimants Ziedonis, Jevgeņijs Jevtušenko, Mirdza Bendrupe, Lija Brīdaka, Nora Kalna. Strādnieki savā dzimtajā literatūrā: Klāvs Elsbergs, Amanda Aizpuriete, Anna Rancāne. Domājot par Veidenbaumu. Grūti, bet likumsakarīgi: Anda Kubuliņa. Vizma. Ko esam iemantojuši?: Vizma Belševica, Aleksandrs Pelēcis, Elza Sudmale, Māra Misiņa, Juris Kunnoss, Juris Helds, Eva Mārtuža, Marta Bārbale, Laima Līvena, Egils Plaudis, Pēters Brūveris, Einārs Pelšs. Pakāpiens: Imants Ziedonis, Leons Briedis, Monta Kroma, Māra Zālīte, Andris Žebers, Inese Zandere, Milda Losberga, Silvija Veckalne, Māra Cielēna, Ziedonis Purvs, Jāzeps Osmanis, Valdis Artavs. Ekspresis "Bieriņi-Losa-Bieriņi": Olafs Stumbrs. Sava laika bērns. Ceļa vējš Uldim Bērziņam. Teksts un cūkāda. Par gribēšanu un... . Rezignēta improvizācija. Pēdas kā atraitnes. Mūžīgā nesapratne.
RECENZIJAS un REPLIKAS: Par tīru sniegu, ikdienību un refleksiju (A. Bergmanis. Uzdāvini man baltu sniegu). Acis. Cik redzīgas? (Acis. Jauno dzejnieku krājums. 1971). Mājā, kur circeņi dzied (I. Binde. Traki circeņi). Par saprašanu, dalītiem priekiem un bēdām. Atbilde lasītājai. Dzejas diena meklē savu seju (Dzejas diena. 1971). "Pie manis sies kāds asins pavediens..." (E. Plaudis. Sāp pavasaris). Latviešu dzejnieki angliski (Iepazīsimies. Let us get acquainted / tulk. Ruta Spīrsa. 1973). Laba vēsts no kaimiņiem (A. Čakas. Poezija. 1973). Pateicība un dažas piezīmes (O. Vācietis. Alsarimas) / no lietuviešu val. tulk. J. Elsbergs. Koks un tā ēna (L. Briedis. Laiks mest ēnu). Profesionālisma trūkums (I. Binde. ... lai palika galotnīte). Par Hermaņa Marģera Majevska dzejoļu krājumu "Atvadīšanās no upes". Iekšējā recenzija. Svarīgāka ir kustība (H.M. Majevskis. Atvadīšanās no upes). Ja klusumam būtu vārdi... (V. Krile. Gaismēna). Piemineklis pienākumam (U. Bērziņš. Piemineklis kazai).
Mīklas un atminējumi: I. Foņakovs. Aprīļa lietus mīklas. (Par Vizmas Belševicas "Aprīļa lietus") / no krievu val. tulk. I. Čaklā. Ielūkojieties "Acīs"! (Acis. Jauno dzeja. 4.laid.). Un tu sapratīsi zemi... (J. Kunnoss. Drellis). Priekšā ceļš (A. Rancāne. Lūgšana mājai). No nepasacītā uz nepasakāmo (G. Godiņš. Tas nepasacītais). Padomāt, pastrīdēties, atklāt (P. Brūveris. Dzintara galvaskausi). Vilks, Odins un Kronbergs (J. Kronbergs. Vilks Vienacis). Kaut kas nepārejošs (Es viltīgāks par tevi, menca! Lībiešu dzejas izlase).
PublisherNordik
Formatcollected works
Work typeoriginal work
ISBN9984751600
Categories
Žanri/ Literature/ critique
Žanri/ Literature/ critique/ recenzija
Žanri/ Literature/ publicistika
ArtistAigars Ozoliņš
AuthorKnuts Skujenieks
Author of the commentInta Čaklā
CompilerInta Čaklā
Person of receptionImants Ziedonis
Juris Kronbergs
Amanda Aizpuriete
Valdis Artavs
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Viktors Avotiņš
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Andris Bergmanis
Ilze Binde
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Jānis Butūzovs
Dagnija Dreika
Guna Eglīte
Guntars Godiņš
Juris Helds
Ingvars Jakaitis
Pēteris Jurciņš
Nora Kalna
Velta Kaltiņa
Monta Kroma
Anda Kubuliņa
Juris Kunnoss
Anda Līce
Laima Līvena
Milda Losberga
Hermanis Marģers Majevskis
Eva Mārtuža
Māris Melgalvs
Māra Misiņa
Jāzeps Osmanis
Aleksandrs Pelēcis
Einārs Pelšs
Anna Rancāne
Jānis Rokpelnis
Mirdza Bendrupe
Jānis Sirmbārdis
Ruta Spīrsa
Olafs Stumbrs
Elza Sudmale
Vitolds Valeinis
Silvija Veckalne
Lolija Vēze
Viks
Māra Zālīte
Inese Zandere
Rimants Ziedonis
Andris Žebers
Eduards Veidenbaums
Aleksandrs Čaks
Ojārs Vācietis
Valija Brutāne
Māra Cielēna
Ziedonis Purvs
Egils Plaudis
Klāvs Elsbergs
Velga Krile
TranslatorInta Čaklā
Jānis Elsbergs
Maima Grīnberga
Māris Salējs
Linked worksRaksti 8 sējumos. 3. sējums
Raksti 8 sējumos. 1. sējums
Raksti 8 sējumos. 2. sējums
Raksti 8 sējumos. 5. sējums
Raksti 8 sējumos. 6. sējums
Raksti 8 sējumos. 7. sējums
Raksti 8 sējumos. 8. sējums
Publishing year/ place2004
Rīga
Rīga
Keywords

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeCategoryType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
2004Publishing year/ place(not set)Pilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.