Liāna Langa

Works: Darba autors (37); Translator (2); Translator (1); Compiler (2); Editor (3); Komentāra autors (2); Reception person (32)
NameLiāna Langa
Personal informationLanga Liāna (īst. v. Liāna Bokša; dz. 1960. 23.II Rīgā) - dzejniece.
Dz. strādnieku ģim. Māc. Rīgas 50.vsk. (1966-77), beigusi Rīgas 7.vsk. (1978), māc. B.Delles glezniecības studijā (1979-81), stud. LVU Filol. fak. Latviešu val. un literatūras nod. neklātienē (1987-90), papildinājusies Ņujorkas New School College - filozofiju un amerikāņu 20. gs. literatūru (1991-95). Strād. par restauratori Krimā cara pilī Livādijā (1983-84), par latv. val. un lit., kā arī angļu val. skolotāju Rīgas 65.vsk. (1988-91), par mājskolotāju Ņujorkā - mācījusi kr. un latv. val. (1991-95), bijusi programmu koordinatore starpt. kinoforumā "Arsenāls" (1995-97), sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžere uzņēmumā "BDG Latvija" (1997-98), kopš 1998 sabiedrisko attiecību un projektu biroja "Idea Media" direktore. RS b. (2001), PEN kluba b. (1999).
Pirmās publikācijas 1988 - dzejoļu kopa kr. valodā žurn. "Rodņik" (2.nr.), dzejolis "Lūgšana" biļetenā "Neatkarība" (1.nr., septembrī). Dzejoļu krāj. "Te debesis, te ciparnīca" (1997, Dzejas dienu balva) raksturīga saasināta laika izjūta, kas tverta laicīgā un mūžīgā, mehāniskā laika (ciparnīca) un individuālo iekšējo izjūtu (debesis) kontrastos; daudz īsdzejoļu - mirkļu un meditatīvu noskaņu fiksējumu. Lirikas krāj. "Iepūt taurītē, Skorpion!" (2001, Gada balva literatūrā 2002) saglabājas laika kategorijas kārtojums "augšā-lejā", lielu nozīmību piešķirot konkrētām pilsētas reālijām (Rīgai). Rakstījusi par sociālām un kultūras tēmām.
L. veidojusi Ljas programmu Amsterdamas dokumentālā kino festivālam (1996-97), bijusi konsultante projektā "Literatūras ekspresis Eiropa 2000" (1999-2000), Ljas ekspozīcijas saturiskās koncepcijas konsultante un eksperte "EXPO 2000" Hannoverē (1999), preses centra vad. Rīgas astoņsimtgades svinībās (2001). Tulk. no kr. (J.Brodska proza) un angļu valodas. Atdzejojusi arī latv. aut. darbus kr. valodā.
L. Sapņot uz sudraba sliedēm...: (Saruna ar L.L.) / Pierakst. E.Raups // LMM, 1997, 18./25.XII; Čaklā I. Ne katrs vārds... // Karogs, 1998, 4; Man ir svarīgi komunicēt ar šo pasauli latviešu valodā: (Saruna ar L.L.) / Pierakst. A.Jundze // LM Ljā, 2001, 8.XI; Čaklā I. Izvēle būt // Karogs, 2001, 12.
I.Kalniņa

Work

Pirmā publikācija

1987: krievu valodā sarakstītu dzejoļu kopa žurnālā "Родник" (Nr. 3).

Literāro darbu tulkojumi citās valodās

2008: Lietuvā iznākusi dzejoļu grāmata "Vienišieji" (Bezpiederīgie).
2010: Čehijā iznākusi dzejoļu grāmata "Sešit antén" (Antenu burtnīca).
2012: Krievijā iznākusi dzejoļu grāmata "Bещество взгляда" (Skatiena viela).
2015: Kanādā iznākusi dzejoļu grāmata "Deadly Nightshade" (Vilkogas).
2016: Zviedrijā iznākusi dzejoļu grāmata "De Obehöriga" (Izlase).

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2009: piedalījies Josifa Brodska (Иосиф Бродский) "Dzejas izlases" atdzejošanā (Neputns).
2013: atdzejojusi Petra Borkoveca (Petr Borkovec) dzejoļus (publicēti žurnālā "Latvju Teksti" 1. numurā).
2017: piedalījusies Semjona Haņina (Семен Ханин) dzejas izlases "bet ne ar to" atdzejošanā (Neputns).

Literāra līdzalība citos projektos

2005: idejas un scenārija autore Gunāra Bandēna dokumentālajai filmai "Tramvajs vārdā Kalpotājs".
2014: libreta autore Viestura Kairiša operai "Valentīna" (Latvijas Nacionālā opera un balets).
Quotations

Par dzejoļu krājumu "Iepūt taurītē, skorpion!" (Jaunā Daugava, 2001)

“Langas dzejā cilvēks (viņas “es”, bet arī vispār šīs civilizācijas, šī laika un vietas cilvēks) nerimtīgi balansē starp dzīvi un neesamību un nerimtīgi ar kaut ko mazu, bet pietiekami stipru noturas dzīves pusē. (Dažreiz arī nenoturas, vairs negrib noturēties – “Harta Kreina pēdējais rīts”.) Šī skaudrā eksistences apziņa veido pamattoni grāmatas emocionālajā gaisotnē (bet ir vēl daudzi citi, citādi toņi, tā ka Langas dzeja nav emocionāli un intonatīvi vienmuļa). Būt nav pašsaprotami, tas prasa ikbrīža izvēli, gribu un atbalsta punktu meklējumus.”

Čaklā, Inta. Izvēle būt. Karogs, Nr. 12, 2001.

Par dzejoļu krājumu "Vilkogas" (Neputns, 2010)

"Šķiet, vēl mazliet, un apziņas miesa mūsu priekšā pavērsies gluži kā naturālistiskā fotogrāfijā, kas uzņemta lopkautuvē vai slimnīcas palātā... Bet nē - noslēpumaina tumsa atkal aizklāj visas konkrētās aprises, un lasītājs reibdams un meklēdams klīst tālāk pa Langas labirintu. Attiecībām starp dzīvi un maģiju var sekot visā krājumā, lai beigās nodomātu - Langa ir latviešu dzejas šamane, kuras teksti ir maģiski ziņojumi no mums nepieejamām sfērām, un katram dzejas gardēdim ir prieks un laime ap tiem pamieloties."

Vērdiņš, Kārlis. Apziņas miesa. Kultūras Diena, Nr. 38, 2010.
Occupationspoet
publicist
Birth place23.02.1960

Educated1978

mācījies
beigusi Rīgas 7.vsk.

1966–1977

mācījies
māc. Rīgas 50.vsk.

1979–1981

mācījies
māc. B.Delles glezniecības studijā

1987–1990

studējis
stud. LVU Filol. fak. Latviešu val. un literatūras nod. neklātienē

1991–1995

studējis
papildinājusies Ņujorkas New School College - filozofiju un 20.gs. literatūru
RewardsDzejas dienu balva
Balva piešķirta par krājumu "Te debesis, te ciparnīca".
Dzeja
1998

Annual Latvian Literary Award
Iepūt taurītē, Skorpion!
Balva piešķirta par krājumu "Iepūt taurītē, Skorpion!".
Dzeja
2001

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par krājumu "Antenu burtnīca".
Dzeja
2006

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Vilkogas".
Izcilākais oriģinālliteratūras darbs dzejā un prozā
2010