Ziedonis Purvs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (31); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(2)

NameZiedonis Purvs
PseudonymR. Rāva, I. Silavs
Personal informationPURVS Ziedonis (1923.13.X Īslīces pag. - 1989.13.VII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - dzejnieks.
Dz. jaunsaimnieka ģim. Beidzis Īslīces psk. (1937), māc. Jelgavas skolotāju institūtā (1938-44). Neklātienē 1951 beidzis Jelgavas ped. skolu, bet 1962 - Ljas konservatorijas kordiriģentu nodaļu. Strād. par latv. val. un dziedāšanas skolotāju Bauskas 1. septiņg. sk. (1947-60), bijis koru diriģents, darbojies Bauskas pašdarbības t-rī (vēlākajā Bauskas Tautas t-rī). 1960-62 red. LVI Mūzikas un mākslas lit. redakcijā. 1962-71 kora "Dzintarkrasts" diriģents. 1970-71 RS kluba direktors. 1977-88 prozas red. žurn. "Karogs". RS b. (1964).
Publicējies no 1938. P. dzejā nesteidzīgs dzīves un cilv. attiecību skatījums. Galv. uzmanība pievērsta trim vērtībām - darbam, mīlestībai, dzimtenei. Maz skartas dzīves sab. norises. Dzejoļi izteiksmē muzikāli un skaidri, lakoniski, nereti atjautīgi aforistiski, ar lielu ritmu un panta formu dažādību. Sar. astoņus dzejoļu krāj. bērniem. Dzeja pieaugušajiem izdota grām.: "Meža roze" (1961), "Kastaņu nakts" (1969), "Ja tu uzticētos" (1972), "Cilvēks cilvēkam" (1978), "Neatgriešanās atgādinājums" (1983), "Attieksme" (1988). Ap 700 dziesmu tekstu autors. Sast. dzejoļu krāj. skolu skatuvēm "Gaišais ugunskurs" (1968) un sešus dzejoļu, dziesmu krāj. sadzīves tradīcijām. Atdzejojis vairāk nekā 600 dziesmu tekstus. - Ps.: R. Rāva, I. Silavs.
Izd. dzejoļu izlase "Atsaukšanās" (1974).
L. Sirsone S. "... katram ir viņa gājums" // Karogs, 1983, 10; Ādmīdiņš R. Pazīstami svešinieki. Ziedonis Purvs // Brīvā Lja, 2000, 7./13.X-11./17.XI.
M. Ābola
Occupationspoet
Birth time/place13.10.1923
Īslīces pagasts
Īslīces pagasts, Bauskas novads
Dzimis Īslīces pagastā.
Education1937
mācījies
beidzis Īslīces pamatskolu

1951
mācījies
neklātienē beidz Jelgavas pedagoģisko skolu

1962
studējis
beidz Latvijas konservatorijas kordiriģentu nodaļu

1938–1944
studējis
studē Jelgavas skolotāju institūtā
Place/time of death13.07.1989
Rīga
Rīga
Burried


Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Īslīces pagasts
(Īslīces pagasts, Bauskas novads)
13.10.1923(not set)Parish
2Rīga
(Rīga)
13.07.1989(not set)City

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.