Vitolds Žībelis

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (7); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameVitolds Žībelis
Personal informationDzimis saimnieka ģimenē.
1937: 11. decembrī apprecas ar Helēnu Biezbārdi.
Work1923: 25. februārī pirmā publikācija – dzejolis "Tāļās skaņas" laikrakstā "Jaunatnes Dzīve".
1926–1934: strādājis dažādos Jelgavas preses izdevumos.
19281929: strādājot Jelgavas Latviešu teātrī par dramaturgu, pārtulkoja vairāku operešu libretus ("Šķirtā sieva", "Jautrā atraitne", "Bajadēra".
1943: ziņas, ka sagatavojis izdošanai dzejoļa krājuma "Aicinājums" manuskriptu un rakstot romānu "Novadgrāvis" (Daugavas Vēstnesis, 1943, 29. augusts).

Dzejoļu krājumi

1925: Dzintara gredzens
1928: Tvīksme

Stāsti un romāni

1931: Lielās ilgas (romāns)
1937: Siltā zeme (stāstu krājums)
1943: Sieviete pie vārtiem (publicēts laikrakstā "Zemgale")

Tulkojumi

1925: Po, Edgars Alans. Zelta vabole. Jelgava: Brāļu Hānu izdevniecība
1927: Dimā, Aleksandrs. Karaliene Margo. Rīga: Grāmatu Draugs.
1928: Kellermanis, Bernhards. Tunelis. Jelgava: J. Greiers.
1928: Zūdermanis, Hermanis. Klusās dzirnavas. Rīga: Grāmatu Draugs.
1929: Dimā, Aleksandrs. Grāfiene Monsoro. Rīga: Grāmatu Draugs.
1929: Križanovska, Vera. Purva zieds. Jelgava: J. Greiers.
1930: Arcibaševs, Mihails. Sieviete, kuru nevarēja aizmirst. Jelgava: J. Greiers.
1930: Dimā, Aleksandrs. Četrdesmit pieci. Rīga: Grāmatu Draugs.
1930: Volless, Edgars. Sarkanais riņķis. Jelgava: J. Greiers.
1931: Finks, Georgs. Esmu izsalcis! Rīga: Grāmatu Draugs.
1932: Veslija, Olīvija. Mīlas pavasaris. Rīga: Grāmatu Draugs.
1935: Keuna, Irmgarde. Gilgi, viena no mums. Rīga: Grāmatu Draugs.
1936: Londons, Džeks. Dumpis uz Elsinora. Rīga: Grāmatu Draugs.
1937: Hardijs, Tomass. Mūžīgā atgriešanās. Rīga: Grāmatu Draugs.
1952: Batrovs, Aleksandrs. Mūs draugs Hozē. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1957: Obručovs, Vladimirs. Plutonija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1959: Štritmaters, Ervīns. Tinko. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1960: Maiskis, Ivans. Tuvu un tālu. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1961: Jakovļevs, Aleksandrs. Aviokonstruktora stāsti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1963: Ļvovs, Sergejs. Glābiet mūsu dvēseles. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Šukurbeks, Beišemalijevs. Kičans. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Kešokovs, Aļims. Dzīvie segli. Rīga: Liesma.
1966: Platons, Leonīds. Slepenais jūras ceļš. Rīga: Liesma.
1968: Vikovs, Aleksandrs. Drosmīgie. Rīga: Liesma.
1969: Tkačs, Dmitro. Līdz pēdējai asins lāsei. Rīga: Liesma.
1970: Šteklijs, Alfreds. Tomass Mincers. Rīga: Liesma.
1974: Bragins, Mihails. Kutuzovs (kopā ar Ainu Rudzrogu). Rīga: Liesma.
Quotations

Par dzejoļu krājumu "Tvīksme" (1928)

“Viņš [Vitolds Žībelis] vēl stipri tiešu iestrāvu varā, kaut gan, cik jūtams, ir spējīgs no tām atraisīties. Daža dzeja atgādina Sudrabkalnu (piemēram, “Sapņotāju kuģa brauciens”, 17. lpp.), citā – Raiņa ieskaņas (“Saules riets”, 24. lpp.), citur Virza (64. lpp.), bet visbiežāk Rozīša iestrāvas (“Kaukāzieša mīla”, 62. lpp., “Mīlas vakara romance”, 75. lpp., “Bulvāra kafejnīcā”, 80. lpp.). No Rozīša Žībelis pat pārņēmis grammatiski aplamo formu “kai” un lieto to arī citos locījumos: “kās”, “kais” utt., novezdams tā šo vienā gadījumā varbūt pielaižamo formu līdz absurdam. Žībeļa dzejai piemīt diezgan daudz pozitīvu īpašību. Sevišķi nodaļa “Ar bērzsulu krūzi” ir loti svaigi, tīkami dabas tēlojumi, vispār optimistiska noskaņa, gaišs prieks; ne bez vērtības arī nodaļa “Narciss un mīļā”, kur izteicas jaunā dzejnieka mīlas priekšstati. Nav Žībelis gluži bez madonniskās pielūgsmes un cildināšanas, bet viņš ir konkrētāks par [Kārli] Eliasu, ārpasaules lietas tver tiešāk un vienreizējāk, tvīksmaināk, toties nav tam Eliasa gaismotās apgarotības. Dažu tīri labu pantu maitā vel frāze, nodeldēti vārdi.”

Veselis, Jānis. Jaunas dzeju grāmatas. Daugava, 1929, Nr. 1, 86. lpp.

Occupationstranslator
journalist
author
Birth time/place05.09.1903
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads
"Sērsīmaniekos"

EducationTērvete Primary School

1925 (Date is approximate)
University of Latvia
Rīga
Rīga

Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa


1925
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Jelgava
Jelgava
Tolaik – Jelgavas klasiskā ģimnāzija.
Working place1928–1929 (Date is approximate)
Jelgavas teātris
Jelgava
Jelgava
Teātra dramaturgs

1932
Jelgava
Jelgava
Jelgavas dienas laikraksta "Tempo" redaktors

1933
Jelgava
Jelgava

Laikraksta "Jaunās Jaunjelgavas Ziņas" redaktors


1934–1940

Izdevniecība "Zeme", korektors, arhīva vadītājs


1937
Laikraksts "Rīts" (1934–1940)

Tulkotājs, tehniskais redaktors


00.07.1940–00.06.1941
Rīga
Rīga
Latvijas PSR Arodbiedrību Centrālās padomes laikrakstā "Darbs", reportieris

1942
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija
Jelgava
Jelgava

Bibliotēkas pārzinis

Lai izvairītos no sūtīšanas darba dienestā uz Vāciju, strādājis bibliotēkā.


00.02.1945
Tērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

Tērvetes pagasta izpildkomitejas sekretārs

Detention1928
Laikraksts "Zemgales Balss"
Jelgava
Jelgava
Redaktors
Place/time of death02.02.1973
Tērvetes novads
Tērvetes novads
BurriedTērvete
Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads

?


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
05.09.1903Birth time/placeCiems
2Rīga
(Rīga)
1925EducationPilsēta
3Jelgava
(Jelgava)
1925EducationPilsēta
4Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1929Working placePilsēta
5Jelgava
(Jelgava)
1928DetentionPilsēta
6Jelgava
(Jelgava)
1932Working placePilsēta
7Jelgava
(Jelgava)
1933Working placePilsēta
8Rīga
(Rīga)
01.07.1940 - 01.06.1941Working placePilsēta
9Jelgava
(Jelgava)
1942Working placePilsēta
10Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
01.02.1945Working placeCiems
11Tērvetes novads
(Tērvetes novads)
02.02.1973Place/time of deathNovads
12Tērvete
(Tērvete, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads)
(not set)BurriedCiems

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.