Vija Jugāne

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (23); Compiler (1); Editor (10); Author of the comment (7); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameVija Jugāne
Personal informationJUGĀNE Vija (dz. Kļaviņa; 1941.19.VI Rīgā) - literatūrkritiķe, žurnāliste.
Dz. grāmatveža ģim. Beigusi Rīgas 24. vsk. (1959), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1965). Strād. par skolotāju Rīgas elektromehān. tehnikumā (1965-66). LPSR Centrālā Oktobra rev. arhīva zin. līdzstr. (1966-67), laikr. "Padomju Jaunatne" kultūras nod. korespondente un vad. (1967-74), Ljas Radio literāro raidījumu komentētāja (1974-80), laikr. "Literatūra un Māksla" kritikas nod. korespondente un vad. (1980-85). Izdevn. "Liesma" Oriģinālās daiļlit. red. vadītāja (1985-92), žurn. "Karogs" izdevniecības daļas vad. kopš 1992. Žurnālistu sav. b. (1974). RS b. (1991).
Pirmā publikācija - raksts par E. Eferta-Klusā sab. darbību 1917 - "Šodienas vārdā" laikr. "Padomju Jaunatne" 1967.18.IV. Pirmā publikācija kritikā - recenzija par A. Kalves stāstu krāj. "Loma" - "Spēks un vājums" (turpat, 1968.7.I). Public. recenzijas un rakstus par latv. prozu. Veidojusi kritiķa dienasgrāmatas žanru, sniedzot vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem (1984-85). Recenzijas un apskati, kā arī izdevēja dienasgrāmata (1985-88) apkopoti krāj. "Apjēgt" (1990). Rediģējusi M.Vanagas kultūrvēst. epopeju "Dvēseļu pulcēšana" 7 grām. (1993-99).
B. Tabūns
Occupationsjournalist
literary scholar
literary critic
critic
Birth time/place19.06.1941
Rīga
Rīga
Education1959
mācījies
beidz Rīgas 24.vidusskolu

1965
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
19.06.1941Birth time/placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.