Velta Ēlerte

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Translator (19); Compiler (3); Author of the comment (2); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameVelta Ēlerte
SummaryVelta Ēlerte (1929) – tulkotāja. Tulkojusi latviešu literatūru – Annas Sakses, Regīnas Ezeras, Visvalža Lāma, Ēvalda Vilka u. c. darbus – vācu valodā. 1944. gadā ar ģimeni emigrējusi no Latvijs. Beigusi Rostokas un Berlīnes Humbolta universitāti. Strādājusi par redaktori izdevniecībā "Volk un Welt". Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras virsniece.
Personal informationDzimusi lauksaimnieku ģimenē. Tēvs latvietis, māte – vāciete. Tēvs Otrā pasaules kara leģionā kritis.
1944: kopā ar māti emigrējusi uz Vāciju, Meklenburgu, Grēvesmīleni pie mātes radiniekiem.
Work

Latviešu literatūras tulkojumi vācu valodā

1962: "Das Drachenschloss" (latviešu tautas pasakas "Pūķa pils"; "Kultur und Fortschritt").
1970: Vladimirs Kaijaks "Der letzte Bandit" ("Sātans"; krājumā "Krimi, Abenteuer, Phantastik"; "Kultur und Fortschritt").
1971: Jānis Ezeriņš "Erzählung eines Flohs" ("Stāsti un noveles"; arī sastādītāja; "Volk und Welt").
1973: Ēvalds Vilks "Regen im Dezember" ("Lietus decembrī", "Aufbau-Verlag").
1975: Regīna Ezera "Sehnsucht nach Schnee" ("Ilgas pēc sniega"; grāmatā "Die Novitätenkassette"; "Volk und Welt").
1976: Alberts Bels "Deckname "Karlsons" ("Saucēja balss"; "Volk und Welt").
1978: Visvaldis Lāms "Was vom Leben bleibt" ("Mūža guvums"; "Volk und Welt").
1978: Gunārs Priede "Komm auf meine Treppe spielen" ("Trīpadsmitā"; ar Māra Čaklā dziesmu tekstiem; "Henschelverlag Kunst und Gesellschaft").
1981: Anna Sakse "Blumenmärchen" ("Pasakas par ziediem"; "Rütten und Loening").
1982: Regīna Ezera "Der Mann mit der Hundenase" ("Cilvēkam vajag suni", "Slazds"; "Volk und Welt").
1983: Harijs Gāliņš "Erinnerungen an Nora" ("Jāsēj rudzi"; "Neues Leben").
1983: Zigmunds Skujiņš "Der große Fisch" ("Lielā zivs"), Andris Jakubāns "Tbilissi, Tbilissi...", Vizma Belševica "Nur wegen der verrückten Pauline" ("Tās dullās Paulīnes dēļ") (krājumā "Novellen aus Estland, Lettland, Litauen"; "Volk und Welt").
1985: "Hab funf Truhen voller Lieder" (latviešu tautasdziesmu izlase; arī sastādītāja; "Rütten und Loening").
1983: Andris Jakubāns "Das Lied von der guten alten Erde und auch vom Meer" ("Liesma").
1986: Regīna Ezera "Der Brunnen" ("Aka"; "Aufbau-Verlag").
1989: Imants Ziedonis "Wegerichblätter" (kopā ar Jākobu Bernšteinu, atdzejojusi krājuma trešo daļu; "Liesma")

Sastādītāja

1970: "Fische haben kein Gedächtnis" (Litauische Erzählungen aus 7 Jahrzehnten; "Kultur und Fortschritt").
1974: Rainis "Nachtgedanken uber ein neues Jahrhundert" (Raiņa lirika pēc 1949. gada Kopotu rakstu izdevuma; arī pēcvārda autore; "Volk und Welt").
1978: Latviešu stāstu antoloģija "Unter dem Flugel eines Vogels" (sastādītāja un komentāru autore; "Volk und Welt").
1988: tadžiku pasakas "Robia mit dem ellenlangen Haar: Liebesmärchen aus Tadshikistan".

Rostokā izrādīta Veltas Ēlertes tulkotā Gunāra Priedes luga "Nāc uz manām trepēm spēlēties" (1978).
Dažādos krājumos un periodikā publicēti Veltas Ēlertes tulkotie Vizmas Belševicas, Miervalža Birzes, Jāņa Ezeriņa, Harija Gāliņa, Andra Jakubāna, Jāņa Jaunsudrabiņa, Ēvalda Vilka stāsti, Imanta Ziedoņa epifānijas.
Tulkojusi parindeņus Raiņa un Ojāra Vācieša dzejoļiem un latviešu tautasdziesmām.

Ārzemju literatūras tulkojumi

No krievu valodas
1980: Arkādijs Strugackis "Eine Milliarde Jahre vor dem Weltuntergang" ("Volk und Welt").
1981: "Der Granatapfelbaum: moderne aserbaidshanische Erzählungen" ("Volk und Welt").
1982: "Genie auf Bestellung" (sastādījusi Hannelore Menke; ("Volk und Welt").
1983: Arkādijs Strugackis "Die gierigen Dinge des Jahrhunderts" ("Volk und Welt").

Occupationstranslator
Birth place20.08.1929
Apriķi
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
Dzimusi Apriķu pagasta "Lejās".
EducationApriķi 6-year Primary School
Apriķi
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
1941–1944
Liepājas pamatskola
Liepāja
Liepāja
1945–1949
Grēvesmīlene
Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Mācījusies Grēvensmīlenes valsts vidusskolā.

1949–1950
Rostokas universitāte
Rostoka
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany

Slāvu filoloģijas studijas.


1950–1954
Berlīnes Humboltu universitāte
Unter den Linden 6, Berlin
Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Germany

Slāvu filoloģijas studijas.

Working place1954–1978
Izdevniecība "Volk und Welt"
Berlīne
Berlin, Germany
Redaktore.

1954
Izdevniecība "Kultur und Fortschritt"
Berlīne
Berlin, Germany
Redaktore

1979–1989
Līgumdarbi tulkošanā.
Emigrated1944
Grēvesmīlene
Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
RewardsTriju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1998. gada 26. oktobra lēmumu.
IV šķira
1998

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateCategoryTypeVietas tipsText fragment
   
1Apriķi
(Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads)
20.08.1929(not set)Birth placeCiems
2Liepāja
(Liepāja)
1941 - 1944(not set)EducationPilsēta
3Grēvesmīlene
(Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
1944(not set)EmigratedPilsēta
4Apriķi
(Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads)
(not set)(not set)EducationCiems
5Grēvesmīlene
(Grevesmühlen, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
1945 - 1949(not set)EducationPilsēta
6Rostoka
(Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
1949 - 1950(not set)EducationPilsēta
7Unter den Linden 6, Berlin
(Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Germany)
1950 - 1954(not set)EducationĒka, māja
8Berlīne
(Berlin, Germany)
1954 - 1978(not set)Working placePilsēta
9Berlīne
(Berlin, Germany)
1954(not set)Working placePilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.